Monday, January 10, 2011

"Risteys - Joulukuun päivänseisaus- ja kuunpimennysviesti" -- Saint-Germain -Kanavoiniti


"Risteys - Joulukuun päivänseisaus- ja kuunpimennysviesti"
Saint-Germain -Kanavoiniti
Alexandra Mahlimay ja Dan Bennack
20.12.2010
www.joyandclarity.com

Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät, olen Saint Germain. Haluaisimme kutsua teitä avautumaan energiatilalle, missä olemme nyt. Hengittämään syvään ja valmistautumaan kaikkeen hyvyyteen, mitä voidaan jakaa kanssanne nyt.

Ystäväni, ihmiskunta on tärkeässä risteyksessä. Tämä on vertaansa vailla olevaa transformaatioaikaa. Kun seisotte tässä parempien aikojen kynnyksellä, teitä kutsutaan katsomaan elämänne kokemuksia, sekä yksilöinä että kollektiivisesti. Sitten kun tunnette olevanne valmis, jokainen teistä tekee päätöksiä, jotka ovat välttämättömiä etenemisellenne.

Päivänseisauksen 21.12. ja sitä edeltävän kuunpimennyksen myötä saatatte tuntea, että elämässänne on aktivoitunut risteys. Tilaisuus työskennellä tämän energian kanssa pysyy erityisen voimakkaana auringonpimennykseen saakka 4.1.2011. Mutta siihen voidaan yhdistyä koska tahansa, kun tunnette olevanne valmis. Tämä vaikutus kantaa teidät vuoden 2011 ensimmäiseen puoliskoon. Työskennelkää sen kanssa ja riemuitkaa siinä. Se on lopullisten loppumisien ja uusien alkujen merkittävää energiaa.

Ennen kuin puhun tästä, haluaisin tarkastella asioita, jotka ovat ehkä olleet osa elämänne kuluneen vuoden aikana.

Tunteiden intensiivisyyttä vuonna 2010

Vuoden 2010 aikana monet teistä kokivat tavalla tai toisella tiettyjä mullistuksia, jotka herättivät voimakkaita tunne-energioita. Tämä oli erityisen intensiivistä noin puoli vuotta sitten. Odottamaton viha, ristiriidat, vastaväitteet ja häiriöt ovat ehkä leimanneet tai lopettaneet merkittäviä henkilökohtaisia suhteita.

Näillä tapahtumilla oli merkittävä vaikutus tunteisiinne. Tällä on ehkä vaikutusta siihen, mitä tunnette itsestänne nyt, ja tärkeysjärjestykseen, minkä olette laatineet elämäänne. Vaikutus on jättänyt monet teistä hämmentyneiksi ja uskomaan, että te ette liiku eteenpäin asioissa, jotka merkitsevät teille eniten.

Tämä ei tietenkään ole totta.

Neutraalista tilasta näette, että nämä tapahtumat ovat tulleet ja menneet ja että olette kuitenkin liikkuneet eteenpäin, vaikka kyse olisikin ollut vain yhdestä askeleesta kerrallaan eikä suurista harppauksista.

Enemmän kuin ehkä oivallatte, olette kyenneet käsittelemään tunneahdistusta, menemään sen läpi ja siirtymään yli sen luomasta epämiellyttävyydestä elämäänne. Vaikka olettekin tunteet tämän haavoittavan teitä, olette edistyneet valtavasti vapautumisessanne negatiivisuudesta, mikä siihen liittyi.

Tätä on tärkeää tutkia nyt, koska tämän vuoden lopussa ja seuraavan alussa teillä on tilaisuus antaa itsellenne tunnustusta näiden haasteiden käsittelemisestä ja siirtymisestä eteenpäin.

Tien valmisteleminen vuoteen 2011

Kun siirrytte vuoteen 2011, on tärkeää käydä niissä elämänne osissa, jotka edelleen tarvitsevat huomiotanne. Teitä pyydetään tutkimaan vielä kaikkea, mikä vaati huomiotanne vuonna 2010, muttei aina saanut sitä. Katsokaa kaikkea, mistä täytyy päästää irti, mitä täytyy muuntaa tai uudistaa. Jos teette sen, tämä sallii teidän siirtyä johonkin parempaan vuonna 2011.

Johtivatko jotkin päätöksenne tilanteisiin, jotka saivat olonne tuntumaan eksyneeltä tai petetyltä? Jos näin on, katsokaa niitä uudestaan ennen eteenpäin siirtymistä. Jokin menneisyydestä voi kutsua huomiotanne. Se voi pyytää teitä antamaan lopullisen siunauksenne ja sitten päästämään siitä irti, ennen kuin toivotatte tervetulleeksi uuden vuoden.

Ottakaa nämä tärkeät askeleet nyt. Tehkää tämä, jotta voitte ottaa taas ohjakset elämässänne ja voitte muuntaa olosuhteenne hyödyttämään teitä. Sallikaa kaikkien hyödyttömien tai vanhentuneiden tekemistapojen loppua ja tehdä tilaa jollekin uudelle ja paremmalle. Olkaa pohdiskeleva ja huomaavainen itsenne suhteen ja näette, miten tavoitteenne tuntuvat lähemmiltä ja helpommilta saavuttaa.

Muuta tutkittavaa on viimeaikaisten saavutustenne merkityksessä. Monille teistä oli tärkeää toimia rajoitustenne sisällä vuonna 2010. Teitä pyydettiin tekemään tämä lannistumatta tai olematta kärsimätön. Opitte arvostamaan pieniä edistymisaskelianne ettekä vain suuria harppauksia, jotka innostivat teitä. Tämä on voinut olla haastavaa ja jotkut teistä tunsivat, etteivät kokemuksenne yltäneet odotuksiinne. Mutta silti olette saavuttaneet jotain arvokasta henkisellä tasolla ja on aika antaa itsellenne tunnustusta siitä. Päästäkää irti kaikesta surusta ja katumuksesta, mitä olette ehkä tunteneet siitä, mitä ette saavuttaneet vuonna 2010, ja valmistautukaa vuoteen 2011. Olette lähtemässä uuteen seikkailuun.

Risteyksen energia

Juuri nyt olette risteyksessä. Se on energeettinen paikka, mikä sallii teidän valita uudestaan. Tunnetteko muutospotentiaalin - mahdollisuudet jotka ovat valmiina ilmestymään elämäänne?

Tuntuu hyvältä, eikö vain?

Jos tuntuu, niin tietäkää, että monet muutokset joita olette odottaneet, tulevat lopultakin. Kärsivällisyytenne ja vakaa etenemisenne rajoituksistanne huolimatta on sallinut teidän muodostaa vakaan perustan kaikelle, mitä tulee.

Olkaa rohkeita, sillä näin on.

Olette astumassa ihmistietoisuuden merkittävään transformoitumis- ja uudelleensuuntautumisjaksoon. Tulevat ajat havainnollistavat, etteivät rauha ja onnellisuus ole abstrakteja ihanteita. Sen sijaan ne ovat ihmiskokemuksen välttämättömiä osia. Omistautunut huomionne tähän saa näin olemaan.

Tämän tapahtumiseksi ihmiskunnan kollektiivitietoisuus kohoaa nopeasti. Ihmisiä elämän kaikilta alueilta ja kaikista kansallisuuksista on mukana tässä. Tulevana vuonna alatte nähdä tuloksia. Rauha ja onnellisuus eivät ole enää kaukaisia tavoitteita, vaan ne ilmestyvät konkreettisempana elämäänne kollektiivina.

Mitä nyt?

Mikä siis vaatii huomiotanne nyt, erityisesti jos halusitte tuoda enemmän rauhaa ja onnellisuutta tulevaan vuoteen?

Yksi asia mitä teidän kannattaa tutkia, on turvallisuuden tunteenne.

On tärkeää käsittää, että olette tulleet elämässänne viisauden ja kypsyyden paikkaan. Ette ole enää noviiseja. Olette oppineet hyväksymään rajoituksenne armollisesti ja kohtaamaan vaikeutenne kestävästi ja kärsivällisesti. Nämä ovat tärkeitä elämäntaitoja, koska ne ovat auttaneet teitä tuntemaan turvaa maailmassa. Ne ovat erityisen hyödyllisiä, silloin kun olosuhteet eivät toimi eduksenne. Ne voivat auttaa teitä siirtymään ahdistavista kokemuksista tyyneyden tunteisiin myös vaikeuksienne keskellä. Kun olette oppineet nämä taidot, olette vapauttaneet mielenne ja tunteenne suuremman onnellisuuden tulemiselle.

Kun kuljette tulevan vuoden läpi, älkää langetko mielen peleihin. Vastustakaa houkutusta uskoa, että asiat ovat liian vaikeita käsiteltäväksenne. Sen sijaan tuokaa valaistuneen mielenne selkeyttä toimiinne ja muistakaa tasapainottaa ja elvyttää tunteenne sopivalla levolla ja uudistumisella.

Luottakaa itseenne, silloin kun tunnette vetoa kohti itsenne väheksymistä ja muistakaa seistä tiukasti arvokkuudessanne koko ajan. Älkää piiloutuko. Enää ei ole piiloutumisen aika. Teidän on pidettävä tiukasti kiinni sitä, mikä on tärkeää teille tulevina aikoina.

Vuosi 2011 antaa teille runsaasti tilaisuuksia korjata hyötyjä kärsivällisyydestänne ja sinnikkyydestänne vuonna 2010. Upeita mahdollisuusvirtauksia nousee eteenne nyt sallien teidän ratsastaa vapaasti ja muistuttaen, että teillä on voima luoda ja ilmentää kaikki sielunne kanssa harmoniassa olevat toiveet, jumalaisen ajoituksen ihmeellisen synkronismin mukaisesti. Tietäkää, että teitä opastetaan tämän ymmärtämisessä koko seuraavan vuoden, kun olemme aina lähellänne.

Olen Saint Germain.Saat viimeisimmät käännökset, Ilmoittaudu tästä.
Jos haluat jakaa tämän viestin kanssa ystävälle, klikkaa tästä.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Joy and Clarity ja Joy and Clarity International tarjoavat kanavoituja viestejä, opastettuja työpajoja ja yleisöseminaareja auttamaan meitä vapautumaan ihmistietoisuutemme laajentamisen rajoituksista.

Tätä artikkelia saa jakaa veloituksetta sillä edellytyksellä, ettei sitä muuteta tai editoida millään tavalla. Kaupallinen käyttäminen vaatii tekijänoikeuden haltijoiden, Alexandra Mahlimayn ja Dan Bennackin kirjallisen suostumuksen. Jos kopioit tätä aineistoa, mainitse kirjoittajat nimeltä ja liitä mukaan seuraava linkki: www.joyandclarity.com

Lisätietoa yksityisvastaanotoista ja tapahtumista sivuilta http://joyandclarity.blogspot.com.

If you would like to be notified when new material is published in English, please send an email to joy.clarity@gmail.com and include the words "Join Mailing List" in the subject line.


Copyright © 2008-2011 Alexandra Mahlimay ja Dan Bennack