Saturday, June 7, 2008

"Itsenäisyys, Ykseys Ja Uudet Yhteiskunnat" - Saint Germainia, Buddhaa ja Jeshuaa kanavoineet


Alexandra Mahlimay ja Dan Bennack
Cluj-Napoca, Romania
7.6.2008
www.joyandclarity.com

Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Jos haluat jakaa tämän viestin kanssa ystävälle, klikkaa tästä.


Seuraava aineisto esitettiin 19.5.08 internet-työpajan aikana.

Rakkaat ystävät, löydämme toisemme taas kerran avoimessa kohtaamisessa. Polkumme saattavat olla erilaisia, mutta askeleemme risteävät niin usein kuin haluamme, mikä antaa meidän tavata tasavertaisina ystävinä.

Olen Saint Germain ja tuon kaksi ystävää tapaamaan teitä - Buddhan, heränneen sielun, ja Jeshuan tai Jeesuksen, vanhemman veljenne Kristus-tietoisuudessa. Yhdessä juhlimme kanssanne tapahtumaa, joka tuo suurta iloa elämäänne, Wesak-kuuta, joka huipentuu muutaman lyhyen tunnin kuluttua.

Ottakaa vastaan toveruutemme nyt ja tietäkää, että olette ystävien joukossa. Olemme teitä vanhempia vain kokemukseltanne, emme luomisen osalta. Olemme pelkästään muistaneet itsemme Jumalassa ennen teitä ja olemme täällä tänä iltana muistuttamassa tästä teitä.

Wesak on merkki Buddhan paluusta ja hänen maaplaneettapainopisteensä uudistamisesta tulevaksi vuodeksi. Hänen seurassaan on Jeshua ja tämän suuri rakkaus meitä kaikkia kohtaan. Tämä on aikaa sallia ilon, myötätunnon, suvaitsevuuden ja vapauden syntyä tuskasta ja kärsimyksestä maailmaanne ja tietoisuuteenne.

Ystäväni, tämä on teille kullekin tilaisuus ankkuroitua tiukasti itsensä tiedostamiseen ja tuntemiseen.

Mitä on tietäminen?

Miten epätavallinen kysymys: "Mitä on tietäminen?"

Kertokaa minulle tämä tietämisestä: mikä on ainoa asia, joka teille voi paljastua, kun olette unohtaneet kaiken muun, kun olette unohtaneet, kuka todella olette?

Ainoa asia joka teille voi silloin paljastua, on, että olette myös Jumala. Tämä on tietämistä. Tämä on totuus. Ja tämä vapauttaa teidät.

Tietäkää itsenne Jumalaksi, yksilönä ja kollektiivina. Ja kun näin teette, niin ette koe ainoastaan itsenäistä sieluanne täysin, vaan ilon jakamisesta ja osallisuudesta vieläkin suurempaan elämään, mikä poistaa kaikki epäilykset siitä, että olette erillään toisistanne.

Olette yksi ja monta.

Tämän paradoksin ratkaiseminen saa aikaan radikaalin muutoksen ihmistietoisuudessa. Autamme teitä nyt tekemään tämän verrattoman muutoksen havaintotavassa. Autamme teitä ymmärtämään paremmin vapauttanne ja keskinäistä riippuvuuttanne. Autamme teitä näkemään, mitä merkitsee olla Jumala.

Tunne, mitä merkitsee olla Jumala

Kutsumme sinua nyt tuntemaan, mitä merkitsee olla Jumala. Tunne, mitä merkitsee olla eheä olemukseltaan, yksilö ilmaisultaan ja kuitenkin erottamaton rakkauden luomuksistasi ja toisista. Tunne, mitä merkitsee olla vapaa tahdoltaan, mutta kuitenkin yhdistynyt toisten kanssa. Tunne, mitä merkitsee päättää täysin omista asioistaan, mutta kuitenkin kohdella toisia epäitsekkään kunnioittavasti. Tunne, mitä merkitsee ilmentää Jumalaa kehossasi, mielessäsi ja sielussasi.

Uskaltakaa luoda uusi maailma itsellenne, sillä tosiaankin, olette nyt siellä.

Itsenäisyys, ykseys ja uudet yhteiskunnat

Pankaa alulle pelottomasti - yksilöllisten valintojenne ja yhteistoimienne kautta - uusia yhteiskuntia, jotka perustuvat rakkaudelle, rauhalle ja luovalle itsensä ilmaisemiselle. Antakaa näiden yhteiskuntien palvella teitä paremmin kuin mikään aiemmin. Luokaa maailma, jossa olette vapaita rakastamaan, vapaita ilmaisemaan ja vapaita nauttimaan elämästänne juuri sellaisena, kuin se on. Tämä on todellinen maailma. Ottakaa se vastaan nyt. Tuntekaa halunne tähän ja sallikaa sen levitä olemuksenne ytimeen saakka.

Säteilemme valoa, rakkautta, myötätuntoa ja totuutta teille nyt ja kutsumme teitä liittymään seuraamme muistamaan ykseytenne. Kuten olemme sanoneet, olemme vanhempia veljiänne kokemukseltamme, mutta emme luomisen osalta. Seisomme vierellänne tukien teitä. Mutta muistutamme teitä siitä, että Jumala rakastaa ja syleilee teitä kaikkia tasavertaisesti.

Hyväksykää tämä. Olkaa sitä, kuka olette.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Joy and Clarity ja Joy and Clarity International tarjoavat kanavoituja viestejä, opastettuja työpajoja ja yleisöseminaareja auttamaan meitä vapautumaan ihmistietoisuutemme laajentamisen rajoituksista.

Tätä artikkelia saa jakaa veloituksetta sillä edellytyksellä, ettei sitä muuteta tai editoida millään tavalla. Kaupallinen käyttäminen vaatii tekijänoikeuden haltijoiden, Alexandra Mahlimayn ja Dan Bennackin kirjallisen suostumuksen. Jos kopioit tätä aineistoa, mainitse kirjoittajat nimeltä ja liitä mukaan seuraava linkki: www.joyandclarity.com

Lisätietoa yksityisvastaanotoista ja tapahtumista sivuilta http://joyandclarity.blogspot.com.

If you would like to be notified when new material is published in English, please send an email to mahlimay@yahoo.com and include the words "Join Mailing List" in the subject line.

Copyright © 2008 Alexandra Mahlimay ja Dan Bennack