Saturday, June 7, 2008

Saint-Germaina, Buddy i Yeshuy: „Suwerenność, Jedność i Nowe Społeczeństwo”


Przez Alexandrę Mahlimay i Dana Bennack
Chichilianne, Francja
www.joyandclarity.com

Przetłumaczone przez Bożenna Ewa Gall-Mencel
E-mail: bozenagall@wp.pl

Jeśli chcesz podzielić się tą wiadomością z przyjacielem zrób to, Klikając tutaj (Click here).

Następujący materiał był przedstawiany na majowym warsztacie online 19 05 2008.

Drodzy przyjaciele, znajdujemy się ponownie na otwartym warsztacie. Nasze ścieżki mogą różnić się, ale nasze ślady krzyżują się tak często jak chcemy, pozwalając nam spotykać się jak przyjaciele i równi sobie.

Ja jestem Saint Germain, i przyprowadziłem dwu przyjaciół by spotkać się z wami - Budda, Przebudzona Jedność i Yeshua, lub Jezus, twojego starszego brata w Chrystusowej Świadomości. Razem celebrujemy z wami święto przyniesienia wielkiej radości do waszego życia, Wesak księżyc będzie w pełni w ciągu kilku krótkich godzin.

Przyjmij nasze towarzystwo teraz i wiedz że ty jesteś wśród przyjaciół.
My jesteśmy tylko starsi w doświadczeniu, ale nie w Kreowaniu. My jesteśmy po prostu tymi, którzy pamiętają siebie w Bogu przed tobą, i są tutaj w dzisiejszy wieczór by przypomnieć Tobie tego siebie.

Wesak ogłosił powrót Buddy i odnowienia jego skupienia zainteresowania na Ziemi w nadchodzącym roku. On jest w towarzystwie Yeshua i jego wielkiej miłości dla nas wszystkich. To jest czas pozwalania sobie na radość, współczucie, tolerancję i wolność od bólu i cierpienia pojawiającego się w twoim świecie i w twojej świadomości.

Moi przyjaciele, to jest szansa dla każdego z was by niewzruszenie zakotwiczyć w Samo-Świadomości i Wiedzeniu.

Czym jest Wiedzenie?

Co za niezwykłe pytanie, „Czym jest Wiedzenie?

Mówić tobie to o Wiedzeniu, które jest jedyną rzeczą która może być objawiana tobie, kiedy ty zapomniałeś wszystko inne.
Kiedy ty zapomniałeś Kim Ty Rzeczywiście Jesteś?

Tylko jedyną rzeczą, która może być objawiona tobie wtedy, jest że Ty jesteś Bogiem także.
Tym jest Wiedzenie. Taka jest Prawda. I to uczyni cię wolnym.

Poznaj siebie jako Boga, indywidualnie i kolektywnie. I jak to uczynisz, ty będziesz doświadczać nie tylko twoją suwerenną Duszę całkowicie, ale radość uczestniczenia i brania udziału w Równie Większym Życiu, które usuwa wszelkie zwątpienie o rozdzieleniu od innych, po wszystkie czasy.

Ty jesteś Jeden, i Wielość. (You are the One, and the Many.)

Twoje postanowienie o dokonaniu tego, paradoksalnie zaznaczy podstawową zmianę w ludzkiej świadomości. My asystujemy wam teraz w dokonaniu tej niezrównanego przesunięcia (zmiany) w postrzeganiu. My pomagamy wam lepiej zrozumieć twoją wolność i współzależność. My pomagamy tobie dostrzec co to znaczy być Bogiem.

Czuj co to znaczy być Bogiem.

My zapraszamy ciebie teraz do poczucia co to znaczy być Bogiem.

Czuj co to znaczy być Wszystkim co Jest, indywidualne w wyrażaniu, jeszcze nierozłączne od twojej kreacji w Miłości, lub od siebie nawzajem. Czuj co to znaczy być wolnym w woli, a jeszcze zjednoczony z innymi. Czuj co to znaczy być pełni Samo – określającym, a jeszcze bezinteresownie pełnym szacunku w twoim traktowaniu innych. Czuj co to znaczy jednoczyć Boga ze swym ciałem, rozumem i Duszą.

Ośmiel się tworzyć Nowy Świat dla siebie, ponieważ naprawdę, to jest to gdzie ty teraz jesteś.

Suwerenność, Jedność i Nowe Społeczeństwo.


Nieustraszony twórca, poprzez twoje indywidualne wybory i zjednoczone działanie, Nowe Społeczeństwo ugruntowane w miłości, pokoju i twórczym Samo wyrażaniu. Niech to społeczeństwo służy tobie jak nigdy dotąd. Stwarzaj świat w którym jesteś wolnym do miłości, wolnym do wyrażania siebie i wolnym do radości ze swego życia Takim Jakie Jest Teraz.
To jest Prawdziwy Świat. Obejmij to teraz. Czuj swoje pragnienie tego
i pozwól temu przenikać prawdziwy rdzeń twojej istoty.

My teraz promieniejemy Światłem, Miłością, Współczuciem i Prawdą do ciebie i zapraszamy ciebie do przyłączenia się do nas w przywołaniu Twojej Jedności. Jak powiedzieliśmy, jesteśmy twoimi starszymi braćmi w doświadczeniu, ale nie w Kreacji.
My stajemy obok ciebie i wspieramy ciebie. Ale my przypominamy tobie,
że ty jesteś w zupełności równie kochany i obejmowany przez Boga.

Akceptuj to. Bądź, Kim Jesteś.

Saint Germain przekazał mnóstwo informacji o Suwerenności, Jedności i Nowym Społeczeństwie, które my zawrzemy w książce zatytułowanej (“The New You, New Relationships, and the New Society” – „Nowy Ty, Nowe Relacje i Nowe Społeczeństwo”).

Jeśli przemawia do ciebie i raduje cię ten tekst, proszę rozważ włączenie się do naszego następnego warsztatu online w sobotę 14 czerwca. By wziąć udział lub uzyskać więcej informacji, proszę pójdź do następującego linku The New You in the New Society, lub kontaktuj się z nami pod adresem mahlimay@yahoo.com
.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Joy and Clarity i Joy and Clarity International oferuje channeling wiadomości, prowadzenie warsztatów i publicznych seminariów, by pomóc uwolnić nas z ograniczeń poprzez rozwój naszej ludzkiej świadomości.

Ten artykuł może być dystrybuowany bez opłat pod warunkiem że nie jest zmieniany lub redagowany w jakikolwiek sposób. Komercjalizacja w jakikolwiek sposób wymaga wyrażenia pisemnej zgody chronionych prawem autorskim posiadaczy praw, Alexandra Mahlimay i Dan Bennack. Jeżeli ty reprodukujesz ten materiał, proszę wymień autorów z nazwiska i załącz następujący link: www.joyandclarity.com.

Więcej informacji o prywatnych sesjach i warsztatach, proszę idź do http://joyandclarity.blogspot.com

If you would like to be notified when new material is published in English, please send an email to mahlimay@yahoo.com and include the words "Join Mailing List" in the subject line.

Prawo autorskie
© 2008 Alexandra Mahlimay i Dan Bennack