Monday, July 28, 2008

“De keuzes van je Ziel ondersteunen” – een channeling van Saint Germain en Yeshua


Door Alexandra Mahlimay en Dan Bennack
Cluj-Napoca, Roemenie
23.7.2008
www.joyandclarity.com

Vertaald door Constance Eykman
Email: constanceeykman@gmail.com

Wil je het bericht doorsturen, Klik dan hier.


De volgende channeling sessie wordt weergegeven met toestemming van onze client.

“Waarom heb ik moeite met kiezen? Alle ideeën die ik heb over wat ik met mijn leven kan doen, liggen om me heen verstrooid. Waarom kan ik me nergens op focussen? Waar ben ik bang voor? Ik ben zo in verwarring. Kun je me helpen?”

Geliefde vriend, je zegt dat je vraag ‘kiezen’ betreft, maar wij zeggen dat het gaat om ‘beslissen’. Er is verschil tussen die twee. Keuzes worden door jouw Ziel gemaakt, terwijl menselijke beslissingen deze al dan niet kunnen ondersteunen. We gaan dit verschil nu eens nader met je onderzoeken.

Je heimelijke angst is dat, als je je op de ene manier uitdrukt, je andere mogelijkheden van expressie misschien verdwijnen – en je wilt jezelf op geen enkele manier beperken. Je bent ook bang dat je misschien verkeerd kiest en dan onder de gevolgen moet lijden.

We willen je angsten graag tot rust brengen door je te vertellen dat het er volstrekt niet om gaat om iets te kiezen. In plaats daarvan gaat het om het nemen van beslissingen. Het gaat om het nemen van beslissingen die de Keuzes van je Ziel ondersteunen.

Kiezen of Beslissen?

Keuzes worden door je Ziel gemaakt, terwijl beslissingen worden genomen door de menselijke jij.

Toen ze incarneerde als jij, maakte de Ziel keuzes om bepaalde attributen van haar Wezen te ervaren. Het aardse gaat om het ervaren van de Keuzes van je Ziel. Dat is waarom je hier bent. Jij BENT je Ziel die hier op aarde een menselijke ervaring heeft van Haar keuzes.

Veronderstel dat je Ziel gekozen heeft om dat deel van haar Wezen te ervaren dat we Vertrouwen en Onschuld noemen. Dat incarneert als jij – en laat jou dan door je beslissingen en acties deze kwaliteiten tot uitdrukking brengen.

Je Ziel leert de ervaring van Onschuld en Vertrouwen kennen naarmate jij meer onschuldig en vertrouwend wordt in je omgang met anderen. Zo werkt je menselijke jij samen met je Ziel, je Goddelijke Tegenhanger.

Soms besluit de menselijke jij om zich niet zich niet op een lijn te stellen met een Keuze op Zielsniveau.

Je kunt altijd ‘nee’ zeggen tegen wat de Ziel biedt. Je beslissing om niet mee te doen wordt altijd gerespecteerd, net zoals je op een lijn stellen, ook geëerd wordt. Er is in geen van beide gevallen sprake van oordeel. Alleen Liefde, want dat is wat de Ziel is.

Maar de Ziel verheugt zich ieder keer dat je besluit om mee te werken aan haar Keuzes. Je Ziel verheugt zich, en jij bent blij. De waarheid is, dat ieder keer dat jij vreugde voelt, dit een bewijs is dat je je persoonlijke beslissingen hebt genomen in verbinding met de Keuzes van je Ziel.

De Fundamentele Beslissing.

De fundamentele beslissing waar je nu mee geconfronteerd wordt is: ”Hoe zal ik tot expressie brengen wat mijn Ziel al heeft gekozen te ervaren?” En wat is het dat je Ziel heeft gekozen, vraag je?

In de kern van je wezen heeft je Ziel gekozen om de Nieuwe Jij binnen te treden - om een nieuw leven te beginnen dat zichzelf ten volle uitdrukt als de menselijke jij op het fysieke niveau.

Het eerste teken dat je je bewust bent van deze Keuze is dat je je vrij voelt om de wereld weer in te gaan. Om actief te zijn. Om je Zelf ten volle te ervaren.

Zeker, je voelt je misschien angstig of bezorgd over wat je vervolgens met je leven moet doen. Maar deze keer weet je dat het anders zal zijn. Je weet dit omdat het je helder voor ogen staat dat je de ervaringen van het verleden niet meer wilt herhalen. In plaats daarvan ben je klaar om je leven als je Ziel te leven. Om je in dit leven creatief en spontaan uit te drukken.

De menselijke jij is zich weer gaan herinneren Wie Je Werkelijk Bent. Je ontkent het niet langer, of verbergt het voor jezelf. In plaats daarvan breng je jezelf op een lijn met dit bewustzijn.

Je bent bereid afgedaan te hebben met moeilijkheden. Je erkent dat je niet langer de moeilijke paden hoeft te onderzoeken. Je weet Wie Je Bent omdat je dat voelt, en je realiseert je dat je dit jezelf noch iemand anders ooit meer hoeft te bewijzen, nooit meer!

Je Ziel is klaar om je nieuwe bewustzijn te honoreren en hierin met je samen te gaan. Zij wacht geduldig op jouw beslissing. Ze vraagt je: “Hoe zou je graag samen willen ervaren, delen en uitdrukken Wie We werkelijk Zijn?”

Doe even een Stap Opzij.

We nodigen je uit om een stap opzij te doen en te erkennen dat je angsten van het verleden en je toekomstige zorgen geen grond hebben in het Heden. Breng je menselijke zelf in het ogenblik van Nu en voel de vrijheid om je Zelf uit te drukken hoe je ook maar wenst.

Luister naar je hart. Het wordt geïnspireerd door je Ziel, Degene die al voor jou heeft gekozen. Samen weten ze hoe ze vreugde en focus in je leven kunnen brengen. Al wat je hoeft te doen is jezelf hiermee op een lijn brengen. Het is een eenvoudige beslissing.

Heb vertrouwen, lieve vriend. En wanneer je dit vertrouwen voelt, zul je zelf zien wat er gebeurt.

Je zult zien hoe gemakkelijk je besluiten op een lijn komen met de Keuzes die je Ziel al heeft gemaakt.

Geconcentreerd blijven.

Wees bereid je persoonlijke beslissingen op een lijn te brengen met de Keuze van je Ziel om door jou Leven te ervaren. Als je dit je focus laat zijn, dan zul je je beperkt noch versnipperd voelen door wat je dan ook kiest om tot uitdrukking te brengen.

In plaats daarvan zul je merken dat er vele manieren voor je zijn om je Zelf te ervaren – maar dat geen enkele noodzakelijkerwijs de andere uitsluit, dat geen enkele je afleidt, en dat vele elkaar feitelijk versterken.

Wees bereid je uit te drukken als je Ziel. Dit zal alles tot eenheid brengen. Als deze wens je primaire focus is, dan zal iedere beslissing je automatisch tot een ervaring van vreugde leiden. Hoewel je interesses in de loop van de tijd misschien veranderen, zal je focus dezelfde blijven – je uitdrukken zoals je Ziel dat doet, in dit lichaam en in dit leven.

Denk eraan: als je je genoodzaakt voelt een beslissing te nemen, doe dan eerst een stap opzij. brengen met de Keuzes van je Ziel en observeer de gevolgen die dit op je leven heeft. Je zult alles als gemakkelijker en vloeiender voelen.

Heb vertrouwen in Je Beslissingen.

Als je voelt dat een beslissing die je je verplicht voelt te nemen, je onder druk zet, herinner je dan dat je Ziel de meest belangrijke keuze van allemaal al heeft gemaakt. Zij heeft gekozen om je leven binnen te komen als de Nieuwe en Authentieke JIj. Heb vertrouwen dat je beslissingen de Keuzes van je Ziel met gemak en gratie zullen ondersteunen.

Denk eraan dat als je aan jezelf twijfelt, dit je alleen maar weghoudt van de herinnering aan Wie Je Bent.

Als je je op enigerlei wijze versnipperd of beperkt voelt, en twijfelt aan je vermogen om een juiste beslissing te nemen, adem dan alleen maar diep en komt tot dit bewustzijn terug. Vertrouw erop dat welke beslissing je ook zult nemen, deze je Ziel volmaakt zal ondersteunen en dan ook de juiste uitdrukking is voor jou. Je Ziel zal je hierin leiden, en samen zullen jullie meer vreugde, gemak en voldoening in je leven brengen. Hier kun je zeker van zijn.

Wij zijn Saint-Germain en Yeshua. En we danken je voor je vraag.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Joy and Clarity en Joy and Clarity International bieden gechannelde boodschappen, workshops en seminars aan om ons te helpen bevrijden van onze beperkingen en ons menselijk bewustzijn uit te breiden.

Dit artikel mag zonder betaling worden gedistribueerd op voorwaarde dat het op generlei wijze wordt veranderd of bewerkt.Commercieel gebruik door derden is niet toegestaan zonder uitrdukkelijke schriftelijke toestemming van de copyright houders, Alexandra Mahlimay en Dan Bennack. Verzoeke bij het reproduceren van dit materiaal de namen van de auteurs te vermelden evenals de volgende link: www.joyandclarity.com

Voor meer informatie over privé sessies en evenementen, ga naar http://joyandclarity.blogspot.com

If you would like to be notified when new material is published, please send an email to mahlimay@yahoo.com and include the words "Join Mailing List" in the subject line.

copyright 2008 © Alexandra Mahlimay en Dan Bennack