Sunday, June 22, 2008

Saint Germain -Kanavointi: "Uusi Maailma Herää"


Alexandra Mahlimay ja Dan Bennack
Cluj-Napoca, Romania
www.joyandclarity.com

Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Jos haluat jakaa tämän viestin kanssa ystävälle, klikkaa tästä.


Seuraava aineisto esitettiin 14.6.2008 internet-työpajan aikana. Sitä on editoitu ja laajennettu suuremman selkeyden ja ymmärrettävyyden aikaansaamiseksi.

Rakkaat ystävät, minulla on ilo olla kanssanne, kun tutkimme teitä paremmin tukevien, uusien yhteiskuntien luomista. Tuntekaa energiat, jotka jaamme yhdessä. Kutsumme uutta maailmaa ilmentymään nyt. Tämä on mitä upeinta aikaa.

Muistelkaa, miltä tuntuu yhdistyä aidon itsen ilmaisumuotoon. Muistelkaa, miltä tuntuu olla uusi "sinä", joka ilmaisee niin kuin sielu. Tuoko tämä suuremman intohimon, ilon ja varmuuden elämäänne?

Olkaa tässä rehellisiä itsellenne.

Tietenkin on aikoja, jolloin ette tunne innostusta. Mutta jos astutte sivuun hetkeksi ja katsotte elämänne kehityskaarta, näette, että olette löytämässä vapautenne. Oivallatte, että sielutasonne ilmaisumuoto ilmentyy enemmän kuin koskaan.

Tämä on tosiaankin hyvä uutinen.

On merkittävää, että vain muutaman lyhyen viikon aikana olette istuttaneet itsenne tiukasti itsenäisyyden maaperään. Kyllä, siemen on itänyt. Ja nyt näette juurien syvenevän ja levittyvän. Tunnistatte, että elämäänne on tulossa perustavanlaatuisia muutoksia.

Varmuus

Oletteko huomanneet uuden varmuutenne? Tämä varmuus syntyy siitä, että TUNNETTE ankkuroituneenne tiukasti uudelle maapallolle.

Tällä ei ole mitään tekemistä ylimielisyyden kanssa. Tämä syntyy sen tietämisestä, että olette aina oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja tätä tukee sen tietäminen, että teistä pidetään aina huolta.

Tämä varmuus syntyy olemuksenne perustasta ja levittyy elämänne kaikille alueille - aivan kuin puun elinvoima ulottuu oksiin, lehtiin ja juuriin, raviten niitä kaikkia yhtä vaivattomasti.

Ja huomatkaa, että kapasiteettinne itsen ravitsemiseen kasvaa myös. Annatte itsellenne enemmän sitä, mitä tarvitsette - itsestänne, sen sijaan että etsitte sitä muilta "riippuvuusshow'ssa".

Alatte luotaa itseenne. Tämä on osa sielukeskeisyyttä. Käsitätte, että te ette ole millään tavalla riippuvaisia toisista, eikä teiltä kuitenkaan puutu mitään. Teiltä ei puutu mitään, koska te olette kaikki. Olette täydellisiä.

Tämä on itsenäisen, "sieluun sekoittuneen" ihmisen tapa, sen uuden "sinän" tapa, joka on tietoinen tästä tosiasiasta. Tätä olette nyt. Ystäväni, kukkimis- ja hedelmän kantamisaikanne on tulossa.

Oletteko valmiita tähän?

Osallistuja 5: Kyllä, tuskin maltan odottaa!

Osallistuja 1: Olen valmis.

Osallistuja 3: Joskus olen tuntenut tuon varmuuden. Toisilla kerroilla taas olen epäillyt ja ihmetellyt, olinko tosiaankin oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Olen nyt ehdottoman valmis.

Osallistuja 4: Ehdottomasti!

Osallistuja 6: Kyllä, olen valmis.

Osallistuja 2: Tunnen sisäistä varmuutta siitä, että olen oikealla polulla, mutta perhe vastustaa kovasti. Sisälläni ei ole mitään epäilyksiä, mutta maailmassa on HYVIN vaikeaa, joten horjun.

Osallistuja 3: En enää kestä olla vanhassa maailmassa. Se on hyvin vaikeaa ja tuskallista.

Kiitos kaikille rehellisten tunteidenne ilmaisemisesta tässä asiassa.

Kyllä, toisinaan tuntuu siltä, että olette oikeilla raiteilla ja toisilla kerroilla taas tunnette tietenkin olevanne melko hämmentynyt tai jopa eksynyt. Mutta älkää antako sen estää itseänne. Puhukaa aina vakuuttavia sanoja itsellenne, vaikka suuntanne näyttäisikin epäselvältä. Kun teette näin, varmuus asettuu olemukseenne ja antaa teille neuvoja, vakuuttelua ja voimaa. Puhukaa positiivisesti itsellenne ja näette, että positiivisia tuloksia tulee ajan kuluessa.

Kuvakudos

Käytätte varmuutta uuden maailmanne luomisessa. Kuin taitavat artesaanit - kutojat ennen kangaspuita - saatatte itsenne korkeampaan kollektiiviseen suhteeseen, kunnioittaen sen "Jumalan joka olette" yksittäisiä säikeitä ja sitten yhdistyen tavoilla, jotka palvelevat teitä paremmin kokonaisuutena.

Valmistelette kuvakudosta, ystäväni.

Tämä on se kudelma, joka koristi Artturin legendan neuvottelupöytää Camelotin aikoina. Kantaessaan yksittäisten jäsenten symboleja ja tunnuksia sen läsnäolo teki pyhäksi tasavertaisten kokoontumis- ja neuvonantopaikan.

Teette itsestänne valon ja rakkauden elävää kuvakudosta. Teette tämän muodostamalla uusia yhteiskuntia - kutoen yksittäiset, itsenäiset itsenne Jumalan suuremmaksi kankaaksi.

Viimeistelette näin itsenne, jumaluutenne kollektiivisessa ilmaisussa. Havainnollistatte, että maailma joka on täynnä rakkautta, suvaitsevaisuutta ja kunnioitusta tasavertaisten kesken - sisarissa ja veljissä Jumalassa - on valaistunut maailma. Se on maailma, missä kokonaisuuden hyvinvointi ylittää osiensa summan.

Tällä erää valmistelette tätä kuvakudosta, kudotte ja punotte niitä värejä, joita olette, yhteen toisten kanssa. Mutta pian tarjoatte tätä maailmalle. Kyse on oikeasta ajoituksesta ja valmistautumisesta.

Viime viikkojen aikana olette keskittyneet siihen uuteen "sinuun", joksi olette tulossa, ja uusiin suhteisiin, joita muodostatte, kun jaatte jumaluutenne toisten kanssa.

Nyt päivänseisauksen aikoina välitetyt impulssit auttavat teitä keskittämään näitä energioita ja vahvistamamaan kokemuksianne. Odottakaa asioiden muuttuvan nopeasti ja keskittykää selvemmin - erityisesti tulevien viikkojen aikana.

Osallistuja 5: Ihanaa ja jännittävää. Kiitos!

Osallistuja 2: Pystyn tuntemaan energian muodostumisen.

Osallistuja 3: Kuulostaa siltä, että näemme huomattavan eron päivänseisauksen jälkeen. Se kuulostaa jännittävältä.

Osallistuja 7: Minäkin voin tuntea sen.

Upeaa.

Tarkastellaanpa nyt taas hetken kuvaa kudelmasta.

Oppimistyökaluna se voi auttaa teitä visualisoimaan ne jumaluustasot, joihin osallistutte eläessänne maan päällä. Kutsumme näitä tasoja seuraavasti: yksilöllinen ilmaisumuoto, ihmissuhteet ja kollektiivinen vuorovaikutus.

Itsenäisinä olentoina jokainen teistä on kuin säie. Missä tahansa kudoksen kohdassa voitte määritellä itsenne yksittäisiksi kuiduiksi. Jokaisella teistä on aivan oma väri, laatu ja hohde. Tämä on ainutlaatuinen, yksilöllinen ilmaisumuotonne.

Jos katsotte lähempää, näette, että kuidut ovat suhteessa toisiinsa. Huomaatte silmukoita, ketjuja ja pistoja, jotka punovat eri kuidut tosiinsa. Nämä punokset symboloivat suhteitanne. Suhteet saavat aikaan elämäänne kudoksen, kuvion ja merkityksen, joka rikastaa yksilöllistä kokemustanne. Olette niissä mukana intiimisti yksilöinä, mutta ne ovat enemmän kuin vain te.

Lopullinen tuote, kuvakudos, edustaa yhteiskuntianne.

Yhteiskunnat ovat kollektiivisia ihmissuhdejoukkoja, joissa on mukana monia ihmisiä eri suhteissa. Yhteiskunnilla on "kasvavia" ominaisuuksia. Tämä merkitsee sitä, että ne voivat omaksua elämän, joka on suurempi kuin osiensa summa - samalla tavalla kangaspala voi vaatettaa kehon, peittää pöydän tai koristella seinän, kun taas yksitäinen säie ei siihen pysty. Niinpä yhteiskunnat voivat saada aikaan asioita, joiden tekemistä te yksilönä pitäisitte mahdottomana.

Osallistuja 5: Kudomme siis kudelmaa ja OLEMME kudelma, vau!

Luomisen tarkoitus

Kyllä. Olette mukana luomisen monilla tasoilla.

Luotte yksittäisinä olentoina, luotte suhteessa toisiinne ja luotte kollektiivisesti suurempina ryhminä.

Olette säikeitä, kudotte itsenne yhteen suhteissa ja suhteenne muodostavat yhteiskuntienne kankaan. Kudelmavastaavuus osoittaa sen, miten osallistutte luomisen eri tasoille, jotka liittyvät ihmiskokemukseen.

Näettekö tämän?

Kaikilla luomistasoilla teette yhteistyötä Jumalan kanssa. Harmonisoitte yksilölliset, itsenäiset ilmaisumuotonne Jumalan - mikä on rakkaus - tahdon kanssa tuodaksenne innoitusta elämäänne. Olemassaolossanne maan päällä teette tätä yksilöinä, ihmissuhteissanne ja suurempina ryhminä - kuten perheinä, yhteisöinä ja yhteiskuntina. Tämä on luomista. Luominen on yhteistyötä sen Jumalan kanssa joka olemme.

Minkä luulette luomisen tarkoituksen olevan? Kommentoikaa vapaasti.

Osallistuja 4: Ykseys.

Osallistuja 3: Vapaus.

Osallistuja 4: Ilmaiseminen.

Osallistuja 5: Sen tietäminen että olemme kaikki osa samaa. RAKKAUTTA.

Nämä ovat erinomaisia vastauksia, mutta vastaus on vieläkin yksinkertaisempi.

Luomisen tarkoitus on luominen. Tämä on tehtävänne.

Olette luojaolentoja, aivan kuin Jumala, koska jokainen teistä tehtiin Jumalan kuvaksi. Annatte elämän luomuksillenne, aivan kuin Jumala. Rakastatte niitä itsenne laajentumina - kannustatte niitä, siunaatte niitä ja sitten vapautatte ne omaan kasvuunsa hengessä.

Ja tehdessänne tämän laajennatte koko luomakuntaa. Saatatte sen, mikä on täydellinen, laajemmalle täydellisyystasolle. Luotte tuosta täydellisyydestä vieläkin loistavampia ilmaisumuotoja. Tämä on leikkiänne ja iloanne kaikkialla ikuisuudessa.

Onko tämä selvä?

Luomisen tarkoitus on luominen. Se on Jumalan laajentamista rakkauden - joka alun perin sai aikaan luomisen - aktiivisen periaatteen avulla.

Yhdestä Lähteestä tuli monia. Siitä tuli meidät kaikki. Ykseydessä emme ole koskaan todella erillään toisistamme tai siitä yhdestä, joka antoi meidän syntyä. Kuvittelemme vain näin olevan. Tämäntyyppinen väärä ajattelu on johtanut erillisyyden harhaan ja sitä seuranneeseen pelkoon, ristiriitaan ja taisteluun.

Mutta nyt uusissa ihmissuhteissanne ja uusissa yhteiskunnissanne osoitatte sitä ykseyttä, joka olemme.

Lyhyt muistutus

Älkää siis unohtako. Olkaa tietoisia seuraavasta mahdollisimman paljon:

Uudessa "sinässä" on kyse sen muistamisesta, kuka olette. Siinä on kyse sen muistamisesta, että olette myös Jumala.

Uusissa suhteissa jaatte tämän muistikuvan toistenne kanssa. Arvostatte niitä Jumalan kasvoja, jotka näette toisissa, ja siunaatte heitä tämän tietämisellä. Ja näette oman jumaluutenne heijastuvan niiden toisten silmistä, jotka tunnistavat sen teissä. Näin ihmissuhteet palvelevat teitä.

Uudet yhteiskunnat sallivat monien ja yhden yhdistyä. Yksittäiset olennot löytävät täyden ilmaisunsa ykseyden puitteissa ja se todella toimii. Tulette näkemään sen. Kaikki säikeet ovat omalla paikallaan - kudos ja kuviot kauniita katsella. Ja kudelma silmienne edessä on täydellinen kokonaisuus.

Kaleidoskooppikuva elämästä

Toinen tapa tajuta kokemuksenne jumalaisina ihmisinä on käyttää kaleidoskooppia vertauskuvana.

Ajatelkaa, että jokainen teistä on värillinen lasinpala kaleidoskoopin kiekossa. Jokaisella teistä on muoto ja väri, joka on teille ainutlaatuinen. Kun kiekko kääntyy, pyörähdätte eteenpäin - jokainen suhteessa toisiinsa.

Mutta mitä tapahtuu näiden suhdekierrostenne aikana?

Osallistuja 5: Opitaan, kasvetaan ja luodaan uusia kuvioita.

Osallistuja 2: Kerätään kokemuksia.

Kyllä, opitte, kasvatte ja keräätte kokemuksia. Ja kun teette sen, luotte kollektiivisesti uusia malleja kokonaisuudesta. Jokaisessa kiekon käännöksessä luotte uuden ja kauniin kuvan, joka ilmestyy Jumalan silmien eteen - uuden ja kauniin kuvan, joka on Jumala.

Kun muutatte paikkaa ja vaihdatte näkökulmaa, luotte uusia ja harmonisia kuvioita. Jokainen kuvio on täydellinen ilmaisumuoto Kaikkeudesta, vaikka yksittäisen ihmisen näkökulmasta näin ei ehkä aina vaikuttaisikaan olevan.

Nämä kuviot, nämä kaleidoskooppikuvat ovat suhteita, yhteisöjä ja yhteiskuntia, joita voitte rakentaa itsellenne nyt. Voitte kanssaluoda nämä Jumalan kanssa, muodostaen kauneutta, järjestystä ja harmoniaa ympärillenne koko ajan. Voitte luoda kuvan ja olla kuvan osana samanaikaisesti.

Kysymykseni teille on siis tämä.

Näettekö suhteen niiden Jumalien välillä, mikä olette, minkä jaatte ja minkä kollektiivisesti saatte aikaan? Näettekö yhteyden uuden "sinän", uusien suhteiden ja niiden uusien yhteiskuntien välillä, joita muodostatte?

Toivotan tervetulleeksi nyt kommenttinne.

Osallistuja 5: Kyllä, se alkaa meistä, sisältämme ja leviää toisiin ja kaikkeen ympärillämme… Jumala on ilmaisumuoto. Kun jaamme todellisen itsemme, luomme tämän kauniin kuvakudoksen, joka ilmaisee uutta maailmaa, joka ilmaisee Jumalaa.

Osallistuja 3: Kyllä, näen sen. Kaikki on samaa, yksi Lähde, jonka osa minä ja kaikki muut olemme. Se alkaa minusta ja leviää toisiin olentoihin. Yhdessä teemme/luomme näitä uusia kuvioita, tämän kudelman. Se mitä kullakin meistä on annettavana näihin kudelmiin, on myös linkki uuden "sinän", uusien suhteiden ja uusien yhteiskuntien välillä. Tätäkö tarkoitat?

Osallistuja 4: Uusi "minä" tietää, kuka olen. Jaan tämän tiedon toisten kanssa uusissa suhteissa. Uudessa yhteiskunnassa kaikki lähtee minusta ja palaa minuun kuin kehä. Täydentymistä.

Osallistuja 2: Näen sen abstraktilla tavalla mutten todellisuudessa. Voin vain kuvitella, että musiikkini on linkki uuden minun, uusien suhteiden ja uusien yhteiskuntien välillä.

Kyllä, niin on. Ole hyvä ja selitä meille musiikkiasi omin sanoin.

Osallistuja 2: Musiikki joka virtaa lävitseni, kantaa uutta tietoisuutta ja tämä auttaa synnyttämään uusia yhteiskuntia. Uusi tietoisuus on niin erilaista… tunnemme intuitiivisesti, miten sitä eletään. Musiikki vie meidät siihen ulottuvuuteen, jos sallimme sen. Puhtaaseen tunteeseen.

Aivan. Musiikki on yksi hyödyllinen vastaavuus, joka toimii.

Sielun sinfonia

Kuten varmasti tiedätte, orkesterissa on monta soittajaa. Jotkut soittavat eri instrumenttia ja toiset samaa instrumenttia. Mutta nekin jotka soittavat samaa instrumenttia, soittavat omalla tavallaan ja tyylillään.

Jokainen soittaja muodostaa myös suhteen toisten muusikkojen kanssa, soittamansa musiikin kautta. Tällä tavalla ryhmä pystyy esittämään mahtavan sinfonian - suurenmoisesti koordinoidun teoksen melodiasta, rytmistä, äänestä ja vastaäänestä.

Osallistuja 2: Ja orkesteri antaa kokemuksen kuuntelijoille, joista tulee myös osa tuota kokemusta.

Kyllä, orkesteri antaa kokemuksen yleisölle, mistä tulee tapahtuman osa.

Kuvitelkaa, että vanhan maailman yhteiskunnissanne on ollut musiikillinen kaaos. Orkesterin eri osat esiintyvät välittämättä muista - kovaa, pehmeästi tai ei ollenkaan eikä ollut mitään ohjausta tai koordinointia.

Tämä musiikki ei ollut erityisen mukavaa kuunnella.

Osallistuja 4: Suurta kakofoniaa.

Juuri niin. Epäsointuisia ääniä ilman merkitystä tai järjestystä. Puhdasta meteliä.

Mutta nyt olemme siirtymässä suuremman ryhmäharmonian aikaan. Mielenkiintoista kyllä, mutta tämä on hyödyksi niiden uusien yhteiskuntien muodostamiselle, jotka perustuvat ilmaisun vapauteen.

Yhtä paljon kuin sinfoninen virtaavuus riippuu niiden ilmaisujen yhdistämisestä, joissa kukin orkesterinjäsen soittaa instrumenttiaan hyvin, uudet yhteiskunnat ovat riippuvaisia niiden monien itsenäisten olentojen osallistumisesta, jotka ovat vapaita ilmaisemaan itseään täysin - mutta ryhmäharmoniassa.

Näin orkesteri toimii luodakseen esityksiä, joista kaikki nauttivat - yhtälailla soittajat kuin yleisökin. Jokainen soittaja ilmaisee taituruuttaan ja mestaruuttaan. Mutta kukaan yksittäinen esiintyjä ei peitä alleen toista. Sen sijaan he sekoittuvat harmoniassa luomaan yhtenäisen äänen, jota he ja heidän ympärillään olevan voivat arvostaa.

Näin ihmiset toimivat muodostaessaan parempia yhteiskuntia, kollektiivisia ryhmiä ja tarkoituksellisia yhteisöjä uudessa maailmassa. Te kaikki tuotte tätä suurempaa tiedostamista ja herkkyyttä planeettanne uudelleenmuodostamiseen.

Osallistuja 2: Nyt pystyn visualisoimaan uuden yhteiskunnan hyvin.

Riittävän moni teistä arvostaa nyt harmoniaa ja virtausta, että havaitsette helpoksi tämän luomisen yhdessä. Olette saavuttaneet kriittisen massan. Tästä syystä pystytte muodostamaan enemmän tukirakenteita, toimintoja ja ilmaisumuotoja yhteiskuntiinne kuin koskaan aiemmin. Mutta kuten näette nyt, ensin on puhdistettava se, mikä ei enää palvele teitä. Tämä saattaa näyttää kuin vanhalta kaaokselta. Mutta se ei ole sitä. Älkää antako tämän huijata itseänne.

Osallistuja 7: Entä yhdessä luominen?

Luominen yksilöllisenä taiteilijana on kaunis kokemus, aivan kuin ilmaiseminen itsenäisenä yksilönä on yhtälailla kaunista.

Mutta luominen yhdessä, ihmiskunnan sinfoniassa, on todellakin loistava kokemus. Sillä se mitä luotte yhdessä, on todella suurempaa kuin osien summa, kuten mainitsin aiemmin. Aivan kuin sinfonia - koko orkesterin soittaessa on kyse enemmästä kuin yksittäisten jäsenien osuudesta.

Ymmärrättekö tämän?

Näettekö, miten yhteiskunnat ovat kuin orkestereita? Ja miten te yhteiskunnan jäseninä esitätte yksilöllistä osaanne kuin muusikot konsertissa?

Osallistuja 3: Kyllä, näen sen.

Osallistuja 2: Se on ihanaa!

Osallistuja 4: Kivaa!

Osallistuja 5: Kyllä, mutta soittavatko kaikki, jos he eivät tiedä tekevänsä sitä?

Osallistuja 3: Pohdin, soitammeko todella yhdessä. Vai esiintyykö jokainen yksin, kunnes toiset päättävät liittyä mukaan?

Hyviä kysymyksiä. Ilmaistaanpa ne toisin.

Milloin soitamme sooloa ja milloin päätämme liittyä mukaan konserttiin? Ja kuka ottaa ensimmäisen askeleen muodostaakseen meistä orkesterin?

Tässä vielä yksi. Tarvitsemmeko kapellimestaria vai huomaammeko, ettei sellainen ole oikeastaan tarpeellinen?

Osallistuja 2: Todellisuudessa kapellimestari on yksi muusikoista - vain yksi silmukka ketjussa.

Osallistuja 5: Eikö Jumala ole kapellimestari? Mutta sitten taas toisaalta, Jumala on me? Eikö niin?

Muita kysymyksiä?

Osallistuja 3: Kyllä. Aloitammeko sinfoniamme yksi kerrallaan, pienissä ryhmissä vai kaikki yhtaikaa?

Osallistuja 4: Minusta tuntuu, että jokainen aloittaa oman musiikkinsa, koska olemme kaikki itsenäisiä olentoja. Sitten liitymme luonnostaan yhteen harmoniassa.

Erinomaisia näkemyksiä. Tässä on minun näkökulmani.

Uusi "sinä" on erinomainen soittaja. Ja kun muodostatte suhteita jakamalla jumaluutenne, alatte soittaa instrumenttejanne vieläkin tehokkaammin, taitavammin ja kauniimmin.

Te ja instrumenttinne soitatte korkeammalla sointuvuudella. Ja kun jatkatte, soinnutte yhteen toisten kanssa, jotka ovat saavuttaneet samanlaisen soittotason kuin te. Tunnette toisenne. Kuulette toisenne. Ja löydätte toisenne.

Osallistuja 7: Tarvitsemme vain tahdonilmaisun. Siitä on kyse, eikö vain?

Osallistuja 3: Haluan aloittaa oman sinfoniani soittamisen nyt. Miten teen sen?

Aivan, miten alatte soittaa!

No, sanon näin. Itsenäisyyden alueen uusina virtuooseina huomaatte, että alatte yhdistyä toisiinne sointuvuusperiaatteen mukaisesti. Yksittäiset ilmaisumuotonne tulevat riittävän jaloistuneeksi harmonisoituakseen toisten kanssa tavoilla, mikä ei ole ollut aiemmin mahdollista. Resonoitte enemmän korkeamman itsenne kanssa. Ja kun näin tapahtuu, värähtelynne koskettaa toisia syvästi.

Joka kerta valitessanne olemisen korkeammassa värähtelyssä, astutte Ilmaisun suureen saliin. Tällä soitetaan sielun sinfoniaa. Täällä soitatte osanne täysillä, kuitenkin tukevan yksiäänisesti toisten kanssa.

Kyllä, voitte siis soittaa omaa musiikkianne nyt - voitte aloitta oman sinfonianne - jos mieluummin kuvaatte sitä näin. Mutta kun teette niin, huomaatte välittömästi, että vieressänne soittaa muita samalla tunteella. Löydätte toisenne. Huomaatte, että monet teistä ovat astuneet suureen saliin.

Täällä huomaatte, että soittamanne sävelet sekoittuvat yhteen loistavasti. Ne tekevät sen vaivattomasti, koska olette harmonisoituneet siihen, mikä teille on luontaista - sielunne vapaaseen ja luovaan impulssiin.

Osallistuja 5: Ole siis se kuka olet, ja löydät täydellisen paikkasi sinfoniassa.

Kyllä, juuri niin.

Huomaatte olevanne harmoniassa sielunne ja toisten sielukkaiden ilmaisumuotojen kanssa.

Havaitsette, että voitte soittaa musiikkianne aidosti ja ilmaista itseänne iloisesti ja ilman pelkoa tai varautuneisuutta. Tämä vaatii vain sitä, että olette läsnä totuudessanne ja muistatte, kuka todella olette.

Kun teette tämän, kasvatatte tunneherkkyyttä, joka sallii teidän kuulla toiset ja harmonisoida ilmaisunne heidän kanssaan. Kaikki hyvät muusikot tietävät tämän. Taitavat muusikot tietävät, miten ilmaistaan itseään ja miten kuunnellaan. Ja pian kaikki ihmiset käyttävät näitä samoja taitoja luodakseen yhteisöjä, ryhmiä ja yhteiskuntia, jotka palvelevat teitä hyvin.

Tässä ei ole mitään vaikeaa. Siinä ei ole mitään monimutkaista.

Osallistuja 3: Kuulostaa kauniilta.

Osallistuja 5: Kiitos. Näen itseni soittamassa harppua!

Olette nyt muistamassa jumaluutenne. Ja pian tämä avaa virran, niin että jaatte jumaluutenne toisten kanssa. Tämä jakaminen luo resonanssin, johon sisältyy aina vain enemmän ihmisiä, jotka arvostavat myös jumaluutensa jakamista. Tällöin alatte rakentaa uusia yhteiskuntianne yhdessä.

Uusi "sinä", uudet suhteet ja uudet yhteiskunnat

Ennen kuin lopetamme tämän kokoontumisen, muistellaanpa, että olemme puhuneet vertauskuvilla uudesta "sinästä", uusista suhteista ja uusista yhteiskunnista.

Olemme verranneet niitä yhteenkudottujen säikeiden kuvakudokseen. Olemme verranneet niitä värillisen lasin kääntymiseen kaleidoskoopissa, mikä luo täydellisen kuvan toisensa jälkeen silmienne eteen. Ja olemme verranneet niitä lahjakkaiden ja taitavien muusikoiden orkesteriin.

Mutta emme ole puhuneet yksityiskohtaisesti siitä, miten te nimenomaan luotte nämä uudet yhteiskunnat.

Se on teidän tehtävänne.

Nyt kuitenkin muistatte, kuka todella olette, ja tiedätte, että teillä on kaikki, mitä vaaditaan herättämään tämä uusi maailma ympärillänne.

Teillä on kaikki, koska te olette kaikki.

Ja kun uusi maailma herää, muistakaa orkesteri ja kysykää itseltänne tätä:

Kun yksi muusikko, herkkä soittaja, tapaa toisen, joka on yhtä taitava ja joka arvostaa harmoniaa ja ilmaisemista aivan yhtä paljon kuin tuo toinen - kun nämä kaksi tapaavat seuraavan, seuraavan ja vielä seuraavan…

Eikö heille ole luontaista yhdistyä rakastamassaan musiikissa luomaan yhdessä jotain sellaista, mihin kukaan heistä ei pystyisi yksin?

Tämä hengen tuotte uusien yhteiskuntien muodostamiseen.

Saatatte yksilöllisen, Jumalakeskeisen tietoisuutenne upeuden suurempaan harmoniaan ja järjestykseen kollektiivisen kokonaisuuden kanssa ja luotte jotain suurenmoisempaa ja syvällisempää, kuin minkä olette koskaan uneksineet mahdolliseksi.

Tarkoituksenne yhdistyä on puhdasta mielihyvää - kokemaan yhdessä luomisen sanoinkuvaamattoman ilon. Tämä virike opastaa teitä uusien yhteiskuntien perustamisessa. Nämä ovat kollektiivielimiä, jotka tukevat teitä hyvin ja tuovat teille mielihyvää ja rohkeutta matkan varrella.

Kiitos kaikille läsnäolostanne tänään.

Minä olen Saint Germain.

Lukeaksesi käännettyä aineistoa tai osallistuaksesi kääntämiseen, käy täällä (
Joy and Clarity International - joyandclarityinternational.blogspot.com). Paljon rakkautta vapaaehtoisillemme, Alexandra ja Dan.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Joy and Clarity ja Joy and Clarity International tarjoavat kanavoituja viestejä, opastettuja työpajoja ja yleisöseminaareja auttamaan meitä vapautumaan ihmistietoisuutemme laajentamisen rajoituksista.

Tätä artikkelia saa jakaa veloituksetta sillä edellytyksellä, ettei sitä muuteta tai editoida millään tavalla. Kaupallinen käyttäminen vaatii tekijänoikeuden haltijoiden, Alexandra Mahlimayn ja Dan Bennackin kirjallisen suostumuksen. Jos kopioit tätä aineistoa, mainitse kirjoittajat nimeltä ja liitä mukaan seuraava linkki: www.joyandclarity.com

Lisätietoa yksityisvastaanotoista ja tapahtumista sivuilta http://joyandclarity.blogspot.com.

If you would like to be notified when new material is published in English, please send an email to mahlimay@yahoo.com and include the words "Join Mailing List" in the subject line.

Copyright © 2008 Alexandra Mahlimay ja Dan Bennack