Wednesday, July 16, 2008

Saint Germain Ja Kuthumi -Kanavointi: "Mestariluojia Tekeillä"


Alexandra Mahlimay ja Dan Bennack
Cluj-Napoca, Romania
10.7.2008
www.joyandclarity.com

Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Jos haluat jakaa tämän viestin kanssa ystävälle, klikkaa tästä.


Rakkaat ystävät,

Kun uskallatte sekoittua sielunne kanssa tässä elämässä, ilmaisette totuutta "sinusta". Tunnustatte, että olette myös Jumala, ja olette valmiita elämään elämäänne sillä tavalla. Kyse ei ole väärän ylpeyden tai henkisen ylemmyyden toteamuksesta, vaan sen yksinkertaisesta tunnustamisesta, että olette Lähdettä ja oman elämänne kirjoittaja. Kyse on mestaruutenne julistamisesta ja mahtava hyppäys eteenpäin tietoisuudessanne.

Kun otatte tämän askeleen, tunnustatte, että olette yksilöllinen itsensä tiedostava keskittymä Jumalalähteen suuremmassa elämässä - ainutlaatuinen "sinä", mutta myös Jumala.

Tämän paradoksin ratkaiseminen mielessänne on merkki mestaruudesta. Ymmärrätte nyt, että Jumalan koko voima on uskottu teille. Ja tämän vuoksi tiedätte, että voitte luoda todellisuuksia, rakastaa niitä ja kokea ne täydesti - aivan kuin Jumala tekee.

Tämä ON mestaruutta.

Mestaruutenne tunnustaminen

Mutta mitä tapahtuu, kun ensi kerran tunnustatte mestaruutenne, kun lopultakin näette, että kaikki mitä olette koskaan kokeneet, on omaa luomustanne? Ilot ja surut ovat yksin teidän - ylä- ja alamäet joita olette tuottaneet itsellenne. Ketään muuta ei voi syyttää.

Ryntäättekö kiireesti tekemään asiat paremmiksi? Jäljitättekö jokaisen viivan, mitä olette piirtäneet, tai muutatte jokaisen siveltimenvedon, mitä olette koskaan vetäneet elämänne kankaalle?

Ei. Te ette tee niin. Nämä työt ovat valmiita.

Mestarina hyväksytte ne siksi, mitä ne ovat - sen tiedon ja asiantuntemuksen ilmaisumuodoiksi, mikä teillä oli niiden luomisaikana. Rakastatte niitä ja siirrytte eteenpäin.

Otatte puhtaan kankaan ja piirrätte tai maalaatte taas, mutta tällä kertaa sen vastalöydetyn luojan tietoisuudella, joka olette.

Tietoinen luominen

Monille ihmisille itsensä hyväksyminen mestariluojaksi, on järkyttävää.

Lopulta, on yksi asia luoda tiedostamatta - tehdä itsestään muotokuva toisensa jälkeen tiedostamatta, että on itse taitelija. Näin on helppoa teeskennellä, että kuvassa näkemänne viat ovat jonkun toisten kädenjäljen tulosta, ja sitten syyttää häntä niistä. Mutta tämä on itseä pettävää ajattelua.

On täysin eri asia luoda tietoisesti.

Silloin kun olette tietoinen luoja, tiedätte olevanne itse taitelija. Tiedätte, että otatte välineen ja valitsette työkalut itsenne ilmaisemiseen. Ja tiedätte, että yksin te itse määrittelette, mitä luomuksenne ovat, ja luomisenne innostaa teitä tai sitten ei.

Kyllä. Sen hyväksyminen että olette oman todellisuutenne mestariluoja, voi olla hyvin järkyttävää - silloinkin kun itse vapaaehtoisesti alatte tiedostaa tämän.

Luomispelko

Ironista kyllä, silloin kun alatte tiedostaa mestaruutenne, pelkäätte usein luoda.

Vastuu vain tuntuu aivan liialliselta käsitellä. Saatatte edelleen muistaa, millaista oli luoda tiedostamatta ja olla nauttimatta siitä, mitä loitte. Tämä estää teitä nyt.

Jos olette taitelija, työkalunne ehkä alkavat tuntua teistä epämiellyttäviltä. Siveltimet ehkä ovat vähemmän tuttuja ettekä pidä ennen käyttämistänne väreistä. Tyhjä kangas käännyttää teidät pois sen sijaan, että se kutsuisi teitä ilmaisemaan. Se on tyhjä ja valkoinen - tila missä mitään ei voi tietää eikä mitään löytää. Ja mitä enemmän vellotte tässä pulmatilanteessa, sitä estyneemmältä teistä tuntuu.

Kuulostaako tutulta? Tunnetko tämän tunteen?

Mitä teet? Kenties et ole se mestari, joka kuvittelit olevasi.

Jos jatkatte tätä polkua pitkin, niin ennen kuin huomaattekaan, olette vakuuttuneita siitä, että te ette osaa luoda.

"Minulla ei ole työkaluja, välinettä eikä tehtävän vaatimia taitoja. Miksi siis vaivautua? Kenties on oikein lähteä pois. Kukaan ei kuitenkaan huomaa."

Ja niin te sitten teette.

Tällainen alistuminen on surullista ja täysin tarpeetonta.

On toinenkin tapa. Ja aiomme kertoa teille tarinan eräästä, joka löysi sen.

Michelangelo

Tunnette ehkä Michelangelon. Hän oli kuuluisa omana aikanaan ja nyt vieläkin kuuluisampi ihmisvartalon loistavasta muotoilemisestaan marmoriin. Hän oli kädentaitojen mestari hyvin varhain ja hän tiesi sen.

1500-luvun alkupuolella paavi pyysi Michelangeloa maalaamaan Sikstuksen kappelin katon Roomassa - projektin loppuunsaattaminen vei häneltä vuosia. Vähän yli 30-vuotiaana hän oli levoton ja huolissaan. Hän sanoi paaville alusta saakka, että mieluummin hän olisi ottamasta vastaan tehtävää.

Michelangelo tiesi olevansa mestarikuvanveistäjä, muttei hän pitänyt itseään maalarina. Tietenkin hän oli harjoitellut maalaamista nuoruudessaan ja edelleen luonnosteli lähes päivittäin, mutta hänen varmuutensa siveltimen ja värien kanssa ei ollut sama kuin taltan ja vasaran kanssa.

Michelangelo oli myös huolissaan pyynnön takana olevista vaikuttimista. Hän epäili, että hänen kilpailijansa olivat rohkaisseet paavia kutsun esittämiseen nähdäkseen hänen epäonnistuvan. Lopulta, kysehän oli suunnattoman laajasta tehtävästä - ja se piti toteuttaa sellaisilla työkaluilla ja välineillä (väriä märällä laastilla), mitkä eivät olleet hänen suosikkejaan.

Epäilyksistään ja epävarmuudestaan huolimatta Michelangelo otti vastaan tehtävän, mistä oli tuloksena yksi länsimaisen taiteen hienoimmista töistä.

Tietenkin matkan varrella oli ylitettävä monia esteitä: niiden telineiden suunnitteleminen, missä seisoen maalattiin korkeata kattoa; sellaisen laastin kehittäminen joka vastustaa homesieniä; sellaisen väriskaalan muodostaminen joka näkyy kaukaa alhaalta; ja mikä tärkeintä, sellaisten siveltimien ja siveltimenvetojen luominen, jotka välittävät raamatullisten aiheiden draaman ja loiston.

Tämän hän teki äärimmäisen taitavalla mestaruudella.

Olette itsenne tiedostamisen mestareita

Michelangelon tapaan olette saavuttaneet korkeatasoisen mestaruuden. Olette itsenne tiedostamisen mestareita. Itsensä tiedostaminen on sen tietämistä, että olette myös Jumala. Itsemestaruus merkitsee sitä, että elätte elämäänne sillä tavalla.

Itsemestaruus merkitsee myös sitä, että ymmärrätte luomisen luonteen ja tunnistatte siinä kumppanuutenne Jumalan kanssa. Tiedätte, että luomukset syntyvät niistä uskomuksista, joita teillä on tietoisessa (tai tiedostamattomassa) mielessänne, ja että Jumalalähde, suurempi "sinä", kokoaa itsensä näiden halujen ympärille tuodakseen teille sen, mitä olette pyytäneet kokevanne.

Olette vapaita kokemaan luomustenne todellisuuden millä tahansa valitsemallanne tavalla. Mutta kun olette itsenne tiedostamisen mestari, sydämenne rakkaus opastaa mielenne ajatuksia, niin että koette jumaluuden jatkuvasti kaikessa, mitä luotte.

Mestari kankaan edessä

Teillä on Michelangelon tapaan aikoja, jolloin luovat mahdollisuutenne tuntuvat haastavan teidät - sen laajuus ja suuruus mihin kykenette tietoisena luojana. Kenties nyt vastalöydetyn mestaritietoisuutenne myötä tunnette sysäyksen vieraalle alueelle - tuntemattomiin tai kokeilemattomien mahdollisuuksien ulottuvuuksiin.

Huomaatte seisovanne jonkin laajemman ja suuremman edessä, kuin mitä olette aiemmin kohdanneet. Mutta tämä on luonnollinen tapahtuma. Merkittäviin tiedostamisen edistysaskeliin liittyy usein uusia ja epätavallisia mahdollisuuksia, joten älkää pelätkö.

Kyllä, teistä saattaa tuntua kuin taiteilijalta ilman tuttuja työkaluja. Mutta tietäkää, että teillä on mahdollisuus luoda nyt jotain täysin erilaista - jotain joka yhdistää tietonne, taitonne ja mestaruutenne uudessa luomisvälineessä.

Teitä hämmentää jonkin epätavallisen tunne.

Tähän saakka olette luoneet elämänne tutuilla työkaluilla - väärän samaistumisen toistuvilla ajattelumalleilla ja tavoilla. Ponnistelunne ovat saaneet aikaan mestarillisia tuloksia. Kenties ei sellaisia, joihin olette nyt tyytyväisiä, mutta mestarillisia silti.

Mutta kaikki tämä on muuttumassa. Nyt kun muistatte, kuka todella olette, älkää olko niin kovia itsellenne. Antakaa itsellenne aikaa sopeutua tähän tietoisuusmuutokseen siihen saakka, kunnes pystytte löytämään tilan, mistä luoda taas itsevarmasti.

Hiljaa olemista, sisäänpäin kääntymistä

Mitä siis teette tällä tilaisuudella luoda taas täysin uudella tavalla?

Kysykää itseltänne, mitä Michelangelo teki, kun hänelle ojennettiin sivellin taltan sijasta ja hänen käskettiin maalta kiven muotoilemisen sijasta?

Oliko hän epätoivoinen? Menikö hän paniikkiin?

Ajatteliko hän: "Mikään ei ole tuttua, joten en voi tehdä mitään. En varmaan enää ole mestari."

Ei tietenkään.

Sen sijaan hän inventoi mestaruutensa. Hän käsitti, että hänen kykynsä oli hänen tiedoissaan, ei työkaluissaan, ja että hänen luovuuttaan voitaisiin ilmaista monin tavoin, käyttäen monia taitoja - ei vain yhtä.

Hänen mestaruutensa ei hävinnyt sen marmorin myötä, minkä muotoilemista hän rakasti. Hän pystyi kuvittelemaan muotoja ja symmetrioita kuten aiemminkin. Hänen perspektiivin tajunsa ei ollut muuttunut. Ja hänen väri- ja varjoymmärryksensä oli ennallaan. Mikään ei ollut muuttunut.

Hän oli mestariluoja.

Hän pystyi soveltamaan tietoaan muuttuneissa olosuhteissa, ottamaan vastaan sen laajemman välineen, mitä hänelle tarjottiin, ja luomaan taas uudella innostuksella.

Hän oli mestariluoja. Ja niin olette tekin.

Innostus uudessa maailmassa

Kun olette hyväksyneet mestaruutenne ja käsittäneet, että luovat kykynne ylittävät kaiken, mitä olette aiemmin kokeneet, niin ette enää pelkää luoda.

Sen sijaan ylläpidätte kuvaa jumaluudestanne ja teette siitä omanne, hengitätte syvään siihen ja kutsutte sen elämään. Täytätte siveltimenne värillä, vedätte viivan ja aloitatte liikkeen pitkin kangasta, joka on ainutlaatuisesti teidän.

Lakkaatte vertaamasta itseänne mihinkään, mitä olitte ennen tai kerran halusitte olla. Ylitätte sisäisen tietämisen kynnyksen ja tarkkailette, kun synnytätte uuden ilmaisumuodon siitä, kuka todella olette.

Tunnette helpotusta ajatustasolla, koska tiedätte, että intuitionne opastaa teitä - eivät odotuksenne. Ja tunnette helpotusta tunnetasolla, koska vapaudutte itsenne tuomitsemisesta ja kritisoimisesta.

Käsitätte, että olette astuneet uuteen maailmaan - virtauksen ja vaivattomuuden maailmaan, missä ilmaisunvapaus on syntymäoikeutenne.

Ja sitten kun luomuksenne seisoo edessänne, kokonaisena ja valmiina, hämmästelette sitä, mitä olette tehneet. Katsotte uutta "sinua" viattomin silmin, rakastavin silmin ja melkeinpä tunnistamatta, että te annoitte sille elämän ja innoituksen.

Saatatte jopa kysyä: "Minäkö tämän ihmeen loin?"

Ja vastus jonka annatte itsellenne, on "kyllä".

Sillä tosiaankin olette mestariluojia.

Olen Saint Germain. Ja kiitän Kuthumia läsnäolosta tänään.

Lukeaksesi käännettyä aineistoa tai osallistuaksesi kääntämiseen, käy täällä (joyandclarityinternational.blogspot.com). Paljon rakkautta vapaaehtoisillemme, Alexandra ja Dan.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Joy and Clarity ja Joy and Clarity International tarjoavat kanavoituja viestejä, opastettuja työpajoja ja yleisöseminaareja auttamaan meitä vapautumaan ihmistietoisuutemme laajentamisen rajoituksista.

Tätä artikkelia saa jakaa veloituksetta sillä edellytyksellä, ettei sitä muuteta tai editoida millään tavalla. Kaupallinen käyttäminen vaatii tekijänoikeuden haltijoiden, Alexandra Mahlimayn ja Dan Bennackin kirjallisen suostumuksen. Jos kopioit tätä aineistoa, mainitse kirjoittajat nimeltä ja liitä mukaan seuraava linkki: www.joyandclarity.com

Lisätietoa yksityisvastaanotoista ja tapahtumista sivuilta http://joyandclarity.blogspot.com.

If you would like to be notified when new material is published in English, please send an email to mahlimay@yahoo.com and include the words "Join Mailing List" in the subject line.

Copyright © 2008 Alexandra Mahlimay ja Dan Bennack