Thursday, May 22, 2008

Saint-Germain -Kanavointi: "Uusi 'Sinä' ja Uudet Ihmissuhteet"


Alexandra Mahlimay ja Dan Bennack
Chichilianne, Ranska
www.joyandclarity.com

Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Jos haluat jakaa tämän viestin kanssa ystävälle, klikkaa tästä.


Seuraava materiaali esitettiin 17.5.08 internet-työpajan aikana. Sitä on editoitu ja laajennettu alkuperäisestä puhtaaksikirjoitetusta versiosta selkeyden ja ymmärrettävyyden lisäämiseksi.

Tervetuloa. Olemme täällä tänään keskustelemassa ihmissuhteista. Tutkimassa erityisesti sitä, miten uusi "sinä" - sieluun "sekoittunut" sinä - muodostaa uusia suhteita ja osallistuu niihin. Kun teemme tämän, huomaatte merkittäviä eroja uusien ja aiemmin muodostettujen suhteiden välillä.

Aloitetaanpa sitten. Miten ihania suhteet ovatkaan! Miten mahtavia tilaisuuksia ne ovat ilmaista ja jakaa jumaluuttanne toisten ihmisten kanssa.

Olette kenties kuulleet tarinoita elämästäni maan päällä, suhteistani tuolta ajalta. Tämä ei kuitenkaan ole kokoontumisemme aihe. Vedetäänpä sen sijaan syvään henkeä yhdessä ja tarkastellaan teitä ensiksi.

Rakkaat ystävät, nyt kun olette päättäneet päästää uuden "sinän" elämäänne, näette joidenkin suhteiden tulevan löyhemmiksi tai jopa hajoavan. Ne eivät ole enää sitä, mitä ne olivat ennen. Tarkastellaanpa sitä, kuka uusi "sinä" on, koska suhteidenne laatu riippuu siitä, kuka luulette olevanne.

Uusi "sinä"

Uusi "sinä" on sitä, kuka todellisuudessa olette. Kyse on teistä yhdistyneenä sieluunne tässä kehossa ja tässä elämässä. Älkää väheksykö tätä kokemusta. Se on majesteettinen ja nöyräksi tekevä samanaikaisesti. Voi, tiedän, että haluaisitte piiloutua ja sivuuttaa tämän kaiken. Olen tietoinen näistä epäilyksistä. "Mahdotonta", sanotte. "Miten voisin mitenkään ilmentää sieluani tässä elämässä? On vielä niin monia asioita, joita minun on opittava ja hallittava."

Mutta kerron teille, tuo aika ON tullut. Ja riippumatta siitä piilotatteko itsenne vai ette, olette valinneet tämän ja se tapahtuu nyt. Ystäväni, tervetuloa uuteen maailmaan.

Miltä tuntuu astua tähän uuteen elämään, toivottaa tervetulleeksi uusi "sinä"? Pohtikaa tätä hetken aikaa ja vastatkaa vapaasti.

Osallistuja 1: Olen innostunut, kompuroin ja opettelen.

Osallistuja 2: Olen hämmentynyt.

Osallistuja 3: Olen innostunut ja näen, että mitä enemmän annan sen virrata sisään, sitä onnellisempi olen. Mutta elämä asettaa monia esteitä häiritsemään tätä, ja sitten turhaudun todella.

Osallistuja 4: Minusta tuntuu kuin vastasyntyneeltä… ei todellista yhteyttä menneisyyteen tai siihen, mitä on tapahtunut aiemmin. En ole varma siitä, mitä uusi tulee olemaan. On vain heikko tunne siitä, mitä tulee. Olen innostunut ja kärsimätön.

Osallistuja 5: Olen innostunut ja vähän ahdistunut suhteissani ihmisiin, kuten aina.

Osallistuja 6: Minusta tuntuu hyvältä. Mutta miten sallin virtauksen joka hetki?

Kiitos. Tämä on upeaa. Näen, että jokainen teistä on innostunut olemaan tässä uudessa elämässä, vaikka ilmaisettekin sen kenties eri tavoin. Tämä on hienoa. Tämä on innostavaa, erityisesti alkaessanne jakaa sen toisten kanssa. Sitten innostuksenne kasvaa ja laajenee. Jatketaanpa sitten.

Olemisen uutuus

Ymmärtäkää, että aloittaessanne tämän uuden elämän, koette uutuutta aina vain useammin. Tämä on hienoa ja luonnollista, joten älkää kantako siitä huolta. Olemisen uutuus on sielunne tila. Se ei kuole, vaan kohoaa ikuisesti Luojan mielessä joka nyt-hetki.

Mutta kokiessanne tätä uutuutta - tuoreutta - teillä on myös vuorovaikutusta ympärillänne olevien ihmisten kanssa. Nämä kohtaamiset toisten kanssa luovat erilaisia tuntemuksia sisällenne - toisinaan myös epäilystä siitä, oletteko todella aloittamassa uuden elämänne. Älkää epäilkö. Te olette aloittamassa.

Mutta muistakaa, että on helppoa langeta epäilykseen, kun olette yhteydessä vanhan maailman ja monien sellaisten ihmisten kanssa, jotka asuvat siellä edelleen ja sen säännöt hallitsevat heitä.

Voimankäyttösäännöt (Rules of Engagement)

(Suom. huom. sana "engagement" viittaa myös sitoutumiseen)

Suhteet vanhassa maailmassa toimivat - usein tiedostamatta - voimankäyttösääntöjen mukaisesti. Tämän termin käyttö ei ole tässä satunnaista. Poliisinne ja sotavoimanne käyttävät näitä sääntöjä määrittelemään, miten, milloin ja missä käytetään voimaa konfliktin aikana. Voimankäyttösäännöt eivät kysy, miksi vahinkoa pitäisi koskaan aiheuttaa toiselle ihmiselle, jonka kanssa ollaan tekemisissä. Ne olettavat, että toisen vahingoittaminen on kenties välttämätöntä, kun konflikti syntyy.

Ystäväni, uudet suhteet eivät toimi tällä tavalla. Tästä syystä saatatte kokea vaikeuksia toimiessanne vanhoissa suhteissa. Vanhat suhteet perustuvat tarvitsevuuteen ja puutteeseen. Etsitte toisista niitä asioita, jotka havaitsette puuttuvan itsestänne. Muodostatte suhteita keskinäisen hyötymisen perusteella tunteaksenne itsenne paremmaksi vain siksi, koska olette unohtaneet, keitä todella olette - Jumalan lapsia ja myös Jumala. Kutsutte tätä rakkaudeksi, muttei se ole sitä.

Kun näiden liittojen ehtoja rikotaan, alkaa konflikti. Yhtä tai useampaa osallistujaa syytetään, ja tämä johtaa hyökkäykseen ja puolustukseen. Ja ensimmäisenä voimankäyttösääntönä jokaisessa konfliktissa on oikeus hyökätä toisen kimppuun itsensä puolustamiseksi. Nämä ovat uskomuksia, jotka hallitsevat vanhoja suhteita. Ja tämän te olette päättäneet jättää taaksenne.

Tervetuloa uuteen maailmaan?

Olette juuri saapuneet uuteen maailmaan ettekä tunne vielä maadoittuneenne hyvin. Olette kuin hedelmäpuun alkuvaiheen nuppuja ja avaudutte mahdollisuudelle kevään lämmöstä, mutta tunnette vielä talven viimeviileyden.

Ymmärtäkää, että kun päätätte astua uuteen maailmaan - itsenne korkeampaan ilmaisumuotoon - ihmiset joiden kanssa olette tekemisissä, yrittävät ehkä vetää teidät takaisin vanhoihin ja tuttuihin suhdemalleihin. Kun tätä tapahtuu, teistä tuntuu ehkä epävarmalle ja myös hämmentyneelle, koska olette hyvin selvästi päättäneet luoda jotain parempaa itsellenne.

Älkää huolehtiko. Kaikki on hyvin. Vain muistakaa, että nämä ovat ensiaskelianne - vauvanaskelianne - uuteen maailmaan ja kokemukseen olemisesta uusi "sinä". Silloin kun tunnette, että vanha maailma tekee teistä tasapainottomia, että askeleenne ovat epävarmoja ja olette vaarassa taas kaatua, vain muistakaa totuus itsestänne - että olette myös Jumala - ja tietäkää, että teitä tuetaan.

Koska puhumme tasapainottomuuden tunteesta vanhassa maailmassa, haluaisin kysyä kultakin teistä, miten huomaatte nyt reagoivanne vanhoihin suhteisiin?

Osallistuja 4: Minua ujostuttaa ilmaista totuus itsestäni. Hämmennyn ja olen epävarma, kuten sanoit.

Joku muu?

Osallistuja 1: Yritän nähdä toisen ihmisen näkökannan… ymmärtää… ja tietenkin hengittää.

Osallistuja 4: Tuntuu turvallisemmalta piiloutua totuuden ilmaisemiselta ujouden, erävarmuuden ja haavoittuvuuden vuoksi.

Kyllä, usein huomaatte olevanne ujoja, erkkomaisia ja jopa surullisia.

Osallistuja 3: Jälkeenpäin olen vieläkin turhautuneempi siitä, etten voi olla MINÄ, niin paljon kuin haluaisin.

Osallistuja 5: Kyllä, minustakin tuntuu, että teen kompromisseja sen suhteen, kuka olen.

Osallistuja 3: Minusta tuntuu, että vietän liikaa aikaa "tehden" enkä riittävästi aikaa "ollen".

Osallistuja 2: Minä vain itken.

Kyllä, huomaatte ehkä, että te ette tiedä kovin helposti, miten ollaan vanhassa maailmassa - tulee aina vain vaikeammaksi viettää siellä aikaa ja olla tekemisissä toisten kanssa. Tämä on taakka, jota ette halua enää kantaa.

Tämä on ymmärrettävää. Se voi olla ylivoimaista toisinaan.

Sallikaa asioiden olla niin, kuin ne ovat

Ystäväni, rohkaisen teitä hengittämään nyt ja tuntemaan itsenne. Hyväksykää itsenne juuri sellaisena, kuin olette. On täysin ok, että teillä on nyt näitä tunteita. Vanhasta maailmasta on tullut teille varsinainen haaste. Ja kyllä, voi olla vaikeaa olla lähellä sellaisia ihmisiä, jotka edelleen asuvat siellä - erityisesti koska olette valinneet jotain parempaa itsellenne.

Mutta on eräs tapa tehdä tämä siirtymä. Minäpä selitän. Ensinnäkin, ymmärtäkää, että OLETTE päättäneet tulla uudeksi "sinäksi". Olette tehneet päätöksen elää tässä elämässä niin kuin sielunne.

Muistakaa, että oleminen uudessa elämässä ja eläminen uutena "sinuna" on totuuden nimeämistä itsestään ja sen julistamista. Tehtäväksenne jää vain salliminen. Vain sallikaa se.

Sallikaa itsenne olla sellainen, kuin olette.

Keskittykää tähän - ponnistelematta. Ja antakaa toisillekin sama harkintamahdollisuus. Älkää yrittäkö muuttaa heitä eduksenne tai muuttaa itseänne heidän edukseen. Te ja he olette täydellisiä juuri sellaisina, kuin olette.

Uusien suhteiden perusta

On voimallinen teko julistautua siksi, kuka olette. Se muuntaa ihmisiä ja suhteita - ei voimalla, vaan totuuden kautta. Tämä julistus on ennen kaikkea sisäinen. Teette tämän itsenne vuoksi. Ei ole mitään tarvetta julistaa sitä kenellekään muulle, ellette tunne innoitusta sen tekemiseen. Mutta se on niin voimakas julkilausuma - ja täynnä Lähteen selkeyttä - että muut tuntevat hiljaisenkin julistuksen.

Kun maadoitutte tähän tietoisuuteen, alatte yhdistyä toisiin ilman pelkoa ja pettymystä siitä, että te ette saa tunnustusta tai teitä ei arvosteta. Ilmaisette itseänne vapaasti. Ei ole mitään tarvetta vakuuttaa ketään siitä, kuka olette. Suhteistanne häviää turhautuminen, kärsiminen ja hämmennys - aluksi vähitellen mutta huomattavasti. Sitten eräänä päivänä huomaatte, ettei vanha ole enää osa kokemustanne. Olette vapaa. Vapaa olemaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa juuri sellaisena, kuin olette.

Kun olette vapaa yhdistymään toisiin tällä tavalla, vanhat suhteenne joko muuntuvat korkeammaksi ilmaisumuodokseen tai lähtevät elämästänne kokonaan. Mutta yksi asia on varma. Ne eivät enää vedä teitä siihen riippuvuus-, manipulointi- ja hallintapeliin, jossa
käytätte toisianne toteuttamaan tyydyttymättömiä halujanne tai tyydyttämään havaitsemianne tarpeita ja puutteita. Näistä syistä muodostuneet suhteet ovat osa menneisyyttänne.

Totuus on, ettei teiltä puutu mitään, koska te olette kaikki. Ja itsenne maadoittaminen tähän tietoon, on uusien suhteiden perusta.

Vanhojen ja uusien suhteiden tarkoitus

Voitteko nähdä, miten vanhat suhteet ovat palvelleet teitä? Voitteko tunnistaa niiden tarkoituksen? Ne auttoivat teitä muistamaan, ettei teillä ole mitään puutetta tai tarvetta toiselta ihmiseltä, koska olette kokonainen juuri sellaisena kuin olette - täydellinen ja
itsenäinen Jumallähteen heijastus. Eikö tämä olekin mahtavaa?!

Minne siis menemme tästä? Mitä jos harkittaisiin uusien suhteiden tarkoitusta?

Jos vanhat suhteet liittyivät jumaluudestanne muistuttamiseen, niin uudet suhteet liittyvät jumaluutenne jakamiseen. Miltä tämä teistä tuntuu?

Osallistuja 5: Olen alkanut siirtyä ihmisten ihmispuolen yli ja yritän yhdistyä heidän jumaluuteensa. Otan myös pieniä askelia jakaakseni itseäni enemmän.

Osallistuja 4: Se täyttää minut ilolla ja onnellisuudella. Tunnen oman jumaluuteni haluavan olla tekemisissä ja jakaa sillä tasolla, ja se täyttää minut ilolla, ihmetyksellä, kauneudella ja innostuksella.

Osallistuja 1: Tunnen intoa jakaa sellaisten ihmisten kanssa, jotka seisovat samalla maaperällä kanssani.

Osallistuja 7: Se tuntuu kuin pääsemiseltä ytimeen - olemiseen aito ja sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat aitoja. Ei teeskentelyä enää.

Osallistuja 4: Sitä tapahtuu jo ja se tuntuu rauhalliselle. Mukaan ei sisälly enää tunnemyllerrystä tai draamaa. Se on vain rauhallista ja sallivaa.

Osallistuja 6: Minulle tärkein sana on SALLIA. Salliminen on myötätuntoa.

Kyllä, rakkaat ystäväni. Tänä aikana jumaluutenne muistamisessa on kyse SALLIMISESTA. Joka kerta kun olette hämmentynyt, surullinen tai kyvytön ilmaisemaan itseänne ympärillänne olevien ihmisten kanssa tai niissä olosuhteissa, missä huomaatte olevanne, voitte vain sallia asioiden olla niin kuin ne ovat. Löytäkää täydellisyys tuosta hetkestä tuomitsematta asioita, jotka näyttävät vajavaisilta.

Silloin kun sallitte asioiden olla juuri sitä, mitä ne ovat, ja hyväksyä joka hetken luontaisen täydellisyyden, tuo täydellisyys voi tulla mieleenne ja täyttää sydämenne totuuden muistamisella.

Ja kun sallitte toisten olla sellaisia kuin he ovat, vaikka he vaikuttaisivatkin olevan kiinni vanhassa maailmassa ja roikkuvan vanhoissa suhteissa, he eivät kosketa teitä. He eivät voi, elleivät he myös ole valmiita astumaan itsensä korkeampaan ilmaisumuotoon muistamalla oman totuutensa.

Olkaa siis rauhassa, ystävät. Niiden kamppailujen, jotka luonnehtivat vanhoja suhteitanne, ei tarvitse sekaantua uuteen elämäänne. Ne eivät sekaannu, kunhan muistatte jumaluutenne.

Rakkaat ystäväni… sallikaa.

Sallikaa itsenne olla siinä kohtaa, missä olette tällä hetkellä - täydellisessä kohdassa, täydelliseen aikaan ja täydellisessä kokemuksessa.

Vaikka vanhat suhteet saattavat edelleen olla osa elämäänne, päättäkää mennä korkeammalle. Älkää kantako huolta siitä, pystyttekö ilmaisemaan tämän tavalla, jonka toiset ymmärtävät.

Vain menkää korkeammalle. Kun teette sen, lähetätte kutsun myös lähellänne oleville mennä korkeammalle. Kutsutte heitä aloittamaan uuden suhteen kanssanne.

Uusien suhteiden kutsuminen elämäänne

Haluaisin nyt jakaa kanssanne sen, mitä haluaisitte luoda uusiin suhteisiinne. Mitä tunnette tästä? Mitä kaipaatte ja haluatte?

Osallistuja 3: Ensimmäinen tunteeni on, että haluaisin luoda harmoniaa - mahdollisesti siksi, että vanhat suhteet lähimpieni kanssa olivat ja edelleen ovat hyvin ristiriitaisia.

Osallistuja 5: Haluaisin kokea, millaista on olla suhteessa vain jakamisen vuoksi, ilman mitään riippuvuuksia tai odotuksia - täysin hyväksyen.

Osallistuja 1: Innostukseni jakamista, saada joku arvostamaan kauneutta ja tyyneyttä yhdessä. Nauramista yhdessä ja toisistaan nauttimista.

Osallistuja 4: Loin tämän elämän niin, ettei minulla ole romanttista suhdetta, jotta voisin keskittyä pääsemään tähän pisteeseen ilman mitään häiriötekijöitä. Nyt tunnen olevani
valmis ja tunnen suurta kaipausta sellaista suhdetta kohtaan. Jakamista, iloa, naurua ja kauneutta.

Haluaisiko joku vielä kertoa?

Osallistuja 4: Aloin jo miettiä, onko tällaista edes olemassa vai olinko vain liian nirso. Mutta olin edelleen vanhassa maailmassa eikä siellä ollut mitään viehätystä tai halua. Oliko se kaikki unta, olinko liian nirso? Tapahtuuko sitä koskaan? Mutta kaikessa tässä on nyt järkeä - jakamisessa siitä totuudesta käsin, kuka olen. Jumaluuden jakamisessa toisten kanssa.

Osallistuja 6: Minun ongelmani eivät ole suhteet toisten kanssa, vaan itseni kanssa. Silloin kuin pysyn MINÄ OLEN -tietoisuudessani, minulla ei ole mitään ongelmia vanhojen tai uusien suhteiden kanssa. Miten voin pysyä tässä tietoisuudessa jatkuvasti?

Tosiaankin, rakkaat ystäväni. Teillä kaikilla on halu ja kaipuu aloittaa uusia suhteita - ovat ne sitten romanttisia suhteita, ystävyyssuhteita tai myös perhesiteitä. Nämä ovat vain muutamia tapoja, joilla uusia suhteita voidaan ilmaista.

Mutta tähän liittyy sekavia tunteita. Vähän epäilyä. Tapahtuuko tämä koskaan? Mitä minun vielä on tehtävä? Miten paljon kauemmin minun on odotettava? Kehotan teitä tuntemaan nämä epäilykset ja sitten päästämään niistä irti tuomitsematta. Tunnistakaa se, että epäilemällä arvoanne tai valmiuttanne, pidätte nämä uudet suhteet pois luotanne. Sellainen on ajatustenne voima.

Tietenkin teitä pelottaa ja tunnette epävarmuutta suhteistanne. Mutta käsittäkää, että olette ALOITTAMASSA tätä uutta elämää. Olette päättäneet kokea uuden "sinän". Ja koska näin on, teille avautuu uusia suhteita. Voitte vaatia niitä.

Kyse ei siis ole siitä, tapahtuuko tämä vai ei. Kyse on luottamisesta täysin itseenne ja sitten sen ilmaisemisen aloittamisesta. Kun teette tämän, näette, miten toiset tuntevat vetoa teitä kohtaan. He tuntevat vetoa totuutenne kauneutta ja teistä säteilevää luottamusta kohtaan. He tuntevat sen ja he näkevät sen.

Siitä ei ole epäilystäkään.

Vain olkaa valmiita tämän kokemuksen tulemiselle elämäänne. Se ei ole kaukana. Se alkaa heti, kun avaatte jumaluutenne toisille.

Minäpä toistan selvyyden vuoksi. Tärkein asia, mitä voitte tehdä kutsuaksenne uusia suhteita elämäänne, on muistaa, kuka olette. Muistaa jumaluutenne. Tehkää tämä päivittäin ja vedätte puoleenne toisia, jotka myös muistavat jumaluutensa.

Löydätte toisenne. Se on magnetismia, sydämessä tuntuvaa vetovoimaa.

Kyllä, sydämenne voi toimia rakkauden magneettina. Se on luonnollista ja tapahtuu itsestään. Ainoa tapa auttaa sitä - ikään kuin apua todella tarvittaisiin - on muistaa jumaluutenne. Muistakaa, kuka todella olette. Kun teette näin, muistamisenne luonnolliset seuraukset vetävät korkealaatuisia ja kauniisti värähteleviä suhteita elämäänne.

Muistakaa jumaluutenne ja avatkaa sydämenne uusille suhteille, mutta asettamatta odotuksia niiden muodolle tai sille, kenen pitäisi täyttää ne.

Ja tarkkailkaa sitten elämäänne.

Katsokaa, keitä tulee ja menee.

Ja olkaa valmiita ihmeille ja yllätyksille.

Kysymyksiä?

Osallistuja 5: Minulla ei ole mitään kysymyksiä, mutta minulla on leveä hymy kasvoillani, koska se mitä sanot, Saint Germain, tuntuu kuin ihanalta vahvistukselta, mahtavalta vakuutukselta ja lohdutukselta!

Osallistuja 1: Kyllä, epäilystä irtipäästäminen kuulostaa hyvin tärkeältä.

Osallistuja 4: Minusta tuntuu, että olet vastannut jo kaikkiin kysymyksiini tästä aiheesta… kiitos.

Osallistuja 6: Ongelmana ei ole muistaa jumaluuttani joka päivä, vaan muistaa se elämäni joka hetki. OLLA jumaluuteni.

Kyllä, taas kerran. Kyse on jumaluutenne muistamisesta ja siihen "sekoittumisesta" joka hetki.

Rakkaat ystäväni, jumaluutenne muistamisessa on jotain taianomaista.

Kun muistatte jumaluutenne, muistatte sen, kuka todella olette. Tämä aloittaa muodonmuutosprosessin, joka on ihmeellisempi, kuin voitte kuvitella. Persoonallisuutenne alkaa yhdistyä ja sekoittua sielunne kanssa. Kun tämä tapahtuu, alatte tunnistaa olevanne kokonainen. Näette itsenne eheänä, täysin ainutlaatuisena ilmaisumuotona siitä Jumalasta, joka olette.

Osallistuja 3: Merkitseekö tämä sitä, että minun on luotettava itseeni täysin?

Osallistuja 1: Onko kyse kaikkien puolieni ilmaisemisesta ja kaikkien alipersoonieni yhdistämisestä? "Minuja" on niin monia!

Osallistuja 6: Tapahtuuko se muistamalla "MINÄ OLEN" tai "Olen myös Jumala"?

Kyllä, juuri niin.

Se tapahtuu muistamalla, että olette myös Jumala ja että olette eheä ja kokonainen.

Se tapahtuu muistamalla tämän: Ette tarvitse mitään keneltäkään toiselta, koska olette kaikki. Ja koska olette kaikki, muistatte, että teillä on kaikki. Teiltä ei kielletä mitään.

Seuraava kysymykseni teille on tämä.

Millaisia suhteenne ovat ja miltä ne näyttävät, jos teidän ei tarvitse muuta kuin olla se jumalainen itse, joka te olette?

Voitteko miettiä tätä hetken aikaa ja sitten vastata lyhyesti?

Osallistuja 6: Ne ovat hyvin, hyvin yksinkertaisia.

Osallistuja 4: Niissä on kyse ilosta, hauskanpidosta, naurusta ja kauneudesta. Oman itseni - oman jumaluuteni - näkemisestä heijastettuna takaisin minulle toisen jumalaisen olennon silmien kautta.

Osallistuja 1: Niissä ei ole odotuksia.

Osallistuja 5: Puhdasta jakamista.

Osallistuja 3: Olemme molemmat omassa piirissämme, mutta meistä on vaivatonta antaa. Tiedämme, että toinen ihminen ei TARVITSE sitä, mitä annamme hänelle, ja että mekään emme TARVITSE mitään häneltä.

Upeaa! Olette kaikki oikeilla jäljillä.

No niin, tehdäänpä tähän lyhyt kommentti.

Kokonaisuus/eheys suurenee

Kun muistatte, että olette eheitä ja kokonaisia juuri sellaisina, kuin olette, ja sitten jaatte tämän kokemuksen toisen kanssa, joka myös muistaa sen, niin vain yksi asia voi tapahtua.

Kokonaisuus/eheys suurenee!

Tämä voi kuulostaa paradoksilta, muttei se ole sitä.

Silloin kun kaksi tai useampia teitä yhdistyy ja jakaa kokemuksena Jumalana olemisesta, Jumalan rakastava kokonaisuus laajenee. Tämä on se rakkauden leikki, jota Jumala leikkii.

Osallistuja 1: Uusissa suhteissa on siis kyse laajentumisesta?

Kyllä.

Teillä on Jumalan rakkaus jaettavana. Ja kun jaatte jumaluutenne, laajennatte tätä rakkautta ilon rähähdyksessä.

Ystäväni, tästä uusissa suhteissa on kyse. Kyse ei ole jostain kaukaisesta unelmasta. Se on läsnä olevaa todellisuutta. Kokemus jumaluutenne loistavasta jakamisesta toisen kanssa voi tulla elämäänne juuri nyt. Teidän on vain sallittava se.

Mutta muistakaa, ei mitään odotuksia. Vain avatkaa sydämenne ja sallikaa. Antakaa ihmisten olla sellaisia, kuin he ovat, ja katsokaa, mitä tapahtuu.

Teitä rakastetaan syvästi juuri sellaisina kuin olette - kokonaisia/eheitä rakkaudessa. Minulle oli ilo liittyä seuraanne tänään. Tervehdin teitä ja kiitän teitä läsnäolostanne.

Minä olen Saint Germain.

Saint Germain on antanut paljon informaatiota suhteista, minkä olemme yhdistäneet kirjaksi nimeltään "The New You, New Relationships ja the New Society".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Joy and Clarity ja Joy and Clarity International tarjoavat kanavoituja viestejä, opastettuja työpajoja ja yleisöseminaareja auttamaan meitä vapautumaan ihmistietoisuutemme laajentamisen rajoituksista.

Tätä artikkelia saa jakaa veloituksetta sillä edellytyksellä, ettei sitä muuteta tai editoida millään tavalla. Kaupallinen käyttäminen vaatii tekijänoikeuden haltijoiden, Alexandra Mahlimayn ja Dan Bennackin kirjallisen suostumuksen. Jos kopioit tätä aineistoa, mainitse kirjoittajat nimeltä ja liitä mukaan seuraava linkki: www.joyandclarity.com

Lisätietoa yksityisvastaanotoista ja tapahtumista sivuilta http://joyandclarity.blogspot.com.

If you would like to be notified when new material is published in English, please send an email to mahlimay@yahoo.com and include the words "Join Mailing List" in the subject line.

Copyright © 2008 Alexandra Mahlimay ja Dan Bennack