Wednesday, July 16, 2008

Een Channeling van Saint-Germain: "De Nieuwe Wereld Ontwaakt"


Door Alexandra Mahlimay en Dan Bennack
Cluj-Napoca, Roemenie
22.6.2008
www.joyandclarity.com

Vertaald door Constance Eykman
Email: constanceeykman@gmail.com

Wil je het bericht doorsturen, Klik dan hier.


Het volgende materiaal is gepresenteerd op 14 Juni, 2008, tijdens een online workshop.

Lieve vrienden, het is me een groot genoegen op dit moment bij jullie te zijn om te onderzoeken hoe we Nieuwe Samenlevingen creëren die jullie beter van dienst zullen zijn. Voel de energieën die we met elkaar delen. We roepen de Nieuwe Wereld op om zich nu te openbaren. Dit is een wonderbaarlijke tijd.

Herinner je hoe het voelt om je te verbinden met authentieke uitdrukking van Zelf.

Herinner je hoe het voelt om de Nieuwe Jou te zijn, die zich uitdrukt als jouw Ziel. Brengt dat geen grotere passie, vreugde, en vertrouwen in je leven?

Wees hier eerlijk over tegenover jezelf.

Zeker, er zijn tijden dat je je niet geïnspireerd voelt. Maar als je even een stapje opzij doet en naar het ‘wegenplan’ van je leven kijkt, dan zul je zien dat je je vrijheid aan het vinden bent. Je zult herkennen dat het niveau waarop je Ziel zich uitdrukt, zich meer manifesteert dan ooit tevoren.

Dit is werkelijk goed nieuws.

Het is opmerkelijk dat jullie je binnen een tijdspan van een paar weken stevig geaard hebben in jullie soevereiniteit. Ja, het zaad is ontsproten. En nu zie je de wortels dieper gaan en zich verspreiden. Jullie zien dat er fundamentele veranderingen in jullie leven komen.

Vertrouwen.

Hebben jullie gemerkt dat je een heel nieuw vertrouwen hebben gevonden? Dit is het vertrouwen dat is geboren uit VOELEN dat je stevig in de Nieuwe Aarde bent verankerd.

Dit heeft niets met arrogantie te maken. Het komt voort uit het weten dat je altijd op het juiste moment op de juiste plaats bent. En het wordt gedragen door een weten dat er altijd voor je gezorgd wordt. Dit vertrouwen rijst op uit de Grond van je Zijn en breidt zich uit naar alle aspecten van je leven – net zoals het sap van een boom de tak, het blad, en de wortels bereikt, en allen met hetzelfde gemak voedt.

En observeer alsjeblieft hoe je vermogen om je Zelf te voeden ook groeit. Je geeft meer van wat je nodig hebt aan jezelf – van je Zelf – liever dan het in een vertoon van afhankelijkheid bij anderen te zoeken.

Je wordt Zelf-standig. Dit is deel van het centraal stellen van je Ziel. Je realiseert je nu dat je in niets van anderen afhankelijk bent, en toch zelf niets te kort komt. Je komt niets tekort omdat Jij Alles Bent. Je bent compleet.

Dit is de manier waarop de soevereine mens bestaat die samen is gevloeid met de Ziel, de Nieuwe Jij die zich bewust is van dit feit. Dit is wie jullie nu zijn. Vrienden, het seizoen van bloei en vrucht dragen komt er nu aan.

Zijn jullie hier klaar voor?

Deelnemer 5: Ja. Ik kan niet wachten.

Deelnemer 1: Ik ben klaar.

Deelnemer 3: Soms heb ik dat vertrouwen gevoeld. Op andere momenten twijfelde ik weer en vroeg me af of ik inderdaad op de juiste plaats was op het juiste ogenblik. Ik ben nu beslist klaar.

Deelnemer 4: Absoluut!

Deelnemer 6: Ja ik ben klaar

Deelnemer 5: Ja, ik kan niet wachten

Deelnemer 2: Ik voel mijn innerlijke overtuiging dat het pad waar ik op ben, het juiste is, maar er is veel tegenstand in mijn familie. Ik heb geen twijfels in mezelf, maar het is ZO moeilijk in de buitenwereld, en dan struikel ik.

Deelnemer 3: Ik verdraag het niet meer om in of rond de Oude Wereld te zijn. Het is zo moeilijk en pijnlijk.

Dank jullie wel dat jullie je gevoelens hierover eerlijk naar buiten brengen.

Ja, bij tijd en wijle voelt het alsof je op het juiste spoor bent, en dan weer – natuurlijk – voel je je gedesoriënteerd of zelfs verloren. Maar laat dat jullie er niet van afbrengen. Spreek jezelf altijd met vertrouwen toe, zelfs als je richting niet duidelijk lijkt. Als je dat doet, zal zich vertrouwen in jullie wezen vestigen dat je goede raad geeft, overtuiging, en kracht. Spreek jezelf positief toe en dan zul je zien dat er in de loop van de tijd positieve resultaten komen.

Het rituele kleed*.

Vertrouwen is wat jullie gaan gebruiken bij het creëren van je Nieuwe Wereld. Als kundige handwerkslieden – wevers voor hun weefgetouw –zullen jullie jezelf in een Hogere Collectieve Relatie brengen door de individuele strengen van God Die Je Bent te eren, en dan met elkaar samen te gaan in onderlinge relaties op manieren die jullie als geheel beter dienen.

Jullie zullen een ritueel geweven kleed tot stand brengen, vrienden.

Dit was het kleed dat in de legende van Arthur, in de tijd van Kamelot, de raadstafel sierde. Met de insignes en emblemen van de individuele leden erop, heiligde de aanwezigheid hiervan een plaats van samenkomst en overleg tussen gelijken.

Nu gaan jullie van jezelf tot een Levend Kleed van licht en liefde maken. Jullie doen dit door nieuwe Samenlevingen te vormen waarbij jullie je individuele, soevereine zelf dooreen weven tot een Groter Weefsel van Goddelijkheid.

Op deze manier gaan jullie zelf voltooien, in jullie collectieve uitdrukking van Goddelijkheid. Jullie zullen demonstreren dat een wereld die vervuld is van liefde, tolerantie en respect tussen gelijken – tussen broeders en zusters in God – een verlichte wereld is. Het is een wereld waarin het welzijn van het geheel de som van de delen te boven gaat.

Op het moment bereiden jullie dit kleed voor, door met elkaar de kleuren die jullie zijn dooreen te weven en te verstrengelen. Maar al gauw gaan jullie dit de wereld aanbieden. Het is en zaak van voorbereiding en het juiste ogenblik. Tijdens de afgelopen weken hebben jullie je aandacht geconcentreerd op de Nieuwe Jij die je aan het worden bent, en de Nieuwe Relaties die jullie gaan vormen wanneer jullie je Goddelijkheid met anderen deelt.

De impulsen die rond de zonnewende worden doorgegeven, zullen jullie helpen om deze energieën te concentreren en jullie ervaringen te intensifiëren. Verwacht snel veranderingen en een duidelijker focus – vooral in de komende weken.

Deelnemer 1: Geweldig en opwindend. Dank je!

Deelnemer 2: Ik kan voelen hoe het zich aan het opbouwen is.

Deelnemer 3: Dat klinkt alsof we een duidelijk waarneembaar verschil gaan zien na de zonnewende. Het klinkt opwindend.

Deelnemer 7: Ik kan het ook voelen.

Prachtig.

Laten we nu het beeld van het geweven kleed nog eens even opnieuw bekijken.

Als leermiddel kan het jullie helpen om je niveaus van Goddelijkheid te visualiseren waar je deel van uitmaakt terwijl je op aarde leeft. Wij noemen deze niveaus individuele expressie, relaties en collectieve interactie.

Als soevereine wezens is ieder van jullie als een draad. Op elk geven punt van het weefel kunnen jullie jezelf als individuele vezels identificeren. Ieder van Jullie heeft een kleur, kwaliteit en glans die helemaal van jezelf is. Dit is je unieke individuele expressie.

Als je het nader bekijkt, zul je zien dat de vezels met elkaar in verbinding staan. Je zult zien dat er lussen, kettingen, en steken zijn die de verscheidene draden dooreen vlechten.

Deze in elkaar overgaande weefsels symboliseren jullie relaties. Relaties scheppen textuur, patroon en substantie in jullie leven die jullie individuele ervaringen verrijken. Ze betrekken je er intiem in als individu, maar ze zijn meer dan jullie alleen.

Het uiteindelijke product, het kleed, geeft jullie samenlevingen weer.

Samenlevingen zijn collectieve groepen van interactie waarin veel mensen in veelvuldige relaties betrokken zijn.

In samenlevingen komen eigenschappen tevoorschijn. Dit betekent dat ze een leven kunnen gaan vormen dat groter is dan de som van hun delen. Net zoals een stuk stof een lichaam kan kleden, een tafel bedekken, of een muur versieren, wat een enkele draad niet kan – zo kunnen gemeenschappen dingen tot stand brengen die je als individu onmogelijk zou vinden om te doen.

Deelnemer 5: Dus we zijn een tapijt aan het weven en wij ZIJN dat tapijt.Wow!

Het doel van Schepping.

Ja, jullie zijn betrokken bij veelvuldige niveaus van Schepping.

Jullie scheppen als soevereine wezens, jullie scheppen in relatie met elkaar, en jullie scheppen collectief in grotere groepen

Jullie zijn draden, jullie weven jezelf bijeen in relaties en jullie relaties vormen de stof van jullie gemeenschappen. De analogie van het tapijt laat zien hoe je deelneemt op verschillende niveaus van Schepping die gerelateerd zijn aan de menselijke ervaring.

Zien jullie dit in?

Op alle niveaus van Schepping werken jullie samen met God. Jullie brengen jullie individuele soevereine expressies op één lijn met de Wil van God – die Liefde is – om jullie inspiraties tot leven te brengen. In jullie bestaan op Aarde doen jullie dit als individuele mensen, in relaties, en in grotere groepen zoals families, gemeenschappen, en de samenleving. Dit is schepping. Scheppen is samenwerken met de God Die We Zijn.

En wat denken jullie dat het doel van Schepping kan zijn? Geef me gerust commentaar.

Deelnemer 4: Eenheid

Deelnemer 3: Vrijheid

Deelnemer 4: Uitdrukking.

Deelnemer 5: Weten dat we allemaal deel zijn van hetzelfde. LIEFDE.

Dit zijn uitstekende antwoorden, maar het is zelfs nog eenvoudiger.

Het doel van Scheppen is scheppen! Dat is jullie functie.

Jullie zijn scheppende wezens net zoals God, want ieder van jullie is gemaakt naar Gods beeld. Jullie brengen je scheppingen tot leven, net zoals God dat doet. Jullie houden van jullie scheppingen als uitbreidingen van jullie Zelf – jullie moedigen ze aan, zegenen ze, en dan laten jullie ze los om hun eigen groei in de geest te gaan volgen.

En als jullie dit doen dan breiden jullie de Gehele Schepping uit. Jullie brengen dat wat compleet IS tot even wijdere niveaus van voltooid zijn. Jullie nemen datgene dat volmaakt IS en scheppen nog glorieuzere uitdrukkingen van die perfectie. Dit is jullie spel en jullie vreugde, tot in alle eeuwigheid.

Is dit duidelijk?

Het doel van de Schepping is scheppen. Het is God uitbreiden door middel van het actieve principe van Liefde dat in de eerste plaats de Schepping tot stand bracht.

De Ene Bron werd de Velen. Die werd Ons Allemaal. In eenheid zijn we nooit werkelijk van elkaar geïsoleerd, noch van de Ene die ons deed ontstaan. Dat verbeelden we ons. Dit soort onjuist denken heeft tot de illusie van afscheiding geleid, en tot de angst, conflict en strijd die daarop gevolgd zijn.

Maar nu – in jullie Nieuwe Relaties en Nieuwe Samenlevingen – zullen jullie getuigen van de Eenheid die We Zijn.

Een korte samenvatting.

Vergeet het dus niet. Wees je zo veel als je kunt, bewust van het volgende:

Voor de Nieuwe Jij gaat het om je herinneren Wie Je Bent. Het gaat erom je te herinneren dat Jij Ook God bent.

In Nieuwe Relaties zullen jullie deze herinnering met anderen delen. Jullie zullen het gezicht van God waarderen dat jullie in anderen zien, en hen zegenen met dit weten. En je zult je eigen Goddelijkheid in de ogen van de ander gereflecteerd zien die Deze in jou herkent. Zo zullen relaties jullie dienen.

Nieuwe Relaties zullen de Velen en de Ene laten samenvloeien. Individuele wezens zullen hun volle expressie vinden binnen een raamwerk van Eenheid dat werkelijk werkt! Dat zullen jullie zien. Alle draden zullen op hun plaats zijn, de texturen en de patronen prachtig om te zien. En het geweven kleed zal voor jullie ogen volmaakt en compleet zijn.

Een Caleidoscopische kijk op het leven.

Een andere manier om jullie ervaring als Goddelijke Mensen te bevatten is door de caleidoscoop als metafoor te gebruiken om het te begrijpen.

Beschouw ieder van jullie als een gekleurd stuk glas binnen de cilinder van de caleidoscoop. Ieder van jullie heeft een vorm en een kleur die uniek van jullie is; en als de koker draait, tuimel je rond, ieder van jullie in relatie met de ander.

Maar wat gebeurt er tijdens deze cycli van jullie relaties?

Deelnemer 5: Je leert en groeit en schept nieuwe patronen.

Deelnemer 2: Je verzamelt ervaringen.

Ja, je leert, groeit, en verzamelt ervaringen. En terwijl je dat doet, schep je collectief nieuwe patronen van Volkomenheid. Met iedere draai van de koker schep je een nieuw en prachtig beeld dat voor het Oog van God verschijnt – een nieuw en wonderschoon beeld Dat God Is.

Als je rondtolt en je experimentele oogpunten verschuift, schep je nieuwe harmonieuze patronen. Ieder patroon is een volmaakte uitdrukking van Al Dat Is – ook al mag dat vanuit het menselijke perspectief niet altijd zo lijken.

Deze patronen, deze caleidoscopische beelden zijn de relaties, gemeenschappen, en samenlevingen die jullie nu voor jezelf kunnen bouwen. Je kunt ze scheppen samen met God en ten alle tijden schoonheid, orde, en harmonie rondom jezelf vestigen. Je kunt het beeld gieten en tegelijkertijd het beeld zijn.

Dus mijn vraag aan jullie is als volgt:

Zien jullie het verband tussen de God dat jullie zijn, de God die jullie delen, en de God die jullie collectief volledig maken? Zien jullie de verbanden tussen de Nieuwe jou, Nieuwe relaties, en de Nieuwe Samenlevingen die jullie gaan vormen?

Ik hoor nu graag jullie commentaar.

Deelnemer 5: Ja, het begint met ons, binnenin ons en breidt zich dan uit naar anderen en naar alles om ons heen...God is expressie. Als we ons Ware Zelf delen, scheppen we dit prachtige kleed dat de Nieuwe Wereld uitdrukt. Dat God uitdrukt.

Deelnemer 3: Ja, ik zie het. Het is allemaal hetzelfde, de Ene bron waarvan ik en ieder ander deel uitmaken. Het begint met mij en breidt zich uit naar andere wezens. Samen maken/scheppen we deze nieuwe patronen, dat kleed. Dus wat ieder van ons in deze geweven kleden te bieden heeft is ook de verbinding tussen de Nieuwe Jij, Nieuwe Relaties, en Nieuwe Samenlevingen. Bedoel je dat?

Deelnemer 4: de Nieuwe Ik weet Wie Ik ben. Ik deel deze kennis in mijn Nieuwe Relaties met anderen. In de nieuwe Samenleving gaat alles uit en komt weer terug naar mij.Voltooiing.

Deelnemer 2: Ik zie het op een abstracte manier, maar niet als reële. Ik kan me alleen maar voorstellen dat mijn muziek de verbinding is tussen de Nieuwe Ik, de nieuwe Relaties, en de Nieuwe Samenlevingen.

Ja, dat is het, Wil je je muziek alsjeblieft met je eigen woorden aan ons uitleggen?

Deelnemer 2: De muziek die door mij heen stroomt, draagt het Nieuwe Bewustzijn en dit gaat Nieuwe Samenlevingen tot stand helpen brengen. Nieuw Bewustzijn is zo anders...we voelen intuïtief hoe we het leven. Muziek neemt ons mee naar dat rijk als we dat toestaan. Naar puur gevoel.

Inderdaad. Muziek is een andere nuttige analogie om mee te werken.

De Symfonie van de Ziel.

Jullie weten dat er in een orkest vele musici zijn. Sommigen spelen verschillende instrumenten, anderen spelen dezelfde. Maar zelfs als ze hetzelfde instrumenten spelen, bespelen ze die op hun eigen unieke manier en in hun eigen stijl.

Door de muziek die ze spelen vormt iedere musicus ook een relatie met iedere andere instrumentalist. Op deze manier is de groep in staat een grootse symfonie uit te voeren – een schitterend gecoördineerd opus van melodie, ritme, punt en contrapunt.

Deelnemer 2: En het orkest brengt de ervaring naar de luisteraars die ook deel worden van de ervaring.

Ja, het orkest brengt de ervaring naar het gehoor dat deel wordt van de gebeurtenis.

Stel je de samenlevingen van de Oude Wereld voor als muzikale chaos.Verschillende secties van het orkest voerden uit zonder rekening te houden met elkaar – luid, zacht, of helemaal niet, en zonder directie of coördinatie.

Deze muziek is niet buitengewoon plezierig geweest om aan te horen.

Deelnemer 4: Een grote kakofonie.

Precies. Wanklanken zonder bedoeling of maat. Puur lawaai.

Maar nu zijn we op weg naar tijden van grotere groepsharmonie. Het interessante is dat dit de vorming van Nieuwe Samenlevingen die gebaseerd zijn op de vrijheid van individuele expressie, zal bevorderen.

Net zoals een symfonische beweging afhangt van de gemeenschappelijke uitdrukking van ieder orkestlid dat goed op zijn of haar instrument speelt, zo zullen de Nieuwe Samenlevingen afhangen van de bijdrages van vele soevereine wezens die vrij zijn om zichzelf ten volle tot uitdrukking te brengen, maar in een geheel van groepsharmonie.

Zo functioneren orkesten om voorstellingen te creëren waar iedereen van kan genieten, spelers net zoveel as toehoorders. Iedere instrumentalist drukt virtuositeit en welbespraaktheid uit. Maar geen enkele muzikant voert de boventoon over de ander. In plaats daarvan voegen ze zich in harmonie bij elkaar om een saamhorig geluid te scheppen waar zowel zijzelf als ook degenen om hen heen, genoegen aan kunnen beleven.

En zo gaan mensen functioneren om betere samenlevingen, collectieve groepen, en gemeenschappen met een speciaal doel in de Nieuwe Wereld tot stand te brengen. Jullie gaan allemaal dit Grotere Bewustzijn en deze gevoeligheid inbrengen om jullie planeet opnieuw consolideren.

Deelnemer 2: Nu kan ik het heel goed voor me zien, de Nieuwe Samenleving.

Er zijn er nu genoeg van jullie die waarde hechten aan harmonieus samenvloeien om dit gemakkelijk te kunnen creëren. Jullie hebben een kritieke massa bereikt. Dit is de reden waarom jullie in staat gaan zijn om meer ondersteunende structuren, functies, en expressies in jullie samenlevingen tot stand te kunnen brengen dan ooit tevoren. Maar zoals jullie zien, moet eerst datgene dat jullie niet langer dient, opgeruimd worden. Het lijkt misschien dezelfde oude chaos. Maar dat is het niet. Laat je daardoor niet voor de gek houden.

Deelnemen 7: En hoe zit het dan met samen creëren?

Als individueel kunstenaar scheppen is een mooie ervaring, zoals je als soeverein individu uitdrukken net zo prachtig is.

Maar samen in eenstemmige samenklank creëren in de Symfonie van Mensheid is werkelijk een schitterende ervaring. Want wat jullie samen scheppen is, zoals ik al eerder zei, werkelijk groter dan de som van de delen. Net zoals een symfonie die door een volledig orkest wordt gespeeld, groter is dan de bijdrage van de individuele leden.

Begrijpen jullie dit?

Deelnemer 3: Ja , ik zie wat je bedoelt.

Deelnemer 2: Dat is leuk!


Deelnemer 4: Enig!


Deelnemer 5: Ja, maar speelt iedereen dan, zelfs als ze niet weten dat ze het doen?


Deelnemer 3: Ik vraag me af of we werkelijk allemaal samenspelen. Of dat ieder zijn voorstelling alleen geeft totdat de anderen besluiten om mee te doen?


Goede vraag. Laat me dit op een andere manier zeggen.

Wanneer spelen we als solist en wanneer besluiten we om ons tot concert bij elkaar te voegen? En wie gaat de eerste stap zetten om ons als orkest samen te brengen?

Hier is er nog een voor jullie. Hebben we een dirigent nodig of gaan we vinden dat het echt niet nodig is om er een te hebben?

Deelnemer 2: In werkelijkheid is de dirigent een van de musici – niet meer dan maar een van de schakels in de ketting.

Deelnemer 5: Is God niet de dirigent? Maar God IS nu net ons, nietwaar?

Nog andere vragen?

Deelnemer 3: Ja, beginnen we onze symfonieën één voor één in kleine groepen of allemaal tegelijk?

Deelnemer 4: Ik denk dat iedereen met eigen muziek begint omdat we allemaal soevereine wezens zijn. Dan voegende ons op natuurlijke wijze in harmonie bij elkaar.

Voortreffelijke inzichten. Hier komt nu mijn perspectief.

De Nieuwe Jij is de perfecte instrumentalist. En als jullie relaties vormen door je goddelijkheid met elkaar te delen, gaan jullie je instrumenten met een nog grotere bedrevenheid, expertise en schoonheid bespelen.

Jij en je instrument zullen in Hogere Resonantie spelen. En als jullie doorgaan, zullen jullie in resonans komen met anderen die een gelijk niveau van spelen hebben bereikt als jullie. Jullie zullen elkaar voelen. Jullie zullen elkaar horen. En jullie zullen elkaar vinden.

Deelnemer 7: We hebbeen alleen maar de intentie nodig. Dat is het toch, niet?

Deelnemer 3: Ik wil nu mijn eigen symfonie gaan spelen. Hoe doe ik dat?

Inderdaad, hoe begin je te spelen!

Wel, laat me dit zeggen. Als recente virtuozen op het gebied van soevereiniteit zullen jullie merken dat jullie door het principe van resonantie aan elkaar gaan relateren. Jullie individuele expressies zullen voldoende verfijnd worden om met elkaar in harmonie te zijn op manieren die tevoren niet mogelijk zijn geweest. Jullie zullen in een Hogere Resonantie komen met jullie Ziel. En als jullie dat doen, zullen jullie vibraties elkaar diep raken.

Iedere keer dat jullie ervoor kiezen om in Hogere Resonantie te zijn, zullen jullie de grote Hal van Expressie binnengaan. Hier is het dat de Symfonie van de Ziel wordt gespeeld. Hier zullen jullie je partij ten volle spelen, maar dan in elkaar ondersteunende samenklank met de anderen.

Dus ja, jullie kunnen nu je eigen muziek spelen – je kunt je eigen symfonie beginnen – als je het liever zo beschrijft. Maar als jullie dat doen, zullen jullie onmiddellijk merken dat er andere spelers naast je zitten met dezelfde kwaliteit van gevoel. Jullie vinden elkaar. Jullie zullen ontdekken dat er vele van jullie de Grote Hal zijn binnengekomen.

Hier zullen jullie merken dat de noten die jullie samen spelen, gracieus samenvloeien. Zij doen dit met gemak omdat jullie jezelf op één lijn gebracht hebben met datgene wat jullie op natuurlijke wijze toevloeit – de vrije en creatieve impulsen van jullie Ziel.

Deelnemer 5: Dus Wees Wie je bent, en je zult je perfecte plaats vinden in de symfonie.

Ja, dat is het.

Jullie zullen merken dat je in harmonie bent met je Ziel en met de Ziele-uitdrukkingen van anderen.

Jullie zullen ontdekken dat jullie je muziek op authentiek wijze kunt spelen en jezelf met vreugde en zonder angst of terughoudendheid tot uitdrukking brengen. Dit verlangt alleen maar van je dat je aanwezig bent in je waarheid en in herinnering van Wie Je Werkelijk bent.

Als jullie dit doen, dan voeden jullie de gevoeligheid waarmee je anderen kunt horen en je eigen expressies harmoniseren met die van hen. Alle goede musici weten dit. Geschoolde musici weten hoe ze zich uit moeten drukken en hoe ze moeten luisteren. En weldra zal de heel mensheid deze zelfde bedrevenheden gebruiken om gemeenschappen, groepen en samenlevingen te creëren die jullie goed kunnen dienen.

Dit is geen fantasie. Er is niets gecompliceerds aan.

Deelnemer 3: Dat klinkt heel mooi.

Deelnemer 5: Dank je! Ik zie mezelf een harp spelen!

Jullie zijn nu in een punt waar jullie je Goddelijkheid herinneren. En dit zal binnenkort een stroom openen waarin jullie je Goddelijkheid met anderen delen. Dit samen delen gaat een resonantie creëren die meer en meer mensen erin betrekt die het ook waardevol vinden om hun Goddelijkheid te delen. Zo zullen jullie dan samen beginnen jullie Nieuwe Samenlevingen te bouwen.

De Nieuwe Jij, Nieuwe relaties en Nieuwe Samenlevingen.

Dus laten we, voordat we onze samenkomst besluiten, eraan denken hoe we analogieën hebben gebruikt om over de Nieuwe Jij, Nieuw Relaties, en Nieuwe Samenlevingen te spreken.

We hebben ze vergeleken met kleden van samen dooreen geweven draden. We hebben ze vergeleken met gekleurd glas dat in een caleidoscoop door elkaar tuimelt en voor onze ogen het een na het andere volmaakte beeld creëert. En we hebben ze vergeleken met een orkest van getalenteerde en geschoolde musici.

Maar waar we niet in detail over hebben gepraat, is hoe jullie deze samenlevingen specifiek gaan creëren.

Dat is aan jullie.

Maar nu jullie je weer herinneren wie Je Werkelijk Bent, weten jullie dat je alles hebt wat je nodig hebt om deze Nieuwe Wereld om je heen te doen ontwaken.

Jullie hebben alles omdat Jullie Alles Zijn.

En als de Nieuwe wereld ontwaakt, herinner je het orkest en vraag jezelf dit af:

Als een musicus, een gevoelige instrumentalist, een andere ontmoet die evenzeer geschoold is en die harmonie en uitdrukking evenzeer waardeert als de ander – als die twee bij elkaar komen en een andere ontmoeten, en dan nog een ander...

Is het dan niet natuurlijk voor hen om hun liefde voor de muziek samen te brengen om iets te scheppen dat geen van beiden individueel zou kunnen doen?

Dit is de geest die jullie zullen inbrengen in de formatie van jullie Nieuwe Samenlevingen.

Jullie zullen de schoonheid van jullie individuele, op God geconcentreerde bewustzijn tot grotere harmonie en coördinatie met het Collectieve Geheel brengen en iets scheppen dat magnifieker en diepgaander is dan jullie ooit in je dromen voor mogelijk hadden kunnen houden.

Het doel van jullie samenkomen zal pure vreugde zijn, om de onbeschrijfelijke vreugde te ervaren van het samen scheppen. Deze impuls zal jullie leiden bij het vestigen van jullie Nieuw Samenlevingen. Dit zullen collectieve lichamen zijn die jullie goed ondersteunen en jullie genoegen en bemoediging zullen brengen op jullie pad.

Dank jullie allemaal voor je aanwezigheid vandaag.

Ik Ben Saint Germain.

*Noot van de vertaalster:
In het Engels gebruikt Saint Germain het voornamelijk franse woord ‘tapis’, weefsel, kleed of wandtapijt – hier is de speciale betekenis van:
het kleed waarmee de tafel van de raadskamer wordt bekleed en waarop de moties worden gelegd.
Het wordt in het Engels nog gebruikt in: een motie ‘op het kleed’, een motie ter discussie.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Joy and Clarity en Joy and Clarity International bieden gechannelde boodschappen, workshops en seminars aan om ons te helpen bevrijden van onze beperkingen en ons menselijk bewustzijn uit te breiden.

Dit artikel mag zonder betaling worden gedistribueerd op voorwaarde dat het op generlei wijze wordt veranderd of bewerkt.Commercieel gebruik door derden is niet toegestaan zonder uitrdukkelijke schriftelijke toestemming van de copyright houders, Alexandra Mahlimay en Dan Bennack. Verzoeke bij het reproduceren van dit materiaal de namen van de auteurs te vermelden evenals de volgende link: www.joyandclarity.com

Voor meer informatie over privé sessies en evenementen, ga naar http://joyandclarity.blogspot.com

If you would like to be notified when new material is published, please send an email to mahlimay@yahoo.com and include the words "Join Mailing List" in the subject line.

copyright 2008 © Alexandra Mahlimay en Dan Bennack