Tuesday, April 29, 2008

Saint Germain -Kanavointi: "Kohokohtia Uuden 'Sinän' Tervetulleeksi Toivottamisesta"


Alexandra Mahlimay ja Dan Bennack
Chichilianne, Ranska
www.joyandclarity.com

Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Jos haluat jakaa tämän viestin kanssa ystävälle, klikkaa tästä.


Seuraava aineisto esitettiin 19.4.08 Saint Germainin kanssa pidetyssä internet-työpajassa. Sitä on editoitu ja laajennettu alkuperäisestä esityksestä selkeyden ja ymmärrettävyyden lisäämiseksi.

"Rakkaat ystävät,

"Olemme täällä tänään kokemassa uuden jakamistavan, käsittämässä uuden tuntemistavan ja tutkimassa uutta tapaa ilmentää sieluitseänne.

"Olen Saint Germain ja minulle on ilo olla täällä kanssanne, tuntea nimenomaan teidän energianne ja luoda kanssanne tila, joka tekee teille mahdolliseksi tietoisuuden kasvattamisen.

"Voin tuntea innostuksenne ja olen hyvin tyytyväinen saadessani työskennellä kanssanne tässä stimuloivassa ympäristössä."

Näiden sanojen myötä aloitimme työpajan, uuden "sinun" tervetulleeksi toivottamisen ja ensimmäisen kolmesta internet-tilaisuudesta Saint Germainin kanssa "sieluun sekoittuneen" itsen tutkimiseksi.

Uuden "sinun" tutkiminen

Saint Germain aloitti tilaisuuden kysymällä osallistujilta, miten he näkivät uuden "sinun", miltä ehkä tuntuisi astua uuteen "sinuun".

"Kääntäkää huomionne sisäänpäin. Haluaisin teidän tuntevan tämän syvästi. Älkää olko ujoja, vaan ottakaa aikaa ja tarkistakaa tunteenne ennen vastaamista."

Vastaukset vaihtelivat ihmisestä toiseen, mutta oli yhteinenkin lanka… elää laatikon ulkopuolella, lakata teeskentelemästä, mennä sääntöjen ulkopuolelle, päästää irti tavanomaisista reaktioista ja olla taas oma itsensä.

Totuuden julistaminen "sinusta"

Saint Germain jatkoi toisella kysymyksellä osallistujille: mitä merkitsee olla oma itsensä? Sitten hän antoi innokkaasi selkeän selityksen uuteen "sinuun" astumisesta.

"Itsenä oleminen merkitsee että sinulla ei ole mitään esitettävää. Ei mitään oikeutettavaa. Ei mitään puolustettavaa tai vastaan väitettävää.

"Sinun ei tarvitse todistaa itsellesi tai maailmalle sitä, kuka olet.

"Sinä olet sinä itse. Piste.

"Omaksutte tämän asenteen sisältä ja ylläpidätte sen jokaisella vetämällänne henkäyksellä. Lakkaatte teeskentelemästä, että olisitte yhtään mitään muuta!

"Vakuututte omasta itsestänne ja julistaudutte siksi."

Tämä oli työpajan ydin: sen nimeäminen, siitä vakuuttuminen ja siksi julistautuminen, kuka olet.

Sitoutumalla totuuteen identiteetistäsi tällä perustasolla alat irrottautua elämisen ja itsesi ilmaisemisen vaikeuksista maailmassa.

Kun julistat totuuden "sinusta", lakkaat kamppailemasta maailman kanssa.

"Huomaat, että kohtaamasi haasteet itsesi ilmaisemisessa olivat vain kuvitteellisia. Ne vain heijastivat sitä energiaa, mitä kulutit pitäessäsi naamioitasi paikoillaan - naamioita jotka kätkivät todellisen identiteettisi.

"Kun päätät pudottaa naamiosi, kun lakkaat teeskentelemästä olevasi jotain mitä et ole, lakkaat haaskaamasta energiaasi.

"Sinä vain ilmennät sitä kuka olet… sovellat elämääsi 'vaivatonta ponnistelua'. Se ei vaadi mitään muuta kuin omana itsenäsi olemista."

Aitona oleminen

Saint Germain teki täysin selväksi, että uuden "sinun" tervetulleeksi toivottaminen merkitsee totuuden julistamista siitä, kuka olet. Ja kun sinulle alkaa olla mukavampaa ilmaista tätä totuutta, astut aidon itsen ilmaisemiseen. Hän käytti esimerkkiä mestari Jeesuksesta havainnollistaakseen tätä kohtaa.

"Aitona oleminen merkitsee ankkuroitumista totuuteen, totuuteen siitä, kuka todella olet.

"Jeesus sanoi: 'Tunne totuus ja totuus vapauttaa sinut.' Tämä merkitsee sitä, että totuus vapauttaa sinut tekemään aitoja valintoja. Sielun tuntemia valintoja.

"Voit ilmaista omaa itseäsi millä tahansa valitsemallasi tavalla, rakastaa ja hyväksyä oman itsesi juuri sellaisena kuin olet ja nauttia kaikesta, mitä elämällä on tarjottavana."

Itsenäisyys

Totuuden julistaminen johtaa suoraan itsenäisyyteen. Se tekee tämän vapauttamalla sinut rajallisuuden harhasta.

"Kun olet ankkuroitunut totuuteen, uskomustesi ja sinua ympäröivien ihmisten ja tilanteiden sinulle asettamat rajoitukset menettävät voimansa.

"Ne eivät enää estä sinua kokemasta jumaluuttasi. Totuus hallitsee sinua ja tämä ylittää kaiken muun.

"Kun otat tämän askeleen, sinusta tulee 'itsehallittu'. Muistat totuuden sinusta etkä enää koskaan kiellä sitä itseltäsi tai maailmalta.

"Sinä olet itsenäinen."

Mitä tapahtuu, kun julistat totuuden?

Kun julistat totuuden sinusta, tuleeko asioista taianomaisesti helpompia? Ei aivan. Sen sijaan tapahtuu luonnollinen harmonisoitumisprosessi.

"Kun vakuutut itsestäsi ja julistat sen, kutsut elämääsi kokemuksia, jotka harmonisoivat henkilökohtaisen totuutesi jumalaisen totuuden kanssa."

Tätä selvitettiin lisää…

"Kun menette syvälle sisäänne ja sallitte totuuden tunkeutua teihin, kun uppoudutte totuuteen, se tuo elämäänne tilanteita, jotka aktivoivat syvän halun olla ja ilmaista sitä, kuka olette.

"Tämä halu voimistuu.

"Se aktivoi luonnollisen prosessin. Luonnonmukaisen - voitaisiin sanoa.

"Tapahtuu näin: Henkilökohtainen totuutenne alkaa löytää yhdys- tai resonanssikohtia jumalaisen totuuden kanssa - sen ydintotuuden kanssa, kuka olette."

Saint Germain ilmaisi, että tähän liittyy eräs henkisen fysiikan periaate. Hän kuvaili sitä näin:

"Totuudella on resonanssi. Värähtely, jos niin haluatte. Ja joka kerta kun ilmaisette halukkuutenne puhua totuutta, ilmentää totuutta, se aloittaa "synkronointiprosessin"."

Mitä tämä "synkronointi" merkitsee?

"Se merkitsee, että henkilökohtainen totuutenne, jolla on tietty värähtely- tai resonanssivauhti, alkaa siirtyä voimakkaammin jumalaisen totuuden - korkeamman totuuden siitä kuka olette - vaikutuksen alaisuuteen. Tämän vaikutuksen alaisena henkilökohtainen totuutenne kehittyy edustamaan tarkemmin jumalasta totuutta."

Tämä on samanlaista kuin ääniraudan käyttäminen toisen ääniraudan läheisyydessä. Sen värähtely saa toisenkin aloittamaan värähtelemisen.

"Kun siis päätätte suunnata kokemuksenne kohti sitä korkeinta totuusnäkemystä, minkä voitte kuvitella itsellenne, tämä halu saattaa luonnostaan kaiken, mitä pidätte henkilökohtaisesti totena, suurempaan harmoniaan totuuden kanssa 'sinusta'."

"Toisin sanoen, totuuden kanssa harmoniassa olevat uskomukset lisääntyvät. Ja ne kehittyvät korkeimpaan ilmaisumuotoonsa. Mutta jos henkilökohtaiset uskomuksenne eivät ole harmoniassa totuuden kanssa 'sinusta', niin tätä synkronointia ei tapahdu. Tulee ilmiselväksi, että petät itseäsi oman itsesi osalta."

Miten julistaudutaan omaksi itseksi?

Osallistujat kysyivät Saint Germainilta, miten julistaudutaan uudeksi "sinäksi", sieluun sekoittuneeksi itseksi. Hän vastasi tyypillisen suorasti.

"Se on todellakin hyvin yksinkertaista. Halukkuutenne julistautua totuudeksi 'sinusta' on kaikki, mitä vaaditaan."

Sitten hän käsitteli yksityiskohtaisemmin tätä vastausta.

"Totuus kasvaa sisältä itse. Sillä on oma elämänsä. Se on teidän elämänne.

"Aivan samalla tavalla kuin siemen on horroksessa maassa ja odottaa kasvamista, niin totuuskin on sisällänne valmiina heräämään. Vaaditaan vain halukkuutenne ilmaista sitä. Sitten totuus alkaa kasvaa sisällänne.

"Voitte viivästyttää tätä… mutta ette voi estää sitä. Totuus 'sinusta' on vääjäämätön. Se tulee paljastumaan. Se on luonnollista, spontaania ja vääjäämätöntä. Halukkuutenne hyväksyä totuus aktivoi itsensä toteuttamisen - itsekseen julistautumisen - luonnollisen prosessin ja nopeuttaa sitä."

Itsekseen julistautuminen maailman edessä

Työpajan loppua kohti Saint Germain kertasi, että kun julistatte totuutenne, päätätte sekoittua sieluunne ja ilmentää uutta "sinua". Ja kun teette tämän, totuus "sinusta" alkaa tunkeutua päivittäisiin kokemuksiinne.

"Ihmiset alkavat nähdä sinut eri tavalla.

"He havaitsevat - kenties eivät tietoisesti - että olet muuttunut ja että resonoit nyt enemmän totuutesi kanssa. Jotkut reagoivat pelolla. He tuomitsevat tämän sopimattomaksi, koska se ei osu heidän normaaliin kokemusasteikkoonsa.

"Mutta ymmärrä, että he pelkäävät pelottomuuttasi hyväksyä totuuden "sinusta".

"Jos et enää petä itseäsi oman itsesi suhteen, miten he voivat jatkaa sitä? Miten he voivat oikeuttaa pelkuruutensa kohdatessaan sinun rohkeutesi. Mutta sinun pelottomuutesi auttaa heitä paljastamaan väärät havaintonsa, jos sallit sen."

Saint Germainin mukaan pystytte auttamaan toisia käyttäen samaa resonanssiperiaatetta, joka harmonisoi henkilökohtaisen totuutenne jumalaisen totuuden kanssa.

"Kun pelottomasti otat vastaan totuuden 'sinusta', kun rohkeasti päätät sekoittua sieluusi tässä elämässä ja täällä maan päällä, niin alat vaikuttaa toisiin ympärilläsi esimerkkisi avulla. Halukkuutesi tämän tekemiseen saa aikaan resonanssin ympärillesi, mikä tarjoaa tämän mahdollisuuden toisille.

"He aistivat totuuden sinusta - tietoisesti tai tiedostamatta - ja alkavat miettiä, onko tämä totuus heidänkin totuutensa.

"Jotkut reagoivat avoimuudella. Toiset saattavat sulkeutua pelosta. Tämä ei ole sinun huolesi. Sinun täytyy vain hyväksyä totuus. Olla sitä, elää sitä ja ilmaista sitä.

"Mitään muuta ei vaadita."

Harmonia, totuus ja uusi "sinä"

Totuuden julistaminen sinusta saa aikaan harmonian jumaluutesi kanssa, mikä laajenee jokapäiväiseen elämään. Se alkaa sisäisestä tyyneydestä, mikä lopulta leviää ulospäin ja antaa sinulle tilaisuuden elää rauhassa kaiken ja kaikkien ympärilläsi olevien kanssa.

Saint Germain ei kuitenkaan esittänyt tätä utopistisena ratkaisuna ihmisten suhteisiin.

"Totuudessa eläminen luo harmoniaa.

"Niin se toimii.

"Suurempi harmonia tulee elämäsi niille alueille, jotka ovat jo maadoittuneet totuuteen. Mutta asiat, jotka eivät ole harmoniassa totuuden kanssa, joutuvat paineeseen ja alkavat pudota kyydistä. Saatat kokea tämän aluksi ristiriitana. Mutta muista, että tämä on prosessi. Tämä on harmoniaprosessi ristiriidan kautta.

"Kun totuus astuu elämääsi, se tosiaankin luo ristiriidan kaiken kanssa, mikä on epätodellista. Ja se ajaa sen pois. Halukkuutesi tehdä yhteistyötä tämän prosessin kanssa - sitä vastaan kamppailemisen sijaan - tekee siitä helpompaa."

Hän jatkoi sanoen, että jos vastustat tätä prosessia ja roikut kiinni epätotuuksissa "sinusta", niin luonnollisesti ristiriidat itsesi ja toisten kanssa pitkittyvät. Kulutat enemmän aikaa siirtymiseen vaikeuksien läpi päästäksesi harmoniseen tilaan.

Uuteen "sinuun" astuminen

Saint Germain lopetti hieman rohkaisevien uutisten kera työpajan tarttumalla kysymykseen "miten astumme uuteen 'sinuun', tähän uuteen elämään".

"Ensimmäinen askel on harmonisoitua totuuden kanssa sinusta. Kutsu sitä luoksesi. Ole sitten halukas sekoittumaan sielusi kanssa, kun se vastaa kutsuusi.

"Ja totuudesta puheen ollen - kuten olemme puhuneet nyt melkoisen ajan - totuus on, että olet jo ottanut tämän ensimmäisen askeleen!

"Vain hyväksy se ja salli sekoittumisen sieluitsesi kanssa tapahtua. Kun teet tämän, kokemuksesi opastavat sinua eteenpäin tutkimaan totuutta sinusta."

Tämän myötä Saint Germain kiitti kaikkia läsnäolosta ja rohkaisi heitä haluamaan uuteen "sinään" astumista.

"Luota, ole halukas jatkamaan äläkä pelkää! Sinua rakastetaan ja kunnioitetaan syvästi. Kiitos. Olen Saint Germain."

Saint Germain on antanut paljon aineistoa, joka on yhdistetty kirjaksi nimeltään "The New You, New Relationships and the New Society."

Alexandra ja Dan

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Joy and Clarity ja Joy and Clarity International tarjoavat kanavoituja viestejä, opastettuja työpajoja ja yleisöseminaareja auttamaan meitä vapautumaan ihmistietoisuutemme laajentamisen rajoituksista.

Tätä artikkelia saa jakaa veloituksetta sillä edellytyksellä, ettei sitä muuteta tai editoida millään tavalla. Kaupallinen käyttäminen vaatii tekijänoikeuden haltijoiden, Alexandra Mahlimayn ja Dan Bennackin kirjallisen suostumuksen. Jos kopioit tätä aineistoa, mainitse kirjoittajat nimeltä ja liitä mukaan seuraava linkki: www.joyandclarity.com

Lisätietoa yksityisvastaanotoista ja tapahtumista sivuilta http://joyandclarity.blogspot.com.

If you would like to be notified when new material is published in English, please send an email to mahlimay@yahoo.com and include the words "Join Mailing List" in the subject line.

Copyright © 2008 Alexandra Mahlimay ja Dan Bennack