Saturday, January 30, 2010

"Joulukuun Päivänseisauksen ja Uuden Vuoden Viesti" - Saint-Germain -Kanavointi


New! Monthly LIVE Channeling Broadcast
Begins on Saturday, February 27th.

"Joulukuun Päivänseisauksen ja Uuden Vuoden Viesti"
Saint-Germain -Kanavointi
Alexandra Mahlimay ja Dan Bennack
Cluj-Napoca, Romania
21.12.2009
www.joyandclarity.com

Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Tämä on riemuitsemisen aikaa ja monet teistä juhlivat nyt. Jotkut teistä juhlivat vuoden loppua. Toisille kyse on Kristus-valon tulemisesta maan päälle. Vielä toisille kyse on päivänseisauksesta. Mistä tahansa syystä juhlittekin, tervehdin teitä ja jaan ilonne.

Siirtyminen vuodesta 2009 vuoteen 2010

Miten eloisia ja henkeviä ihmisiä olettekaan! Mitä seikkailijoita! Vain katsokaa, miten pitkälle olette astuneet vanhoista elämismalleistanne vuonna 2009. Antakaa itsellenne tunnustusta tästä. Se ei ole helppoa, mutta olette tehneet sen - ja kannustan teitä jatkamaan.

Otetaanpa hetki nyt vuoden lopussa kaiken sen kunnioittamiseksi, mitä olette tehneet vuonna 2009, ja tutkitaan sitten vuoden 2010 mahdollisuuksia.

Kuvitelkaa, että olette olleet kauas suuntautuvalla merimatkalla viime vuoden ajan. Se on ollut pitkä matka, kuten monet teistä vahvistaisivat. Olette ylittäneet kokemusten meren kuluneen vuoden aikana - ja joillekin teistä se on ollut enemmän, kuin minään muuna aikana elämässänne. Sielutasolla lähditte tälle matkalle innostuneena, vaikka persoonanne on saattanut vastustaa toisinaan. Vesi oli rauhatonta ja myrskyistä osassa matkaa, mutta jatkoitte eteenpäin rohkeasti ja osoitamme teille suosiota tästä.

Kulkunne vuoden 2009 haasteiden läpi on lähes lopussa. Olette lopultakin saapuneet rantaan. Mutta vaikka vuoden mittainen matkanne on loppumassa, on vielä suurempi matka, millä olette tässä elämässä, ja tämä matka on kaikkea muuta kuin lopussa. Tässä matkassa on kyse sitoutumisesta muistamaan kaiken jumalaisen itsestänne ja se ei tietenkään ole ohi.

Olen onnellinen kertoessani teille, että vuoden 2009 loppumisen myötä kokemuksenne tästä matkasta voi alkaa muuttua, jos sallitte sen. Tarkoitan tätä:

Vuoden 2009 aikana olette ehkä tunteneet, että siirrytte eteenpäin jumaluutenne muistamisessa ja elämän elämisessä sillä tavalla. Mutta tämä oli myös hyvin haastavaa. Asiat tuntuivat hyvin rajoittavilta vuonna 2009. Käyttäen taas laivavertausta, olette ehkä tunteneet, että olitte ahdettuna aluksenne kannen alle ettekä pystyneet liikkumaan vapaasti. Liikuitte eteenpäin, mutta tuskin tuntui siltä, että voisitte nähdä etenemisenne. Nämä tuntemukset voivat nyt alkaa muuttua.

Kuvitelkaa, että se viime vuoden pitkä merimatkanne, missä usein olitte ahdettuna hyttiinne, on ohi. Olette päässeet nyt rannalle ja pian saatte jalkanne taas kuivalle maalle. Tämä on varmasti uusi maa ja se voi tuntua vieraalta. Mutta siellä tunnette taas vakaan maan jalkojenne alla ja liikutte paljon vapaammin.

Tuleva vuosi 2010

Sen sijaan että koette itsenne passiiviseksi matkustajaksi, joka on usein rajoitettuna hyttiinsä matkan aikana, vuonna 2010 tunnette olonne taas enemmän oman elämänne aktiiviseksi tutkimusmatkailijaksi. Tämä on merkillepantava muutos.

Jos vertaus auttaa teitä, niin vuoden 2010 alkaessa voitte kuvitella, että olette päässeet uuteen maahan. Tietysti tämä maa on oikeasti laajentunut näkökulma siihen, kuka todellisuudessa olette, ja olette saavuttaneet tämän vuoden 2009 kokemustenne tuloksena.

Tässä uudessa maassa ja uuden näkökulmanne myötä arvostatte resursseja, jotka ovat nyt käytettävissänne. Nämä ovat enimmäkseen sisäisiä resursseja, kuten kaikki tiedätte jo tähän mennessä. Mutta tämä on, niin kuin pitäisikin olla. Sisäiset resurssinne ovat perusta, jonka varaan laskette luodessanne kaikkia niitä aineellisia asioita, joista nautitte elämässänne.

Rakkaat ystävät, jos teillä oli aineellisesti ja taloudellisesti niukkaa vuonna 2009, tämä voi alkaa muuttua nyt. Viime vuoden haasteet tekivät teistä tietoisemman sisäisten resurssienne vahvuudesta ja arvosta, ja nyt tiedätte, että tämä on sitä, mitä tarvitsette tunteaksenne todellista eheyttä. Tämän uuden tiedon ja uuden näkökulman myötä voitte päättää rikastaa elämäänne tavoilla, joita ette ehkä olisi pitäneet mahdollisina aiemmin.

Kyllä, käsitän, että tämä on vain symbolinen tapa kuvata kuluneen vuoden kokemuksianne sekä tulevan vuoden mahdollisuuksia. Mutta se palvelee tarkoitusta.

Alkakaa nyt kuvitella itsenne tutkimusmatkailijaksi uudessa maassa, jonka olette vastikään löytäneet. Mitä teette täällä? Miltä täällä tuntuu?

Kenties ensimmäiseksi alatte tuntea innostusta tilaisuuksista, jotka odottavat teitä. Käyttäkää hetki aistien niitä. Tuntekaa ne. Nauttikaa tästä odotuksen ajasta, mikä teille annetaan. Älkää rynnätkö tekemään itsestänne taas kiireisiä. Nautiskelkaa hetkestä. Uneksikaa taas mahdollisuuksistanne elämässä.

Kun olette antaneet itsellenne tämän ajan, voitte taas alkaa tutkia elämänne uutta maisemaa. Oppikaa tunnistamaan tutkimusmatkailija sisällänne, sillä tämä palvelee teitä hyvin tulevana vuotena.

Tutkimusmatkailijan tunnistaminen

Tutkimusmatkailija on innostunut, utelias ja aina halukas laajentamaan tunnetun rajoja. Tutkimusmakailija ei salli itsensä jäädä kiinni rutiininomaiseen tapaan ajatella tai tehdä asioita. Tutkimusmatkailija on tietoinen uutuudesta ja kykenee sopeutumaan muutokseen. Muistakaa tämä vuonna 2010.

Kehotan teitä nyt tuntemaan tutkimusmatkailijan sisällänne. Tämä energeettinen arkkityyppi voi olla teille suuri liittolainen, kun valmistaudutte matkanne seuraavaan taipaleeseen. Valmistautukaa uusiin löytöihin, uusiin näkökulmiin ja odottamattomiin tilaisuuksiin, koska niitä ehdottomasti tulee matkallanne vuonna 2010.

Kannustan teitä myös kutsumaan niitä sisäisiä resursseja, jotka löysitte vuonna 2009. Käyttäkää niitä löytääksenne uusia tapoja käsitellä tilaisuuksia, jotka esittäytyvät teille vuonna 2010. Valmistautukaa luomaan elämä ja elämäntapa, joka elättää/ylläpitää teidät ja elämänne tulevana vuonna.

Valmistautukaa myös kokemaan laajempi ymmärrys pysyvästä, ikuisesta luonteestanne vuonna 2010. Tämä on Jumallähde, jonka osa olette.

Kun alatte päästää irti niistä rajoituksista, jotka olivat osa elämäänne vuonna 2009 ja avautua vuoden 2010 mahdollisuuksille, huomaatte, että ajantajunne muuttuu. Koette enemmän Jumallähteen ajatonta luonnetta. Ja tästä ajattomuuden tunteesta löydätte jalokiven, mitä voitte aina arvostaa. Tämä on henkilökohtainen yhteytenne tietoisuuteen siitä, että kaikki on hyvin maailmassa. Tällaista tietoisuutta tarvitaan kovasti näinä päivinä.

Vuoden 2010 löytöretkillänne Jumallähde paljastaa itsensä teille enemmän ja enemmän ja teillä on parempia mahdollisuuksia tunnistaa, että tämä ON todellinen itsenne - ykseys joka elää teissä ja teinä. Teillä on laajempia mahdollisuuksia tavata tämä Suuri yksi, joka aina tiesitte olevanne. Ja kun sallitte näiden kohtaamisten tapahtua, transformoidutte.

Olkaa valmis ja halukas tämän tapahtumiseen, sillä tarvitaan vain halukkuutta lähteä tähän elämänmatkanne jännittävään, uuteen vaiheeseen.

Olen Saint Germain ja lähetän teille kaikille terveiseni tänään. 


Saat viimeisimmät käännökset, Ilmoittaudu tästä.
Jos haluat jakaa tämän viestin kanssa ystävälle, klikkaa tästä.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Joy and Clarity ja Joy and Clarity International tarjoavat kanavoituja viestejä, opastettuja työpajoja ja yleisöseminaareja auttamaan meitä vapautumaan ihmistietoisuutemme laajentamisen rajoituksista.

Tätä artikkelia saa jakaa veloituksetta sillä edellytyksellä, ettei sitä muuteta tai editoida millään tavalla. Kaupallinen käyttäminen vaatii tekijänoikeuden haltijoiden, Alexandra Mahlimayn ja Dan Bennackin kirjallisen suostumuksen. Jos kopioit tätä aineistoa, mainitse kirjoittajat nimeltä ja liitä mukaan seuraava linkki: www.joyandclarity.com

Lisätietoa yksityisvastaanotoista ja tapahtumista sivuilta http://joyandclarity.blogspot.com.

If you would like to be notified when new material is published in English, please send an email to joy.clarity@gmail.com and include the words "Join Mailing List" in the subject line.


Copyright © 2008-2010 Alexandra Mahlimay ja Dan Bennack