Monday, May 25, 2009

"Een Sterk en Nobel Hart" - Vertaalde Channeling Saint-Germain

Door Alexandra Mahlimay en Dan Bennack
Cluj-Napoca, Roemenie
29.4.2008
www.joyandclarity.com

Vertaald door Constance Eykman
Email: constanceeykman@gmail.com

Het volgende channel komt uit een privé sessie met Saint Germain. De cliënte heeft met de weergave ingestemd.

Deze persoon wilde weer oprechte emotie voelen zonder te vervallen in angst, en vreugde kennen zonder afgeleid te worden door melodrama.


Geliefde,

Ik ben Saint Germain.

Ik wil graag dat je een ogenblik rustig zit en het ritme voelt van je kloppende hart.

Raak nu eens het gebied rondom je hart aan en voel hoe het klopt in je borst.

Voel de warmte eromheen. Voel je getroost door de regelmatige rondgang van bloed, zuurstof en voeding die je hart ieder ogenblik aanlevert.

Sta jezelf alsjeblieft toe diep adem te halen terwijl je je concentreert op je hart. Voel de schitterende coördinatie tussen het slaan van je hart en de cyclus van je ademhaling.

Merk hoe de inademing en de uitademing in harmonie werken met de contractie en expansie van je hart - waarbij de zuurstof wordt ontvangen die je nodig hebt om je lichaam van brandstof te voorzien, het naar plaatsen wordt gebracht waar het nodig is, en de afvalgassen worden verwijderd die je anders zouden vergiftigen.

Je emotionele hart is ook goed en gezond, lieve vriendin, Het is sterk genoeg om alles wat je in deze periode van je leven voelt, te ontvangen, te circuleren en te reinigen.

Van tijd tot tijd heb je je misschien afgevraagd of je hart zoveel emotie wel aan kan. Maar nu weet je het antwoord daarop. Je hebt een sterk en nobel hart.

Laat jezelf nu deze kracht voelen, en in deze prachtige kelk die je hart is, de liefde ontvangen die wij vandaag met je delen. Het is liefde die van je familie komt. Je spirituele familie.

Het is de liefde die van ons komt, van al degenen die je met je sterk en nobel hart in hun leven hebt aangeraakt.

Open je hart alsjeblieft om deze liefde te ontvangen, en weet dat het een vaste, regelmatige stroom is die naar je toekomt. Het is een stroom die, iedere keer dat je ademhaalt, er voor je is.

Adem in en ontvang deze liefde.

Een Sterk en Nobel Hart

Je hebt ons naar je spirituele afkomst gevraagd. Ik vertel je dat je afstamt van de familie met een sterk en edel hart. Je komt van een familie die standvastig in de herinnering aan de Waarheid weet te staan.

Je kwam in dit leven naar de Aarde op de roep van onze vriend de aartsengel Gabriel die zijn trompet liet schallen om de dapperen op te roepen naar voren te komen - degenen die een herinnering aan Goddelijkheid in de harten van de mensheid zouden doen ontwaken.

Jij bent een van degenen die de roep beantwoordden. Jouw moed om een leven van ontdekken op te nemen werd opgemerkt en was nodig.

Hier ben je nu, stevig geworteld in je leven, en je ontdekt meer van je Goddelijke natuur terwijl je anderen helpt dat ook te doen.

Door dit te doen, krijg je de gelegenheid om harten van anderen te openen en ze te helpen om de Goddelijkheid die jij met hen deelt, te herkennen.

Je onderwijst ze over de God Die In Alle Dingen Leeft, niet met theorie of redeneren, maar met je leven als voorbeeld. Met de kracht van je karakter. En met de onzichtbare vibratie die voortkomt uit jouw sterk en nobel hart.

Het Ongemak van Genezen

Wel, je bent blijkbaar op een punt in je leven beland waarin je voelt dat er iets moet veranderen. Het voelt of er iets vast zit, alsof het niet voor je beweegt zoals het zou moeten.

Je hebt het gevoel dat de poort naar herinneren wijd voor je open zou gaan als je alleen maar een klein beetje meer wist.

Als je het nou maar klaar kon spelen om meer informatie tegen te komen die voor je gevoel kritiek is voor je Ontwaken.

Hier en daar heb je je wat van je Goddelijkheid herinnerd. De God die leeft in jou, als jou.

Je weet dat dit je diepste innerlijke Zelf is, maar je verlangt maar meer.

Nu ben je klaar voor een substantiële doorbraak. En dus heb je de huidige omstandigheden in je leven gecreëerd die je wijzen op veranderingen die niet langer kunnen worden uitgesteld.

Zoals je ons hebt verteld, voel je dat er geen vreugde is. Je persoonlijke gezinsleven lijkt vast te zitten. Je professionele leven heeft geen samenhangende en heldere vorm. En je bent op zoek naar helder inzicht in hoe je leven nu zou moeten zijn.

Wel, lieve vriendin, je ziet het allemaal duidelijk en je weet dat je iets moet veranderen. Je weet ook dat je bereid bent het risico te nemen zoals je vaak eerder hebt gedaan.

Je enige vraag is:“Zal ik dit emotioneel kunnen overleven?”

Je weet dat je al die verborgen, vergeten of onderdrukte gevoelens naar de oppervlakte moet laten komen. Maar je bent bang dat dat te moeilijk zal zijn. “Zal ik deze pijn kunnen verdragen?” vraag je je af.

Deze twijfel en angst zijn heel normaal. Het is niet anders dan de ervaring van een klein kind dat haar moeder, die op het punt staat een doorn uit haar voetje te halen, zal vragen: “Doet het pijn, Moeder?”

En het antwoord dat ze krijgt is: “Misschien een beetje, liefje. Maar we moeten hem er nu uithalen zodat het niet erger wordt.”

In deze situatie is het kleine ongemak dat het kind ondergaat als de doorn eruit wordt gehaald, niets vergeleken bij de pijn die er ontstaat als de doorn dieper in de voet gaat zitten, of de complicaties die een infectie met zich mee kan brengen.

Dus het kind begrijpt de situatie zo goed als het kan.

Ze vertrouwt de liefde van haar moeder en is bereid het kleine beetje angst en ongemak te verdragen dat haar haar vrijheid van bewegen en haar vreugde terug zal geven.

En zo is het ook met de dingen die jouw spirituele vreugde belemmeren. Soms is het nodig het ongemak van genezing te ondergaan om ernstiger verwonding aan je karakter te voorkomen.

Het Ego en Sub- Persoonlijkheden

Ik herinner je er nog eens aan, lieve vriendin, dat je een sterk en nobel hart hebt.

Het is in feite zo sterk dat het alle emotionele veranderingen aan kan die je zult moeten doormaken om jezelf opnieuw geboren te laten worden.

De tijd is nu gekomen om de emoties los te laten die je pijn doen en die je zoveel jaren diep in jezelf hebt vastgehouden.

Sommige van deze wonden - deze doorns - zijn zelfs ouder dan dit leven. Laat ze verwijderen.

Heb vertrouwen in de kracht van je edele hart om de kleine hoeveelheid ongemak die dit met zich mee zal brengen, te verdragen en weet dat alles goed is.

Vriendin, in tegenstelling tot wat de stem in je hart (je ego) je altijd heeft verteld: je bent een grandioos wezen.

Ik zeg het nog een keer. Je hebt een sterk en nobel hart.

Laat je ego en al je schaduwdelen zoals je ze noemt, deze kracht en adeldom zien.

We zouden ze je niet-erkende sub- persoonlijkheden willen noemen.

Als je dit doet, zal je ego met zijn entourage van sub-persoonlijkheden je misschien proberen te vertellen dat je hier te zwak voor bent.

Het probeert je misschien te vertellen dat je het drama of het lijden dat het opruimen van je emoties met zich mee zal brengen, niet kunt verdragen. Het vertelt je misschien dat dit helemaal niet nodig is en volkomen dwaas.

Maar weet dat je spirituele afstamming veel groter is dan de dingen waar je bang voor bent. Jij komt van een lijn van sterke en edele harten. En daarom weet je dat je nooit het slachtoffer kunt worden van iets dat je voelt – wat dan ook.

Je emoties zijn alleen maar schaduwen en variaties van je ervaringen op Aarde. Ze onderrichten je en verrijken je leven. Maar ze zijn niet Wie Jij Werkelijk Bent.

Emotioneel Evenwicht Herstellen

Lieve vriendin, het vermogen om emotie te voelen – en zelfs pijnlijke emotie – is alleen maar een andere manier om je Goddelijkheid te herkennen.

Als je emoties mogen stromen zonder dat ze beperkt worden door je angsten, zijn ze altijd in staat om hun weg terug te vinden naar je hart.

Emotionele stroom is ‘zelf corrigerend.’

Dit betekent dat je emoties, net zoals je fysiologische processen, homeostatisch zijn1. Hun natuurlijke toestand is evenwicht en stabiliteit. Als ze niet verstoord worden bestaan ze in evenwicht.

Het is niets anders dan angst die maakt dat onaangename ervaringen in je emotionele lichaam blijven voortbestaan.

Probeer bewust en kalm door een moeilijke emotie heen te ademen. Dit is een prachtig hulpmiddel om angst los te maken. En denk er altijd aan dat je ten allen tijde veilig bent en bemind door de Bron van de Liefde Zelf.

Herinner je je Goddelijkheid.

Bedenk dat de Goddelijke Mens die je Bent, alle rijkdom aan emoties kan voelen zonder in de verlamming van de angst te vervallen.

Laat je emoties maar schoonwassen door de liefde in je hart, en steunen door de heilige adem die je Wezen in stand houdt.

Weet dat alles goed is.

Weer Leren Voelen

Je vermogen om mededogen te voelen – niet alleen voor jezelf maar ook voor de wereld om je heen – maakt je helemaal niet zwak, ontvankelijk of machteloos.

Ja, het maakt je kwetsbaar. Maar kwetsbaarheid is een attribuut van je kracht. Het laat zien dat je openstaat voor de stroom van liefde.

Als je je hart opent om alles te voelen wat ‘daar buiten’ is, laat je feitelijk de fontein van liefde die je Goddelijkheid is, door je hart stromen en door al je ervaringen als menselijk wezen.

Als je toelaat dat je Goddelijkheid door je heen stroomt en circuleert, net zoals het bloed dat door je aderen loopt, laat je daadwerkelijk de energieën van angst los, je bevrijdt ze – de angst energieën die geassocieerd zijn met de verkeerde overtuigingen waarin je ego en zijn sub-persoonlijkheden gelooft.

Deze schaduwdelen zoals je ze noemt, zijn niets anders dan de maskers van angst, twijfel en vergetelheid die je draagt.

Ze geloven dat je verwond zult worden als je jezelf toestaat emotioneel weer kwetsbaar te zijn.

Ze geloven dat omdat het enige wat ze kennen, pijn is uit het verleden. Daaruit zijn ze geboren.

Ze denken dat ze je dienen door te zorgen dat je in de toekomst niet opnieuw door dergelijke incidenten of gevoelens wordt verwond.

Maar dit is misleidend, dierbare, want dat is het enige wat ze kunnen zien!

Wat er zich ook voordoet, ze zullen het interpreteren als het enige wat ze kennen. Angst en pijn.

En daardoor zullen ze je beroven van je vreugde.

Bedenk dat je schaduwzijden niets meer zijn dan de onware opvattingen over de aard van de werkelijkheid die je ego voor jou vertaalt.

Deze verwrongen perspectieven zijn niet meer verwant aan de aard van de Werkelijkheid dan dat het ego gerelateerd is aan de Waardheid omtrent jouw Goddelijkheid. Het is aan jou om deze schaduwdelen opnieuw op te voeden en te reïntegreren. Deze sub-persoonlijkheden, zoals we ze noemen.

Een Angstig Hart is als een Gebalde Vuist

Dus nu nodigen we je uit je weer open te stellen voor diep voelen. Voel alles onbevreesd. Je kunt alles voelen zonder verwoest te worden door de pijn van lijden. Of door de verwachting dat het weer zal gebeuren als je niet waakzaam bent.

Weet dat je alles om je heen diep kunt voelen zonder te worden platgedrukt door de verwarring om je heen. Je kunt alles weer voelen en nieuwe lijnen van communicatie openen met je Ziel. En als je weer begint te voelen, zul je ook nieuwe kanalen openen om de leiding die van je Goddelijke Zelf komt, duidelijker gewaar te worden en te ontvangen.

Als je jezelf toestemming geeft om meer emotie te voelen, zal de muur die je ego heeft opgebouwd om je tegen beschadigen te beschermen, beginnen af te brokkelen en instorten. En tegelijk zullen dan ook de sub-persoonlijkheden die als barrières dienen om je te belemmeren vreugde te ervaren, beginnen in te storten.

Dan zul je voelen hoe jouw liefde en vreugde vrijelijk vloeien.

Zoals ik bij andere gelegenheden heb gezegd, is een angstig hart als een gebalde vuist. Samengetrokken van angst, kan die zich niet openen om liefde te ontvangen of te geven. Ik zeg dit niet om je op enigerlei wijze pijn te doen. Ik herinner je alleen maar aan de gevolgen voor je emotionele zelfexpressie van leven in angst.

Denk eraan dat het volmaakt in orde is om je emoties te voelen. Het drama en de angst sluipen er alleen maar in als je je begint te identificeren met je emoties.

Je Herinneren Wie Je Bent

Als dit gebeurt, denk er dan aan dat je gevoelens niet zijn Wie Je Werkelijk Bent.

Jij ben een Kind van God en ook God. Dit is jouw Waarheid.

Je kunt emoties leren ervaren om de rijke informatie die ze je verschaffen, en ze dan met gemak en zonder inspanning weer loslaten.

Ze zijn er om jou informatie te verschaffen. Dat is alles. Ze zijn er niet om je ermee te identificeren.

Weet dat je van tijd tot tijd in verwarring kunt komen als je je weer gaat openstellen voor je gevoelens. Dat is normaal.

Maar met de leiding die je van je Ziel gaat ontvangen, zul je je al gauw realiseren dat het vreugde is die is je in je leven uitnodigt, en niet langer lijden en pijn.

Je gaat de prachtige kansen zien die je, overtuigd van je sterk en nobel hart, creëert om de wereld weer te gaan voelen.

En hiermee zijn we klaar voor vandaag. Wij zijn altijd bij je en we houden veel van je.

Samen met de energieën van Gabriel en Metatron en met medewerking van Alexandra en Dan, ben ik Saint-Germain.

1 Homeostase is het vermogen van een organisme om het interne milieu constant te houden (…)omdat de omstandigheden van het externe milieu, de omgeving waar het organisme in leeft, voortdurend veranderen. Wikipedia.

Voor het ontvangen van de nieuwste vertalingen, Abonneer je hier.
Wil je het bericht doorsturen,
Klik dan hier.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Joy and Clarity en Joy and Clarity International bieden gechannelde boodschappen, workshops en seminars aan om ons te helpen bevrijden van onze beperkingen en ons menselijk bewustzijn uit te breiden.

Dit artikel mag zonder betaling worden gedistribueerd op voorwaarde dat het op generlei wijze wordt veranderd of bewerkt.Commercieel gebruik door derden is niet toegestaan zonder uitrdukkelijke schriftelijke toestemming van de copyright houders, Alexandra Mahlimay en Dan Bennack. Verzoeke bij het reproduceren van dit materiaal de namen van de auteurs te vermelden evenals de volgende link: www.joyandclarity.com

Voor meer informatie over privé sessies en evenementen, ga naar http://joyandclarity.blogspot.com

If you would like to be notified when new material is published, please send an email to joy.clarity@gmail.com and include the words "Join Mailing List" in the subject line.

copyright 2008 © Alexandra Mahlimay en Dan Bennack