Friday, February 13, 2009

"Uuden maailman vastaanottaminen" - Saint-Germain Kanavointi


Alexandra Mahlimay ja Dan Bennack
Cluj-Napoca, Romania
10.02.2009
www.joyandclarity.com

Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Saat viimeisimmät käännökset, Ilmoittaudu tästä.
Jos haluat jakaa tämän viestin kanssa ystävälle, klikkaa tästä.

"Älä usko minua, ellen tee sitä, mitä isäni tekee… Mutta jos teen, niin… tiedä ja ymmärrä, että isä on minussa ja minä olen isässä." Jeesus Nasaretilainen, Raamattu

Olette päässeet pitkälle jumaluuteenne muistamisessa viimeisten 2000 vuoden aikana, sen muistamisessa, että olette myös Jumala. Jeshua ben Josef (Jeesus) on näyttänyt teille tietä.

Kun Jeshua sanoi: "Isä ja minä olemme yhtä", hän ei asettunut Hengessä erilleen teistä. Sen sijaan hän halusi muistuttaa teitä siitä, että elävä Jumala asuu meissä kaikissa ja että toimiminen tällä tavalla on varmin keino todistaa se itsellenne ja toisille.

Modernein termin hän luultavasi sanoisi, että teidän on aika "tehdä puheidenne mukaisesti" tällä planeetalla. Että laitatte käytäntöön syvimmät totuutenne. Jeshua oli upea esimerkki tästä jokaiselle, jonka hän tapasi.

Jos luet tätä nyt, olet luultavasti saavuttanut kohdan, missä sinä Jeshuan tapaan olet valmis antamaan jumaluutesi olla ihmisyytesi tärkein painopiste. Olet valmis tekemään puheidesi mukaisesti. Olet herännyt totuudelle sinusta ja kutsut muuta maailmaa heräämään kanssasi. Tiedät, että tämä ei ole maailmalle nukkumisaikaa.

Uusi maailma on tosiaankin heräämässä, planeettanne pakahduttavalla tahdilla. Paljon asioita hajoaa nyt pois. Näette, että kulttuurit jotka on rakennettu oman edun tavoittelulle ja ahneudelle, eivät kestä ja että eläminen ilman henkistä painopistettä ei ole oikeastaan lainkaan elämää.

Samalla kun tämä saattaa tuntua maailmanlopulta, kyse on kollektiivisydämen kriisistä enemmän kuin yhteiskunnallisten järjestelmienne romahtamisesta, kuten monet väittävät. Keskinäisestä riippuvuudestanne tulee liian selvää vältettäväksi ja yhteyttänne Henkeen ei enää voi kieltää. (Lue artikkeli "Astrological Signatures for the Current Global Crises".)

Näette nyt monia, jotka kompastuvat näihin totuuksiin. Jos olette valmis, kuunnelkaa heitä ja tarjotkaa opastusta, kun sitä pyydetään. Muistakaa, että ainoa asia mikä heidän tarvitsee kuulla teiltä, on se, minkä te jo tiedätte olevan totta: "Olet myös Jumala." Tämä rohkaisee heitä näyttämään toteen tämän tosiasian elämässään, aivan kuin Jeshua teki.

Tietäkää, että teitä kutsutaan seisomaan tiukasti tässä totuudessa tulevina päivinä. Tämä voi olla ilonne, kuten se oli hänelle - sen sijaan että se on taakka, kuten teidät on johdettu uskomaan.

Muistakaa: älkää antako lahjoja, joita ei pyydetä. Tämä ei ole aikaa omistautua niistä huolehtimiseen, jotka eivät huolehdi itsestään. Sen sijaan olkaa selkeitä ja myötätuntoisia heille. Tarjotkaa tukeanne, silloin kun pyyntö tuntuu vilpittömältä, ja vain auttakaa heitä muistamaan oma jumaluutensa.

Voitte parhaiten palvella maailmaa nyt näyttämällä toteen, että Jumala elää sisällänne, sisimpänä itsenänne. Tämä oli Jeshuan tie. Sitten kun olette varma tästä, opetatte tätä varmuutta toisille. Kaikki muu on tarpeetonta.

Olen Saint Germain.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Joy and Clarity ja Joy and Clarity International tarjoavat kanavoituja viestejä, opastettuja työpajoja ja yleisöseminaareja auttamaan meitä vapautumaan ihmistietoisuutemme laajentamisen rajoituksista.

Tätä artikkelia saa jakaa veloituksetta sillä edellytyksellä, ettei sitä muuteta tai editoida millään tavalla. Kaupallinen käyttäminen vaatii tekijänoikeuden haltijoiden, Alexandra Mahlimayn ja Dan Bennackin kirjallisen suostumuksen. Jos kopioit tätä aineistoa, mainitse kirjoittajat nimeltä ja liitä mukaan seuraava linkki: www.joyandclarity.com

Lisätietoa yksityisvastaanotoista ja tapahtumista sivuilta http://joyandclarity.blogspot.com.

If you would like to be notified when new material is published in English, please send an email to joy.clarity@gmail.com and include the words "Join Mailing List" in the subject line.


Copyright © 2008-2009 Alexandra Mahlimay ja Dan Bennack