Friday, December 5, 2008

"Sub-persoonlijkheden 101: Wie Is ’Niet goed Genoeg’?": Een channeling van Saint Germain

Door Alexandra Mahlimay en Dan Bennack
Cluj-Napoca, Roemenie
17.11.2008
www.joyandclarity.com

Vertaald door Constance Eykman
Email: constanceeykman@gmail.com

Wil je het bericht doorsturen, Klik dan hier.


Hoe vaak hebben jullie je afgevraagd: “Wanneer krijg ik het goede dat me toekomt, vooral na alle goeds dat ik voor anderen heb gedaan?”

“Vaker dan ik me kan herinneren” zouden de meeste van jullie zeggen, en dat zou in principe juist zijn.

En dan al die keren dat jullie werd verteld: “Doe wat je graag doet en het geld zal volgen,” - om dan vervolgens te merken dat je, als je dat deed, niet werd gewaardeerd door degenen die je verkoos te dienen? Nogmaals, vaker dan je lief is je te herinneren.

Wat betekent het te om te voelen dat je ‘niet goed genoeg‘ bent, hoe hard je het ook probeert? En waarom lijken deze gevoelens goede dingen bij je vandaan houden?

Voelen dat je niet goed genoeg bent – of dat je niet goed bent in wat je doet – betekent dat je ergens diep van binnen gelooft dat je er iets aan moet doen.

Deze misperceptie vormde zich de eerste keer dat je je afgescheiden voelde van de liefde om je heen. Voor velen gebeurde dit tijdens de kinderjaren. Misschien werd je bekritiseerd om iets wat je deed of zei. Vaak hoorde je de woorden: “Je bent een stoute jongen geweest” of: “Wees geen stout meisje!”

De omstandigheden waren niet zo belangrijk als wel de gevoelens die die woorden in je opriepen. Gevoelens die zelfs nu nog in je zijn achtergebleven.

Als je door iemand waar je van houdt verteld wordt dat je ‘slecht’ bent, hoe kun je dan ooit hopen dat je je later ‘goed’ voelt over jezelf, vooral als je er ook nog voor gestraft wordt?

In plaats daarvan breng je de pijn naar binnen. Als zich meer van zulke pijnlijke ervaringen op elkaar stapelen, begin je te geloven dat ze waar zijn. Al gauw aanvaard je dan dat er iets mis is met je, en dat je harder je best moet doen de goedkeuring van de mensen om je heen te verwerven.

En zo begint je reis naar lijden.

Innerlijke Conflicten wat betreft Je Waarde

Iedere keer dat je voelt dat je niet goed genoeg bent, kun je er zeker van zijn dat er een deel van je is dat ervan overtuigd is dat je harder je best moet doen om bemind te worden. Dit geïsoleerde deel van je zelfbewustzijn lijkt in direct conflict te zijn met die kern in je die zich je waarde en je goedheid herinnert.

Dit interne conflict kom heel veel voor bij kinderen, en tenzij het met liefde en begrip wordt genezen, zal het mee worden genomen naar het volwassen leven. Zulke innerlijke conflicten kunnen je vermogen verlammen om liefde te voelen, en ze kunnen je verhinderen om vreugde te beleven aan de dingen waaraan je de meeste waarde hecht, in je werk of bij je spel.

Vooral Lichtwerkers zijn ontvankelijk voor dit dilemma. Hoewel je je gemotiveerd voelt om met mededogen en begrip te dienen, lijkt wat je doet nooit helemaal goed genoeg te zijn, voor jezelf noch voor anderen.

Je hebt hoge verwachtingen dat je gewaardeerd en zelfs beloond zult worden voor wie je bent, en dit moedigt je aan om meer van jezelf te geven, maar weer met te verwaarlozen resultaten. Je verstand zegt je dat je alles goed hebt gedaan, maar het lege gevoel in je hart vertelt je dat het niet genoeg was.

De waarheid is dat je in een tredmolen loopt. Je bent geconditioneerd om harder en harder te proberen om dingen goed te doen, omdat je diep van binnen gelooft dat je ‘niet goed genoeg’ bent om ook voor jezelf goede dingen te laten gebeuren.

Deze overtuiging kan worden teruggevoerd naar de verwerping die je als kind ervoer, gewoon omdat je de verstoringen in je verbindingen met anderen zo diep voelde.

Wie Is er ‘Niet goed genoeg’?

‘Niet Goed Genoeg’ is dat deel van je dat voelt dat je het niet verdient dat er voor jou goede dingen gebeuren, of dat er van je wordt gehouden zoals je bent. Het is een deel van je leef energie – de Spirit die je bent – dat er in je prille jeugd van overtuigd was dat het was afgescheiden van God, jezelf, en de mensen om je heen. Het voelt zich ook vandaag nog bedreigd.

Dit deel van je bewustzijn gelooft dat dit is wat jij bent, maar dat is niet zo. Het is een sub-persoonlijkheid, of fragment van je ego. Het lijkt een eigen leven te leiden, maar het is alleen maar actief als je je erop focust - iedere keer dat je de overtuiging accepteert dat je niet goed genoeg bent. In werkelijkheid is het alleen maar een verkeerde waarneming van wie je denkt dat je bent.

‘Niet Goed genoeg’ is een van je belangrijke sub-persoonlijkheden. Het is er zo van overtuigd dat je onwaardig bent dat het zich niet kan voorstellen dat jij buiten deze ervaring bestaat.

Omdat het dit zo volkomen gelooft, wacht het tot aan deze voorwaarden wordt voldaan, in de wetenschap dat je vroeger of later door iemand zult worden gekwetst die vindt dat je fout bent, en geen liefde waard.

‘Niet goed genoeg’ is ook een saboteur. Het zal je ook niet laten ontsnappen aan wat het gelooft dat je bent. Als je iets durft te doen dat je fijn vindt - iets waar je goed in bent, of iets dat je een goed gevoel geeft – zal het zich hierdoor bedreigd voelen en het niet toestaan. Het zal je vertellen dat je in werkelijkheid ‘Niet Goed Genoeg’ bent, en omdat dat is wat je bent, kun je je onmogelijk goed voelen over wat dan ook. Het zal je er telkens opnieuw aan herinneren totdat je het weer gelooft.

‘Niet Goed Genoeg’ zal je ondermijnen met twijfel, achterdocht, en jezelf oordelen, tot je het punt bereikt dat je maar ophoudt met wat goed voor je voelt of wat je graag zou doen. Als dit niet werkt, zal het de afkeuring van anderen naar je toe trekken zodat je hen de schuld van je ontmoediging kunt geven in plaats van dat je je eigen gevoelens van onwaardig zijn aanpakt.

Illusies van de Lichtwerker

Klinkt dit bekend? Velen van jullie worstelen hiermee. De vermoeidheid, de ontmoediging, de leuke dromen die niet bewaarheid worden hoe hard je ook probeert ze te manifesteren. Jullie schrijven deze terugslagen graag toe aan het ascencie proces, maar dat is niet altijd het geval; Soms zijn ze illusies van de lichtwerker.

Dit soort illusies laat je doorgaan jezelf met gevoelens van onwaardigheid te saboteren zonder dat je ze naar het licht van het bewustzijn hoeft te brengen. Het laat je pretenderen dat het in ascensie gaat om opofferen waar je van houdt zodat je in bewustzijn kunt groeien, terwijl wat je werkelijk doet, is je bewustzijn opofferen om helemaal niet te groeien.

Vele van jullie willen dienen. Je vindt het een aantrekkelijk idee en je kunt je voorstellen dat het goed voelt, als de wereld je tenminste zou waarderen terwijl je het doet. Maar wacht eens! Wie spreekt er hier? Ben jij dat of is dit ‘Niet Goed Genoeg’ die praat in jouw naam?

‘Niet Goed genoeg’ is volmaakt tevreden om je geïnspireerd te laten zijn door lichtwerker idealen, en je zelfs in dit soort activiteiten betrokken te laten worden. Maar het zal je er alleen vreugde aan laten beleven tot op het punt dat het zich door je groeiende gevoel van geluk en plezier bedreigd gaat voelen. Dan zal het je eraan herinneren dat je ‘Niet Goed Genoeg ‘ bent en dat jij je daarom onmogelijk goed kunt voelen over wie je bent.

Het zal je vertellen dat niemand jou of wat je te bieden hebt, weet te waarderen. Het zal je vertellen dat een werkgever je werk niet naar waarde schat, of een ouder of een echtenoot(e) niet van je houdt zoals je verdient bemind te worden.

Misschien vertelt het je dat de wereld nog niet helemaal klaar is voor iemand die zo gevoelig, bewust en liefdevol is als jij. En als het klaar is met je dit allemaal te vertellen, zal het concluderen met je te vragen om op te houden met alles waar je je goed bij voelt. En dat zul je doen, want dan ben je er alweer opnieuw van overtuigd dat ‘Niet Goed Genoeg’ is wie jij bent.

Je merkt dat je gelooft dat je het niet verdient om gelukkig te zijn, of om goede dingen voor jezelf te laten gebeuren; en dit is wat je uiteindelijk gaat creëren als je hier geen punt achter zet.

Dus wat doe je dan?

Zit je in een hoek te wachten totdat alles instort? Nee, dierbare. Het is tijd dat je ziet wat voor spel je met jezelf speelt.

Wat Je In Plaats Daarvan Kunt Doen

Weet dat je goed genoeg bent om een leven van liefde te leven in volle verbondenheid met je Goddelijkheid. Je bent meer dan goed genoeg. Jij bent je Goddelijkheid. God leeft in jou als je diepste innerlijke Zelf, en omdat God dat doet, kun je dit perspectief aannemen wanneer je maar wilt – iedere keer dat je de stem van de twijfel hoort zeggen dat het enige wat je bent is: ‘Niet Goed Genoeg’.

Als je bewust kiest voor dit hogere perspectief van wat je Wezen is, neem je de positie in van de neutrale Waarnemer. Je kunt naar dat deel van jezelf kijken dat in verwarring is, en het in plaats daarvan liefde aanbieden. Je kunt mededogen hebben omdat het lijdt, maar je zult niet toestaan dat het doorgaat je leven te verwoesten. Je herinnert het liefdevol aan Wie Je Werkelijk Bent – een Kind van God, en ook God. Dan verwelkom je het weer thuis in de geïntegreerde familie van God’s Goddelijke hoedanigheden die jij belichaamt als de unieke persoon die je bent.

De grootste gift van goedheid en reïntegratie die je ‘Niet Goed Genoeg’ kun geven is het een ander doel te geven. Je kunt het vertellen dat je heel bent, en volledig geliefd Precies Zoals Je Bent – en dat het welkom is, weer terug in deze plaats van Heelheid met jou. Herinner het eraan dat jij de leiding hebt in de liefde, en dat je het alle liefde zult geven die het nodig heeft. Vraag het dan om op een andere manier waken over jouw goedheid.

Vraag het om uit te kijken naar alle gelegenheden die zich zullen voordoen om je goed te voelen over jezelf, om de dingen te doen waar je vreugde aan beleeft en waar je je goed bij zult voelen als je ze doet. Laat dit deel van jou je goedheid veilig stellen in plaats van te saboteren. Neem ‘Niet Goed Genoeg’ mee terug naar de waarheid van jouw verbinding met God en weet dat je hierin gesteund zult worden. En als je dit doet, zal je leven op vele manieren gezegend worden.

Ik ben Saint-Germain

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Joy and Clarity en Joy and Clarity International bieden gechannelde boodschappen, workshops en seminars aan om ons te helpen bevrijden van onze beperkingen en ons menselijk bewustzijn uit te breiden.

Dit artikel mag zonder betaling worden gedistribueerd op voorwaarde dat het op generlei wijze wordt veranderd of bewerkt.Commercieel gebruik door derden is niet toegestaan zonder uitrdukkelijke schriftelijke toestemming van de copyright houders, Alexandra Mahlimay en Dan Bennack. Verzoeke bij het reproduceren van dit materiaal de namen van de auteurs te vermelden evenals de volgende link: www.joyandclarity.com

Voor meer informatie over privé sessies en evenementen, ga naar http://joyandclarity.blogspot.com

If you would like to be notified when new material is published, please send an email to joy.clarity@gmail.com and include the words "Join Mailing List" in the subject line.

copyright 2008 © Alexandra Mahlimay en Dan Bennack