Tuesday, August 26, 2008

"Bewust Scheppen: Essentie omzetten in Substantie" – een channeling van Saint-Germain en Yeshua


Door Alexandra Mahlimay en Dan Bennack
Cluj-Napoca, Roemenie
21.8.2008
www.joyandclarity.com

Vertaald door Constance Eykman
Email: constanceeykman@gmail.com

Wil je het bericht doorsturen, Klik dan hier.


Het volgende is een deel van een sessie die hier is weergegeven met toestemming van onze cliënt.

“Hallo. Ik zou graag wat duidelijkheid hebben over bewust creëren. Hoe creëer ik wat ik graag wil ervaren? Ik weet niet zeker welke stappen ik daarvoor moet ondernemen. Kunt U me hier wat leiding in geven? Dank U.”

Lieve Vriend

Wij zijn Saint-Germain en Yeshua, samen met uw engelachtige Team, en met Alexandra en Dan.

Je hebt heel vaak de wens gekoesterd om contact te hebben met Spirit.

Je zit, en je wacht op de verbinding die je inspireert – een die je hoop geeft en je met geestdrift voor het leven inspireert. Je merkt hoe je wat opengaat, maar dan voel je je weer dichtslaan, en je vraagt je af wat er aan de hand is.

Leiding ontvangen

Misschien verwacht je dat leiding omtrent scheppen je als een bliksemstraal van boven zal treffen, terwijl het veel vaker spreekt vanuit de stille, kleine stem van binnen. Dit is de stem van je Ziel. Het is de klank van Jou als je niet verstoord bent door zorgen of door het verlangen om je huidige omstandigheden te verbeteren.

De verwachtingen van je geest, gekoppeld aan sterke verlangens naar wat je zou willen scheppen, houden je verward en vermoeid. Ze maken je geest onrustig en intensifiëren je emoties zonder dat ze je een duidelijk idee geven over wat je moet doen. Dit creëert een gevoel van futiliteit, uitputting en een onvermogen om je juiste actie voor te stellen en te coördineren.

Je bent hier gekomen om de stem van Spirit te ontvangen. Om deel te nemen aan de liefde en wijsheid die hij vrij aanbiedt. Geeft deze zaak over aan je Ziel. Zij weet precies wat te doen. Het enige wat er van je verlangd wordt, is dat je rustig luistert naar wat zij je zegt.

Om je Ziel te kunnen horen moet je eerst je geest kalm maken en de intensiteit van je verlangens aan banden leggen. Roerige wateren reflecteren de helderheid erboven niet, noch onthullen ze de diepten eronder. En zo is het met communicatie. Laat in plaats daarvan de kalmte jou vinden. Zoek die niet op. Het is een natuurlijke staat van zijn. Als je geest rustig is en je emoties kalm, kun je de leiding ontvangen die je zal helpen om aan al je werkelijke verlangens te voldoen.

De Stilte Bereiken

Om een plek van stilte te bereiken en leiding te krijgen van je Ziel, moet je bereid zijn om alles om je heen te voelen zonder jezelf daar noodzakelijkerwijs mee te identificeren.
Als je bang bent om ook maar iets te voelen, kan diezelfde angst je vermogen in de weg staan om de aanwezigheid van Goddelijkheid om je heen te voelen.

Om de communicatiekanalen met je Ziel opnieuw te openen, moet je eerst bereid zijn om met oude emotionele pijnen in contact te treden die misschien nog in je zijn achter gebleven. Die delen van jou die maakten dat je je in het verleden geïsoleerd voelde, en niet geliefd. Om deze fragmenten van jezelf te reïntegreren, moet je je trauma’s weer op nieuw bleven, maar dan zonder je ermee te identificeren.

Als je jezelf toestaat om je wonden uit het verleden op deze manier te voelen, kun je veilig delen van jezelf welkom heten die zich ongewenst hebben gevoeld, onbemind, of niet goed genoeg. Je aanvaardt ze zoals ze zijn, en laat daarbij je liefde ze in iets beters transformeren. Je verleden genezen herstelt je vermogen om je emoties zonder angst te voelen, en dit verbetert dan weer je vermogen om de stroom van leiding van je Ziel gewaar te worden.

Als je emotionele wonden aanraakt, wees dan alsjeblieft zacht voor jezelf en aanvaard de liefde die naar je toekomt van je eigen Goddelijkheid. Sta toe dat die je omarmd en je vasthoudt. Dit zal je eraan herinneren dat je niet alleen bent en dat je werkelijk geliefd, veilig en geborgen bent.

Als je eenmaal in staat bent om jezelf lief te hebben zoals je bent, zonder oordeel, verwachtingen of spijt over het verleden, dan zul je je wijd openstellen voor assistentie.
Je zult een plaats van rustige contemplatie binnen kunnen gaan die het punt is waar je je weer met je Ziel verbindt. Van daaruit voert je Ziel je mee voorbij iedere barrière die lijden en eenzaamheid je in het verleden hebben doen opwerpen. Je zult je weer verbonden voelen, en je zult je geïnspireerd voelen.

Je In de Stroom voegen

Vanuit deze plaats van stilte zul je je in de stroom van liefde en harmonie met je Ziel voegen, die je zal laten zien wat de beste manier is om jezelf expressie te geven – hetzij creatief, in relaties, of in andere dingen. Het vloeiende gemak dat voortkomt uit jouw ervaren van de stilte, zal je in staat stellen om dingen te scheppen die je vreugde brengen, je vol inspiratie houden, en je geruststellen dat de wereld een veilige plaats is waarin je vrij bent om de waarheid en schoonheid daarvan te onderzoeken.

Je zult niet langer in situaties belanden waarvan je het gevoel hebt dat ze niet bij je passen, of die je vermoeien in plaats van inspireren. En je zult ophouden deze zelfde ervaringen steeds weer opnieuw te creëren in de misplaatste overtuiging dat je dat moet doen om fysiek, emotioneel of economisch te kunnen overleven.

Je relaties zullen ook veranderen. Ze gaan veranderen wanneer je de angst laat gaan om alles te verliezen wat je al hebt neergezet, of waar je bang voor bent om dat nu op een andere manier te creëren. Als je deze angsten laat gaan, zul je door de illusie heenkijken dat je een omgeving moet bouwen die zorgt dat je je veilig voelt, en je begint je leven met hernieuwd vertrouwen te leven.

Bewust Scheppen

In het bewust creëren zijn verscheidene basisstappen die je misschien al weet, maar we willen ze nu opnieuw met je bekijken.

1. In de eerste plaats moet je erkennen dat je in je leven mensen, dingen en ervaringen aantrekt die met je geloof omtrent de wereld overeenstemmen, en met wie je denkt dat je bent.

2. Je doet dit vaak onbewust, maar je kunt het ook bewust doen.

3. Als je onbewust creëert, kan het zijn dat je reageert op onderwerkte angsten of op het geloof dat er iets mist in je leven, of onvervuld is.

4. Maar als je bewust creëert, ontken je dat er ook maar ergens in je geest gebrek is. Je herinnert je dat je een Kind van God bent, en ook God, en dat je alles kunt hebben wat je hart maar begeert omdat Jij Alles Bent.

5.Bevestig dat alles wat je wenst NU in je aanwezig is, hetzij een verrijkende evaring, een intiem moment of een vriendelijk woord.

6. Kijk om je heen in de zekerheid dat niets je wordt ontzegd, en neem waar hoe je de ESSENTIE al ervaart van wat je graag zou willen scheppen – hetzij welvaart, een partner of wat dan ook.

7. Als je eenmaal hebt geïdentificeerd hoe je de essentie van wat je wenst, al ervaart, kies dan om er MEER van te hebben.

8. Dit is de sleutel tot bewuste creatie: Vraag om meer van dat je vreugde brengt, en erken daarbij dat de essentie daarvan al in je leven aanwezig is.

9. Wanneer je dit doet, zul je merken dat je gemakkelijk essentie tot substantie kunt omvormen. Je kunt dit op nieuwe manieren doen als je wilt , of eenvoudig in stand houden of doen toenemen wat je nu fijn vindt.

10. Denk eraan om je op de essentie te focussen voordat je naar de details gaat.

11. Als je bijvoorbeeld graag meer vrede in je leven wilt ervaren, identificeer dan de vrede die je al voelt, zeg er dank voor en vraag om meer. Geef aan hoe je het liefste meer vrede wilt ervaren, maar wees bereid te aanvaarden wat er wordt geleverd! Vertrouw erop dat je Ziel zal voorzien in wat volmaakt bij je past!

12. Vergeet noot dat je, als Kind van God, en ook God, Jij Alles Bent. En omdat je bent, kun je nu , op dit moment, genieten van de essentie van wat je wenst. De rest is alleen maar aantrekken en versterken.

13. Denk eraan dat je, als je de illusie van gebrek ontkent, je de Werkelijkheid van Volop erkent.

14. Dit opent de deur naar manifestatie en laat je alles creëren wat je hart begeert.

En zo is het met bewust creëren.

Weet dat jullie allemaal diep geliefd zijn en dat jullie worden gesteund in alles wat Jullie verkiezen te scheppen.

Wij zijn Saint Germain en Yeshua.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Joy and Clarity en Joy and Clarity International bieden gechannelde boodschappen, workshops en seminars aan om ons te helpen bevrijden van onze beperkingen en ons menselijk bewustzijn uit te breiden.

Dit artikel mag zonder betaling worden gedistribueerd op voorwaarde dat het op generlei wijze wordt veranderd of bewerkt.Commercieel gebruik door derden is niet toegestaan zonder uitrdukkelijke schriftelijke toestemming van de copyright houders, Alexandra Mahlimay en Dan Bennack. Verzoeke bij het reproduceren van dit materiaal de namen van de auteurs te vermelden evenals de volgende link: www.joyandclarity.com

Voor meer informatie over privé sessies en evenementen, ga naar http://joyandclarity.blogspot.com

If you would like to be notified when new material is published, please send an email to mahlimay@yahoo.com and include the words "Join Mailing List" in the subject line.

copyright 2008 © Alexandra Mahlimay en Dan Bennack