Monday, May 5, 2008

Saint-Germain i Yeshua Channeling: "Od Konfliktu do Harmonii w Nowych Relacjach"


Przez Alexandrę Mahlimay i Dana Bennack
Chichilianne, Francja
www.joyandclarity.com

Przetłumaczone przez Bożenna Ewa Gall-Mencel
E-mail: bozenagall@wp.pl

Jeśli chcesz podzielić się tą wiadomością z przyjacielem zrób to, Klikając tutaj (Click here).


Witajcie znowu, Dobrzy Przyjaciele.

Zapraszamy was do oddychania z nami, i do uhonorowania Ludzkiej części Ciebie w środku bardzo ważnego przejścia.

Astrologiczne wyrównania prowadzące do Nowiu Księżyca (5 maja 2008) przynosiły dużo negatywnych emocji na płaszczyznę twojego egzaminu – emocje, które były poplątane w twoich wyborach zaczynają się (przejawiać) i podtrzymują Nowe Życie. To oczyszczanie dotyczy relacji wszelkiego rodzaju, ale szczególnie tych w których czułeś niepewność, nie spełnienie, zablokowanie i braki w przejrzystej komunikacji.

Z nadejściem Nowiu Księżyca, byłeś przynoszony do chwili wewnętrznej ciszy. Ta cisza pozwalała tobie ocenić i rozpoczynać korygowanie tego położenia. Ten okres refleksji będzie trwać. I jeżeli ty tak wybierzesz, to będzie pomagać ci w doprowadzeniu emocjonalnych reakcji do wyrównania z Głębszym Odczuwaniem twojej Duszy.

Drodzy przyjaciele, intensywność ostatnich tygodni przeszła kulminację. Wiedz że możesz znajdować lepszy sposób, by wyrażać to co teraz czujesz - ty możesz wyrażać Głębsze Odczuwanie przejrzystości i nie z miejsca dominacji niezrównoważonych emocji.

Oddychaj teraz, i czuj wydarzenia ostatnich dni. Bądź obserwatorem tych wydarzeń, a nie ich ofiarą. Jeżeli to zrobisz, sam zobaczysz jak daleko możesz wchodzić w rozumienie co rzeczywiście zdarzyło się.

Sprzymierzanie się z Prawdą

Podczas przeszłych trzech tygodni, wybory których ty dokonałeś o wstąpieniu do Nowego Ciebie, były pogłębiane i przyspieszane. Dochodzisz do rezonansu z Prawdą O Sobie - że jesteś Dzieckiem Boga, jesteś Bogiem także i że ty możesz teraz żyć twoje życie tak jak twoja Dusza to czyni, bez bólu albo dramatu.

Kiedy to wyrównanie będzie mieć miejsce, wszystko co nie służy tobie, absolutnie wszystko co nie jest w bezpośrednim rezonansie z Prawdą , zaczyna się trząść. To zaczyna odpadać, niezdolne stać na gruncie pewności Którą Ty Jesteś.

Teraz spójrz, specjalnie na tamte sytuacje, które były pełne konfliktu w tych przeszłych tygodniach. I kiedy będziesz patrzeć na nie, kiedy ty będziesz iść głębiej i patrzeć z dala na dramat otaczający je, postrzegasz jak te sytuacje objawiały, co ty jesteś gotowy uwolnić ze swojego życia; co nie może dłużej istnieć wokół ciebie.

Uwalnianie Konfliktu, Przywracanie Harmonii

Uwalnianie nie jest reakcją. To nie jesteś ty, buntujący się przeciw czemuś czego nie lubisz, nawet jeżeli w pierwszej chwili możesz czuć to w ten sposób. Kiedy ty będziesz uwalniać coś, to zdarza się bez szamotaniny, bez walki .

Uwalnianie jest bramą wjazdową do Nowego Początku. Kiedy poczujesz potrzebę uwolnienia czegoś, to znaczy, że ty jesteś gotowy objąć coś innego - coś lepszego, świeższego i bardziej przyjemnego.

Myśli o odnowieniu i uwolnieniu, są jak grzbiety fal, podnoszące się i opadające na oceanie twojego Manifestującego się Istnienia. To jesteś ty, w twoich cyklach bycia i stawania się. Bycia i stawania się…

Więc, jak wtedy uwalniasz konflikt?

Uwalnianie konfliktu jest pozwalaniem na wchodzenie w jakiegokolwiek sytuacje, w których ty czułeś się zranionym.

Czy pamiętasz jak byłeś dzieckiem? Co robiłeś, kiedy niespodziewanie upadłeś?
Czy dramatyzowałeś swój upadek przez pozostawanie na ziemi, płacz w desperacji? Nie. Wkrótce ty wstawałeś i szedłeś dalej.

Dobrze, być może płakałeś nieco dłużej, czując rozżalenie, ale ty kontynuowałeś dalej twoją drogę. I nagle ty zaczynałeś się śmiać, rozumiejąc jak głupio odciągało to ciebie, powodując dreptanie w miejscu. Ty zaczynałeś przykładać więcej uwagi do tego punktu, wybierając patrzenie przed siebie od czasu do czasu i podnoszenie wyżej nóg, ilekroć przeszkody ukazywały się na twojej ścieżce.

To samo jest słusznym z konfliktami. Najłatwiejszym sposobem uwolnienia bolesnego konfliktu jest przyznanie, że ty czujesz zranienie, jednocześnie pamiętając że to nie jest niczyja wina, naprawdę. To się po prostu wydarzyło. Wtedy podnieś się, świadomie wyjdź z tego i szukaj Wyższego Rozwiązania, zamiast (rozpamiętywania) tego.

Pozwalanie Rzeczom Być (Jakimi Są).

Najwięcej konfliktów wynika z niezrozumienia i osądzania, następującego po epizodach obwiniania i plątaniny ciężkich energii emocjonalnych. Kiedy włączamy wstyd i winę, połączenie Dusza – Ciało też jest osłabiane i to może w rezultacie kończyć się równie dobrze szkodą dla psychiki.

Ale kiedy ludzie pozwalają sobie i innym Być Jakimi Oni Są - nie uwarunkowanymi przez wzajemne oczekiwania albo życzenia zmian - wtedy i oni i ty możecie uwolnić siebie nawzajem od konfliktu.

Przez zaprzeczanie osądzaniu, winom lub wstydowi znajdującemu jakiekolwiek oparcie w waszych rozbieżnych opiniach, a właśnie w pozwalaniu rzeczom być jakimi one są - będziecie znajdować swoją własną drogę do wolności i rozwiązań.

Będą znajdować własną drogę do rozwiązania [od tłum. ang. reSOULution - rozwiązanie zawiera w sobie słowo DUSZA], duszą - inspirowane rozwiązanie.

Kiedy ty będziesz wzywać swoją Wyższą Świadomość by ci w tym pomagała, wtedy wyjście z konfliktu będzie najbardziej naturalną rzeczą dla ciebie do uczynienia. To będzie ścieżka najmniejszego oporu.

Twoja chęć pójścia wyżej - Bycie Wyższością - automatycznie będzie przesuwać ciebie w tamtym kierunku. I kiedy to przesunięcie będzie mieć miejsce, ty zobaczysz gdzie emocjonalnie i intelektualnie byłeś zaplątany i co ta nowa droga mogłaby chcieć ci przynieść, zamiast tego [zaplątania].

Kiedy ludzie w konflikcie pozwalają doświadczać i rozszerzać się ich wartościom, oni często znajdują ich Wyższe Wyrażanie się. Ale kiedy wy będziecie próbować ograniczać lub kontrolować innych, wskazując słuszny kierunek dla nich, który wy uważacie za stosowny, wtedy wy ograniczacie swoje rozumienie ich i ich rozumienie siebie.

Czy to widzisz?

Każda istota, każda relacja i wszystkie sytuacje mają wewnętrzny kompas orientujący je ku Wyższemu Wyrażaniu. To jest naturalna kolej rzeczy. To jest ewolucyjny, twórczy impuls w swojej prostocie. Kiedy ludziom, sytuacjom i relacjom właśnie pozwala się Być Jakimi Oni-One Są - i ja mam tutaj na myśli, nie ograniczanie ich osądzaniem, oczekiwaniem, lub winą jakiegokolwiek rodzaju - wtedy dajemy im okazję ruszyć się naprzód w najlepszy sposób jaki oni znają.

Kiedy ty nie ograniczasz lub nie będziesz powstrzymywać innych twoim osądzaniem albo przekonaniami co do nich, ty uwalniasz ich do wyjścia poza ich samo-narzucające ograniczenia i oni stają się czymś więcej niż mogli (przedtem) swoim istnieniem zaprezentować.

Osądzanie i Konflikt

Pamiętaj że osądzenia są wyprowadzane z tego w co ty wierzysz, że jest słusznym albo złym w świecie. To nie koniecznie jest związane z Prawdą o świecie.

Osądzanie dzieli. To dzieli to co jest Całkowicie Doskonałe na "dopuszczalne" i "nie do przyjęcia", kategorie określające jedynie to, w co ty wierzysz, że jest prawdziwe - a nie w to co ty WIESZ, że jest Prawdą.

Czy widzisz różnicę?

Ilekroć sądzisz ludzi albo sytuacje, ty okrążasz ich z przekonaniami, o tym kim myślisz, że oni są , i zapominasz kim ty wiesz, że oni są w Prawdzie. Ty oślepiasz siebie co do Prawdy O Nich.

To należy rozumieć, że jeżeli twoje postrzegania o osobie albo sytuacji są ograniczone do twoich wierzeń o nich, wtedy twoje rozumienie ich będzie również ograniczone. Ty będziesz niezdolny rozpoznawać ich Kompletność, lub ich Boskość. I jeżeli zawodzi twoje rozpoznawanie tego w innych, jak będziesz mógł to widzieć w sobie? To jest prawdziwą istota konfliktu.

Pozwól mi powtórzyć się. Zapominanie o twojej Boskości jest prawdziwą istotą wszelkiego konfliktu.

Kiedy ty będziesz zapominać o twojej Boskości - kiedy ty będziesz zapominać że ty i ci z którymi dzielisz ten świat, jesteście wcieleniami Boskiej Miłości - wtedy ty musisz polegać na ograniczonych wierzeniach, opiniach, osądach i innych formach niezupełnej informacji kierujących twoją drogą przez życie i przez relacje międzyludzkie. Zapytaj siebie, co jeszcze prócz nieporozumienia i konfliktu może pochodzić od tego?

Jak Nie-Osądzenie Działa?

To jest poprzez pamiętanie o świętości twoich relacji i wyjściu z konfliktu. To jest nazywane nie-osądzaniem.

Nie osądzanie zaczyna się jak ty stajesz się świadomy twoich ograniczających przekonań - jak ty zaczynasz rozumieć że twoje interakcje z innymi są kierowane przez to, w co ty wierzysz że jest prawdą o nich, a nie przez Prawdę O Nich.

Nie osądzanie zaczyna się, kiedy ty będziesz świadomy że twoje przekonania mogą rozdzielać was od innych, podczas gdy Prawda zawsze będzie was łączyć. Paradoksalnie, jak ty zyskujesz tę świadomość, ty stajesz się bardziej tolerancyjnym na przekonania innych. Robisz to ponieważ już nie pozwalasz twoim systemom wiary, tym lub tamtym, rozdzielać was od pewności że ty i oni i Bóg jest Jednym.

Nie sądzenie pojawia się kiedy będziesz pamiętać że twoja Boskość JEST ich, również.
Kiedy wyjdziesz poza przekonania i pozwolisz twojej Boskiej Naturze dotknąć ich, będziesz osiągać punkt kontaktu. Tutaj ty będziesz zapoczątkowywać nowy formę komunikacji z nimi; być może nie poprzez słowa i być może nie otwarcie, ale to będzie Obecne, i to będzie z Pełni Duszy.

Jak to się ma w praktyce ? Jak będziesz praktykował nie-osądzanie w środku niezrozumienia lub argumentowania?

My sugerowalibyśmy, że kiedy pierwsze oznaki niezgody będą się ukazywać, ty uznajesz że twoje przekonania mogą ograniczać twoje rozumienie ludzi i sytuacji. Wtedy wewnętrznie wybieraj pójście Wyżej (Ponadto). Wybierając pozwalanie by coś większego niż "rozumienie" przenikało twoje postrzeganie. Wybieraj pamiętanie Prawdy O Nich i o sobie. Wtedy cicho ofiarowuj to pamiętanie Boskości do każdego wplątanego (w konflikt), włączając siebie.

Kiedy pamiętasz twoją wspólną Boskość, wtedy przyznajesz każdemu wolność wyrażania siebie i do rozwijania tamtych ekspresji. Uwolnieni idą Wyżej z wszystkim co oni mówią i robią. Ofiaruj im i sobie miejsce dla pełnego szacunku, nieograniczonej wymiany. Kiedy to robisz - kiedy będziesz zawieszać osądzanie, pozwalasz odejść oczekiwaniom i zatrzymujesz obwinianie siebie na każdym kroku, wy zaczniecie widzieć się nawzajem Jakimi Wy Naprawdę Jesteście i doceniać waszą wspaniałość.

Odpowiadanie, Zamiast Reagowania

Kiedy będziesz pamiętać swoją Boskość i dzielić to, uwolnisz innych chodzących tą ścieżką pamiętania wraz z tobą. I kiedy będziesz pamiętać o dzieleniu się swoją Boskością, ty będziesz opanowywać konflikt. Ty będziesz odpowiadać ludziom, a nie reagować na nich, poruszając się od konfliktu do harmonii (zgody) z jaką ty kształtujesz Nowe Relacje.

I tak to jest, i tak to będzie .


Saint Germain dostarczył wiele informacji o relacjach, które my włączamy do książki zatytułowanej " Nowy Ty, Nowe Relacje i Nowe Społeczności".

Jeżeli radowałeś się tym materiałem, my będziemy badać go dalej w channelingach, warsztacie online z Saint Germain’em, do którego zapisy przyjmujemy do soboty, 17 maja 2008r. By wziąć udział w tym warsztacie, lub po więcej informacji, proszę idź do następującego linka, Nowy Ty i Nowe Relacje (
The New You and New Relationships), lub kontaktuj się z nami mahlimay@yahoo.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Joy and Clarity i Joy and Clarity International oferuje channeling wiadomości, prowadzenie warsztatów i publicznych seminariów, by pomóc uwolnić nas z ograniczeń poprzez rozwój naszej ludzkiej świadomości.

Ten artykuł może być dystrybuowany bez opłat pod warunkiem że nie jest zmieniany lub redagowany w jakikolwiek sposób. Komercjalizacja w jakikolwiek sposób wymaga wyrażenia pisemnej zgody chronionych prawem autorskim posiadaczy praw, Alexandra Mahlimay i Dan Bennack. Jeżeli ty reprodukujesz ten materiał, proszę wymień autorów z nazwiska i załącz następujący link: www.joyandclarity.com.

Więcej informacji o prywatnych sesjach i warsztatach, proszę idź do http://joyandclarity.blogspot.com

If you would like to be notified when new material is published in English, please send an email to mahlimay@yahoo.com and include the words "Join Mailing List" in the subject line.

Prawo autorskie
© 2008 Alexandra Mahlimay i Dan Bennack