Sunday, May 4, 2008

Saint Germain ja Jeshuaa -Kanavointi: "Ristiriidasta Harmoniaan Uusissa Ihmissuhteissa"


Alexandra Mahlimay ja Dan Bennack
Chichilianne, Ranska
www.joyandclarity.com

Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Jos haluat jakaa tämän viestin kanssa ystävälle, klikkaa tästä.


Tervetuloa takaisin, hyvät ystävät.

Kehotamme teitä hengittämään kanssamme ja kunnioittamaan ihmissinua hyvin tärkeän siirtymäajan keskellä.

Uuteen kuuhun (5.5.) johtavat astrologiset asetelmat ovat tuoneet pintaan monia negatiivisia tunteita tutkittavaksenne - tunteita jotka ovat liittyneet valintoihinne aloittaa uusi elämä ja ylläpitää sitä. Tämä puhdistuminen on vaikuttanut kaikenlasiin suhteisiin, mutta erityisesti niihin joissa tunnette turvattomuutta, tyytymättömyyttä, estämistä ja selkeän kommunikoinnin puutetta.

Uuden kuun tullessa teidät saatettiin sisäisen hiljaisuuden hetkeen. Tämä seesteisyys salli teidän arvioida näitä tilanteita ja alkaa korjata niitä. Tämä pohdiskelujakso jatkuu. Jos niin valitsette, se auttaa saattamaan tunnereaktionne sopusointuun sielunne syvempien tunteiden kanssa.

Rakkaat ystävät, viime viikkojen intensiivisyys on huipentunut. Tietäkää, että voitte löytää nyt paremman tavan ilmaista sitä, mitä tunnette, että voitte ilmaista syvimpiä tunteitanne selkeästi eikä tasapainottomien tunnetilojen hallitsemasta tilasta.

Hengittäkää nyt ja tuntekaa viime päivien tapahtumia. Olkaa näiden tapahtumien tarkkailija, ei niiden uhri. Jos teette näin, näette, miten pitkälle voitte edetä sen ymmärtämisessä, mitä todella tapahtui.

Harmonisoituminen totuuden kanssa

Menneiden kolmen viikon aikana tekemänne valinnat astumisesta uuteen "sinuun", ovat saaneet aikaan syventymistä ja nopeutumista. Olette alkaneet resonoida totuuteen "sinusta", siitä että olette Jumalan lapsi, että olette myös Jumala ja että voitte elää elämäänne nyt niin kuin sielu ilman tuskaa tai draamaa.

Kun tämä harmonisoituminen tapahtuu, kaikki mikä ei palvele teitä, ehdottomasti kaikki mikä ei suoraan resonoi totuuden kanssa, alkaa vavista. Se alkaa pudota pois kyvyttömänä seisomaan sillä varmalla maaperällä, mikä olette.

Katsokaa nyt erityisesti niitä tilanteita, jotka olivat täynnä ristiriitaa viime viikkojen aikana. Kun tarkastelette niitä, kun menette syvemmälle ja riisutte pois niitä ympäröivän draaman, tarkkailkaa, miten nuo tilanteet paljastavat sen, mistä olette valmis päästämään irti elämässänne ja mikä ei voi olla maisemissa enää.

Ristiriidasta irtipäästäminen, harmonian palauttaminen

Irtipäästäminen ei ole reaktio. Se ei ole sitä, että kapinoitte jotain sellaista vastaan, mistä ette pidä - vaikka saattaakin tuntua siltä aluksi. Kun päästetään irti jostain, se tapahtuu ilman kamppailua ja taistelua.

Irtipäästäminen on portti uusiin alkuihin. Kun tunnette tarvetta päästää irti jostain, se merkitsee sitä, että olette valmis ottamaan vastaan jotain erilaista - jotain parempaa, raikkaampaa ja miellyttävämpää.

Ajatelkaa uudistumista ja päästäkää irti kuin aallot, jotka nousevat ja laskevat ilmentyvän olemuksenne valtameressä. Ne ovat "sinä" - olemisen ja joksikin tulemisen sykleissä. Olemisen ja joksikin tulemisen…

Miten siis päästetään irti ristiriidasta?

Ristiriidasta irtipäästäminen on kuin vapautumista jostain tilanteesta, missä olet loukkaantunut.

Muistatko, kun olit lapsi? Mitä teit, kun kaaduit odottamatta? Dramatisoitko kaatumistasi jäämällä maahan itkemään epätoivosta? Ei, pian nousit ylös ja jatkoit kävelemistä.

No, ehkä itkit vähän pidempään ja olit pahoillasi, kun jatkoit matkaasi. Mutta sitten aloit nauraa ja muistit, miten typerä häiriötekijä sai sinut kaatumaan. Ehkä olet alkanut kiinnittää enemmän huomiota siitä eteenpäin ja päättänyt katsoa eteesi aina silloin tällöin ja nostella jalkojasi korkeammalle esteiden ilmestyttyä polullesi.

Sama pätee ristiriitoihin. Helpoin tapa päästää irti tuskallisesta ristiriidasta on tunnustaa se, että sinuun sattuu, samalla muistaen, ettei se ollut oikeastaan kenenkään vika. Se vain tapahtui. Astu sitten tietoisesti tilanteesta askeleen päähän ja ole valmis etsimään korkeampaa ratkaisua.

Asioiden antaminen olla

Useimmat ristiriidat ovat väärinkäsityksen ja tuomitsemisen tulosta, mitä seuraa syyttelyepisodi ja sotkeutuminen kovin tunnelatautuneisiin energioihin. Silloin kun mukana on syyttelyä ja huijaamista, sielu-kehoyhteyskin heikkenee, ja tämä voi aiheuttaa vamman psyykeen.

Mutta kun ihmisten annetaan olla sitä, mitä he ovat - odotustenne tai muutoshalujenne ehdollistamatta - niin he ja te voitte vapautua ristiriidasta.

Kieltämällä tuomitsemiselta, syyttelyltä tai häpeältä jalansija epäsovussanne ja vain asioiden antamisella olla sitä, mitä ne ovat, ne löytävät oman tiensä vapauteen ja ratkaisuun. Ne löytävät oman tiensä päätökseen, sielun innoittamaan ratkaisuun.

Silloin kun kutsutte korkeampaa tietoisuuttanne auttamaan teitä tässä, astuminen ulos ristiriidasta on luonnollisin asia, mitä voitte tehdä. Se on vähimmän vastuksen polku.

Halukkuutenne mennä korkeammalle, OLLA KORKEAMMALLA, siirtää teidät automaattisesti tuohon suuntaan. Ja kun tämä muutos tapahtuu, näette, missä kohtaa olitte tunteiltanne ja älyltänne sotkeutuneena ja minkä uuden tien ehkä haluaisitte sen sijaan valita.

Kun ristiriidassa olevien ihmisen sallitaan tutkia ja laajentaa arvojaan, he löytävät usein korkeamman ilmaisumuodon itselleen. Mutta kun yritätte rajoittaa tai hallita muita ja osoittaa heille tietyn suunnan, jota te pidätte sopivana, niin rajoitatte ymmärrystänne heistä ja heidän ymmärrystään itsestään.

Näettekö tämän?

Jokaisessa olennossa, jokaisessa suhteessa ja kaikissa tilanteissa on sisäinen kompassi, joka ohjaa niitä korkeamman ilmaisun suuntaan. Tämä on asioiden luontainen tapa. Se on luova kehitysimpulssi yksinkertaisimmillaan. Silloin ihmisten, tilanteiden ja suhteiden vain annetaan olla sitä, mitä ne ovat - ja tarkoitan tässä sitä, ettei niitä rajoiteta tuomitsemalla, odotuksilla tai minkäänlaisella syyttelyllä - annatte niille tilaisuuden siirtyä eteenpäin parhaalla tuntemallaan tavalla.

Kun ette rajoita tai pidättele toisia arvioillanne tai uskomuksillanne heistä, vapautatte heidät ylittämään itseaiheuttamansa rajoitukset ja tulemaan enemmäksi, kuin mitä he ilmaisevat olevansa.

Tuomitseminen ja ristiriita

Muistakaa, että tuomitseminen kumpuaa siitä, minkä uskotte olevan oikein tai väärin maailmassa. Ne eivät välttämättä ole yhteydessä totuuteen maailmasta.

Tuomitseminen sirpaloi. Se jakaa sen, mikä on aivan täydellistä, hyväksyttävään ja ei-hyväksyttävään luokaan, jotka määrittelee pelkästään se, minkä uskotte olevan totta, ei se minkä TIEDÄTTE olevan totta.

Näettekö eron?

Aina kun tuomitsette ihmisiä tai tilanteita, ympäröitte ne uskomuksillanne siitä, mitä luulette niiden olevan, ja unohdatte sen, mitä tiedätte niiden todellisuudessa olevan. Sokaistutte totuudelle niistä.

Jos havaintonne jostain henkilöstä tai tilanteesta on rajoittunut uskomukseen siitä, niin ymmärryksenne siitä on myös rajoittunut. Olette kykenemätön tunnistamaan sen kokonaisuuden tai jumaluuden. Ja jos epäonnistutte tunnistamaan tämän toisissa, miten näette sen itsessänne? Tämä on ristiriidan ydinsyy.

Minäpä kertaan. Oman jumaluutenne unohtaminen on kaiken ristiriidan ydinsyy.

Kun unohdatte jumaluutenne ja unohdatte, että te ja ne, joiden kanssa jaatte tämän maailman, olette Jumalan rakkauden inkarnoitumia, niin teidän on luotettava rajoittuneisiin uskomuksiin, mielipiteisiin, tuomitsemisiin ja toisiin epätäydellisen informaation muotoihin suunnistaessanne elämässä ja ihmissuhteissa. Kysykää itseltänne, mitä muuta tästä voi syntyä kuin väärinkäsitystä ja ristiriitaa?

Miten tuomitsemattomuus toimii?

On eräs tapa muistaa suhteidenne pyhyys ja astua ulos ristiriidasta. Sitä kutsutaan tuomitsemattomuudeksi.

Tuomitsemattomuus alkaa, kun tiedostatte rajoittavat uskomuksenne, kun alatte käsittää, että vuorovaikutustanne toisten kanssa ohjaa se, minkä uskotte olevan totuus heistä - ei totuus heistä.

Tuomitsemattomuus alkaa, kun käsitätte, että uskomuksenne voi erottaa teidät muista, kun taas totuus yhdistää aina teitä. Paradoksi on, että kun saavutatte tämän tietoisuuden, alatte sietää paremmin toisten uskomuksia. Teette tämän, koska ette enää salli omien tai toisten uskomusten erottaa teitä siitä tiedosta, että te, he ja Jumala olette yhtä.

Tuomitsemattomuus syntyy, kun muistatte, että teidän jumaluuteenne ON myös heidän jumaluutensa.

Kun siirrytte uskomusten yläpuolelle ja sallitte jumalaisen luontonne koskettaa heidän jumalaista luontoaan, saavutatte yhtymäkohdan. Tässä aloitatte heidän kanssaan uuden kommunikointimuodon, kenties ette sanoilla ja kenties ette avoimesti, mutta se on läsnä ja se on sielukasta.

Miten tämä tehdään käytännössä? Miten harjoitatte tuomitsemattomuutta väärinkäsityksen tai riidan keskellä?

Ehdottaisimme, että kun ensimmäiset ristiriidan merkit ilmestyvät, tunnistatte, että uskomuksenne saattavat rajoittaa ymmärrystänne ihmisistä ja tilanteista. Sitten päättäkää sisäisesti menevänne korkeammalle. Päättäkää sallia jonkin suuremman kuin "ymmärryksen" levitä havaintotapaanne. Päättäkää muistaa totuus heistä ja itsestänne. Sitten antakaa hiljaa tämä muistikuva jumaluudesta jokaiselle mukana olevalle, myös itsellenne.

Kun muistatte yhteisen jumaluutenne, niin takaatte jokaiselle vapauden ilmaista itseään ja kehittää ilmaisumuotoaan. Vapauttakaa heidät menemään korkeammalle kaikessa sanomassaan ja tekemässään. Antakaa heille ja itsellenne tila kunnioittavaan ja rajattomaan vuorovaikutukseen. Kun teette tämän, kun lakkaatte tuomitsemasta, päästätte irti odotuksistanne ja lakkaatte syyttämästä itseänne joka käänteessä, alatte nähdä toisenne sinä, keitä todella olette, ja kunnioittaa suurenmoisuuttanne.

Tietoinen toimiminen reagoinnin sijasta

Kun muistatte jumaluutenne ja jaatte sen, vapautatte toiset kulkemaan tätä muistamisen polkua kanssanne. Ja kun muistatte jakaa jumaluutenne, olette voittaneet ristiriidan. Toimitte tietoisesti ihmisten kanssa ettekä reagoi heihin ja siirrytte ristiriidasta harmoniaan, kun muodostatte uusia ihmissuhteita.

Ja niin se on ja niin se tulee olemaan.

Saint Germain on antanut paljon informaatiota ihmissuhteista, jotka on yhdistetty kirjaksi nimeltään "The New You, New Realationships and the New Society".

Jos nautit tästä materiaalista, tutkimme sitä lisää kanavoidussa internet-työpajassa Saint Germainin kanssa lauantaina 17.5. Osallistuaksesi tähän työpajaan tai saadaksesi lisää informaatiota, käy osoitteessa
The New You and New Relationships tai ota yhteyttä sähköpostitse mahlimay@yahoo.com.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Joy and Clarity ja Joy and Clarity International tarjoavat kanavoituja viestejä, opastettuja työpajoja ja yleisöseminaareja auttamaan meitä vapautumaan ihmistietoisuutemme laajentamisen rajoituksista.

Tätä artikkelia saa jakaa veloituksetta sillä edellytyksellä, ettei sitä muuteta tai editoida millään tavalla. Kaupallinen käyttäminen vaatii tekijänoikeuden haltijoiden, Alexandra Mahlimayn ja Dan Bennackin kirjallisen suostumuksen. Jos kopioit tätä aineistoa, mainitse kirjoittajat nimeltä ja liitä mukaan seuraava linkki: www.joyandclarity.com

Lisätietoa yksityisvastaanotoista ja tapahtumista sivuilta http://joyandclarity.blogspot.com.

If you would like to be notified when new material is published in English, please send an email to mahlimay@yahoo.com and include the words "Join Mailing List" in the subject line.

Copyright © 2008 Alexandra Mahlimay ja Dan Bennack