Friday, March 14, 2008

Saint Germain -Kanavointi: "Uuden Sinän Synnyttäminen - Lähestyvä Päiväntasaus"


Alexandra Mahlimay ja Dan Bennack
Chichilianne, Ranska
www.joyandclarity.com

Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Jos haluat jakaa tämän viestin kanssa ystävälle, klikkaa tästä.


Rakkaat ystäväni,

On ollut rankka viikko, eikö olekin? Rankka viikko, jolloin on ollut paljon ylä- ja alamäkiä, erityisesti fyysisessä ja tunnekehossanne. Monet teistä ponnistelivat fyysisesti usein uupumukseen saakka tai olivat liian väsyneitä tekemään juuri mitään. Ja fyysisen väsymyksen jälkeen tai rinnalla olette saattaneet tuntea tarvetta vetäytyä - tuntien eristymistarvetta, intohimottomuutta, masennusta tai itkuisuutta.

Se valtava määrä energiaa, joka on virrannut tunne- ja fyysisen kehonne läpi viime aikoina, liittyy monien vuosien intensiiviseen henkiseen työhön, mitä olette tehneet. Erityisesti viittaan työhön, jota kutsutaan "tietoisuuden muuttamiseksi". Tätä olette henkilökohtaisesti ja kollektiivisesti tehneet. Ja se on saanut aikaan suunnattomia energeettisiä muutoksia kehossanne, mielessänne ja tunnerakenteessanne.

Näiden muutosten tunnettu tai havaittu intensiivisyys on rakentunut teillä vakaasti viime kuukausien aikana, erityisesti ajatellen sitä hiljaisuutta, alhaista fyysistä aktiivisuutta ja pysähtyneisyyttä, jota monet teistä ovat kokeneet lähellä viime vuoden loppua.

Energeettinen tornado

Mitä siis on tapahtunut viime päivinä? Vastaus on, että energia on liikkunut. Jumiutunut energia on pystynyt liikkumaan. Joillakin teistä tämä kokemus oli kuin korkin poksahtamista samppanjapullosta. Kaikki paineen alla ollut vapautui yhtäkkiä ja pullon sisältö purkautui pakottavasti.

Toiset ovat tunteneet tornadon repivän elämäänsä. Se on siirtänyt kaiken kulkureitillään ja väkivalloin imenyt jätteen ja heittänyt sen jonnekin kaukaiseen ja tuntemattomaan paikkaan. Juuri tällaista intensiivisyyttä olette tunteneet.

Voitaisiin sanoa, että energeettisellä tasolla olette saaneet loppuun "talon siivoamisen". Tämän projektin aloititte noin kaksi kuukautta sitten. Kahden viime kuukauden aikana lopulta löystytettiin ne vanhat energeettiset mallit, jotka eivät enää palvele teitä, ja sitten tämä hirmumyrsky pyyhkäisi ne pois. Tähän sisältyivät myös tunnemallit, jotka kahlitsivat teidät draamasykliin, ristiriitaiset uskomukset, jotka hämmensivät mieltänne ja kerääntyneet myrkyt, jotka myrkyttivät kehoanne.

Havaitsitte tämän energeettisen huuhtelun tai puhdistuksen monin tavoin. Oli hetkiä jolloin tunsitte energianne kovasti lisääntyvän ja pystyitte tekemään asioita fyysisesti. Mutta toisina aikoina teillä on saattanut olla vain vähän energeettistä tukea kehossanne, olette tunteneet selittämätöntä väsymystä ja pystyneet tuskin liikuttamaan lihastakaan. Nukkumismalleihin vaikutettiin myös.

Kun havaitsitte tämän puhdistusprosessin energiakentässänne, olette ehkä pysähtyneet miettimään:

"Mitä minussa oikein tapahtuu?"

"Menetänkö viimeisenkin energian, mitä minulla oli minkään tekemiseen?"

"Pystynkö koskaan enää nauttimaan kehostani niin kuin ennen?"

Ja viimeisenä olette ehkä esittäneet itsellenne kysymyksen, joka on harvoin tervetullut mieleenne: "Olenko kuolemassa?"

Kyllä, joissain tapauksissa näiden vanhojen energiamallien puhdistaminen oli niin intensiivistä, että olette ehkä kysyneet, olitteko fyysisesti ja tunteellisesti lähestymässä kuolemaa. Tämä on saattanut huolestuttaa teitä tilapäisesti, mutta pian oivalsitte, mitä oli tapahtumassa, suostuitte lopettamaan vastustamisen ja sallitte kokemustenne kehittyä omalla tavallaan.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että sallitte viime päivinä tapahtuvan "tiheämpien" energiakenttienne suurpuhdistuksen - fyysisen, tunne- ja mentaalisen kehon. Sallitte tämän tapahtua saavuttaaksenne suuremman harmonian hienojakoisten energiakenttienne, korkeampien ajatuslähteidenne, syvempien tunteiden ja tarkoituksellisen tietämisen kanssa.

Tämä viimeisin sopeutuminen tarvittiin sallimaan uuden "sinän" - kultaisen ja elävän "sinän" - vapaa esiintuleminen ja itsensä ilmaisemisen aloittaminen fyysisyydessänne.

Myrskyn jälkeen

Mitä nyt tapahtuu? Onko teillä sanoja, kuvia tai tunteita, jotka kuvaisivat sitä?

Sen ymmärtämiseksi, mitä nyt tapahtuu, kysykää itseltänne, miltä tuntuu selviytyä onnistuneesti läpi koettelemuksesta, joka haastaa teidät fyysisesti, tunteellisesti, mentaalisesti ja psykologisesti.

Joillakin saattaa olla aistimusten sekamelska - loppuunsaattamisen tunnetta, kyvyttömyyttä täysin ymmärtää, mitä on tapahtunut, ja uupumusta. Kuvitelkaa, että olette juuri synnyttäneet lapsen tai kiivenneet korkealle vuorenhuipulle. Tapahtuma on ollut kuluttava. Joka tapauksessa olette niin väsynyt, ettei teillä ole yhtään energiaa jäljellä kehossanne ilmaistaksenne täysin sitä iloa, helpotusta, onnellisuutta tai saavuttamisen tunnetta, jota tunnette. Kokemus lepää tietenkin sisällänne, mutta se on piilevänä, jotain joka realisoituu myöhemmin.

Psykologisella tasolla identiteettinne on myös muuttunut. Tietoisuutenne on laajentunut. Ette ole enää se henkilö, joka olitte ennen koettelemuksen alkamista. Olette nyt äiti tai vuorenvalloittaja. Saattaa kestää tunteja, päiviä tai jopa viikkoja palauttaa voimanne ja sopeutua tilanteen tajuamiseen.

Sama pätee nyt monille teistä henkisessä kehityksessä.

Toipumisaika

Olkaa kilttejä ja ymmärtäkää, että olette synnyttämässä uutta "sinua" ja että kiipeämässä tiedostamisen uusiin korkeuksiin. Energeettinen sopeutuminen, joka liittyy tietoisuutenne laajentamiseen tällä tavalla, voi saada teidät tuntemaan syvää väsymystä. Älkää lannistuko, kun olotilanne vaihtelee korostuneen aktiivisuuden ja sitä seuraavan väsymyksen välillä, kun koette tätä energeettistä epävakaisuutta.

Ponnisteleeko odottava äiti jatkuvasti lasta synnyttäessään? Ei, hän seuraa kohdun supisteluaaltoja. Hän työntää, silloin kun aika työntää ja lepää, kun supistukset laantuvat.

Vuorikiipeilijä tekee samaa. Hän nousee jonkin matkaa, kun hän tuntee energiansa kohoavan, mutta lepää, kun hänen askelistaan tulee raskaita ja hän hengästyy.

Ystävät, olette juuri käyneet läpi tällaisen energeettisen toimintajakson. Olette saaneet paljon aikaan, mutta nyt teitä väsyttää. Viikossa, parissa käsitätte täysin, mitä olette tehneet.

Käsitätte synnyttäneenne uuden "sinän". Olette kiivenneet tietoisuuden uusiin korkeuksiin. Ja pian alatte tuntea iloa työstänne.

Sallikaa itsenne levätä tällä erää. On toipumisen aika. Olkaa aktiivisia vain silloin, kun tunnette, että teidän on laitettava energiaanne johonkin. Älkää kuitenkaan liioitelko sitä. Ottakaa aikaa hengittämiseen. Tehkää yksinkertaisia asioita - mukava ateria, lyhyt kävelylenkki ja hyvää keskustelua jonkun läheisen kanssa. Tehkää näitä asioita siinä määrin, kuin se tuottaa iloa, mutta älkää liioitelko niitä. Olkaa tarkkana siitä, milloin teidän on aika kääntyä sisäänpäin ja olla taas hiljaisuudessa.

Synnytätte sitten lapsen tai kiipeätte kaukaiselle huipulle, kyse on hyvin intensiivisestä kokemuksesta. Se muuttaa teitä fyysisesti, tunteiltanne, ajatuksiltanne ja psykologisesti. Se muuttaa koko elämänne. Muistakaa, että olette nyt itse samanlaisessa tilanteessa. Ruumiillistatte uutta elämää, synnytätte uutta "sinua". Ja pian siirrytte eteenpäin syntymäkokemuksesta.

Tietäkää, että tulette luomaan uusia suhteita, perustamaan uusia yhteisöjä ja muodostamaan uuden maailman malleja, jotka rakentuvat henkilökohtaisen itsenäisyyden, rakastavan ystävällisyyden, hyvän tahdon ja ykseystietoisuuden päivittäiselle harjoittamiselle.

Levätkää vakuuttuneina siitä, että olette valinneet tämän. Olette valmistelleet tien ja tämä uusi tie paljastuu teille pian.

Valmistautuminen päiväntasaukseen 21.3.

Pohjoisen pallonpuoliskon kevätpäiväntasaus ja eteläisen pallonpuoliskon syyspäiväntasaus sattuvat samaan ajankohtaan pääsiäisen kanssa, jota juhlitaan maailman joissakin osissa. Tämä tapahtuma muodostaa tietoisuuden, joka muuttaa koko planeettaa.

Maahan tulevat energiat ovat linjassa maailmankaikkeuden kosmisten muutosten kanssa. Kun tarkastelette omia kokemuksianne, voitte nähdä henkilökohtaisten energioidenne sopusoinnun tulevien tapahtumien kanssa. Ajanjakso noin kaksi viikkoa ennen päiväntasausta 21.3. sallii teidän ankkuroida uudistumisen ja uuden syntymän energioita kehoonne.

Samaan aikaan ohjaatte merkittäviä muutoksia vanhaan maailmaan, jonka näette ympärillänne. Tuleva päiväntasaus energisoi näitä muutoksia. Sitä seuraavina aikoina näette nopeutuneita muutoksia kansallisessa politiikassa, kansainvälisessä ulkomaan politiikassa, maailmanlaajuisissa talousasioissa, koulutuksessa, psykoterapiassa, lääketieteessä ja planeetan vaihtoehtoisten energiamuotojen kehittämisessä - vain muutamia mainitakseni.

Kun tätä tapahtuu, kun tämä nopeutuminen alkaa, pysykää maadoittuneena siihen, minkä tiedätte olevan totta. Silloin kun näette näitä muutoksia tapahtuvan, ylläpitäkää korkeampaa visioita uudesta maapallosta, jolla haluatte asua. Sallikaa tietoisuutenne tukea uutta ilmaisua ja korkeampaa ratkaisua kaikessa, mitä näette tapahtuvan.

Olkaa kilttejä ja älkää langetko pelkoon, huoleen tai sairaanloiseen uteliaisuuteen niiden asioiden osalta, mitä näette tapahtuvan maailmassa ympärillänne! Ei ole mitään puhuttavaa. Pysykää keskittyneenä. Viehtymys melodraamaan ei pue teitä - varsinkin ajatellen kaikkea sitä, mitä olette tehneet edistyäksenne rakkaudessa, tietoisuudessa ja myötätuntoisessa erottelukyvyssä.

On tärkeää olla kiihottumatta massojen mukana. Vain pysykää tyynenä ja keskuksessanne. Olkaa standardi, ei sijaisnäyttelijä. Näiden muutosten tuleminen tarjoaa mitä hienoimman tilaisuuden hyvän ilmentämiseen.

Muistakaa, että te ette ole täällä muuttamassa maailmaa tuomitsemalla tai dramatisoimalla teitä ympäröiviä tapahtumia, vaan ilmaisemalla elävää esimerkkiä omasta elämästänne. Kun harmonisoitte tahtonne, ajatuksenne, tunteenne ja tekonne sen tarkoituksen kanssa, että korkein paras tapahtuu kaikkien osalta, niin autatte monia uuden maailman synnyttämisessä.

Pysykää siksi keskuksessanne omassa elämässänne ja ilmaiskaa parhaan kykynne mukaan syvimpiä ajatuksianne ja tunteitanne. Tietäkää, että tämän tekemällä autatte ilmentämään elämisen uuden suunnitelman.

Tulevina päivinä näette vanhan maailman pakahtuvan raskaasti kuormattuun tietoisuuteensa. On mahdollista, että monet joutuvat paniikkiin tai tuntevat tukahtuvansa. Näinä hetkinä olemuksenne - uuden "sinän" loisto - on kuin majakka niille, jotka ovat valmiita vaihtamaan uuteen tietoisuuteen.

Muistakaa, että teidän kaltaisenne itsenäinen olento tunnistaa aina Jumalan toisissa ja tarjoaa vain kaikkien osallisten korkeinta parasta. Teidän ei tarvitse pyydettäessä edes tietää, mikä se on. Rakastava tarkoituksenne sen tekemiseen riittää. (Kuten luultavasti jo tiedätte, silloin kun ajattelette asiaa liikaa tai alatte teoretisoida sitä, pääsette sisään vain omaan tapaanne.)

Kyse ei siis ole olemisesta millään tavalla ylempi. Kyse ei ole tietämisestä enemmän kuin joku toinen. Kyse ei ole saarnaamisesta. On pelkästään kyse olemisesta maadoittunut ja tuen tarjoamisesta toisille.

Muistakaa tarkistaa vilpittömyytenne kaikissa tilanteissa ja ohjeistakaa toisia elämänne esimerkillä, ei turhilla sanoilla. Uskokaa tämä ja aloittakaa uusi elämänne.

Luullakseni tässä on kaikki tällä erää!

Olen Saint Germain.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Joy and Clarity ja Joy and Clarity International tarjoavat kanavoituja viestejä, opastettuja työpajoja ja yleisöseminaareja auttamaan meitä vapautumaan ihmistietoisuutemme laajentamisen rajoituksista.

Tätä artikkelia saa jakaa veloituksetta sillä edellytyksellä, ettei sitä muuteta tai editoida millään tavalla. Kaupallinen käyttäminen vaatii tekijänoikeuden haltijoiden, Alexandra Mahlimayn ja Dan Bennackin kirjallisen suostumuksen. Jos kopioit tätä aineistoa, mainitse kirjoittajat nimeltä ja liitä mukaan seuraava linkki: www.joyandclarity.com

Lisätietoa yksityisvastaanotoista ja tapahtumista sivuilta http://joyandclarity.blogspot.com.

If you would like to be notified when new material is published in English, please send an email to mahlimay@yahoo.com and include the words "Join Mailing List" in the subject line.

Copyright © 2008 Alexandra Mahlimay ja Dan Bennack