Monday, March 24, 2008

Saint Germain -Kanavointi: "Itsenäisyys Ja Uusi 'Sinä'"


Alexandra Mahlimay ja Dan Bennack
Chichilianne, Ranska
www.joyandclarity.com

Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Jos haluat jakaa tämän viestin kanssa ystävälle, klikkaa tästä.


Rakkaat ystävät,

Planeettamuodostelmat päiväntasauksen ympärillä irrottivat monia ristiriitaisia uskomuksianne ja pelokkaita tunteitanne. Kuin kanjonin seinämää alas vierivät kivet ne saivat aikaan kaikuja menneisyydestä, mitkä haastoivat teidät pysymään selkeinä.

Kyllä, on ollut taas yksi intensiivinen viikko monille teistä - aika joka vaati täydellistä huomiotanne, läsnäoloanne ja selkeyttänne. Voitteko nyt astua etäämmälle tarkastelemaan näitä tapahtumia neutraalista näkökulmasta? Kokeilkaa sitä hetki ja katsokaa, voitteko… Hyvin tehty.

Pystyitte havaitsemaan, että viime viikon kokemuksenne eivät ole muuttaneet rauhallista keskustanne - riippumatta siitä, miten häiritseviä ne olivatkin.

Mutta menneisyydessä vieraileminen ei ollut ainoa kokemuksenne. Monilla teistä nämä planeetta-asetelmat aktivoivat eteenpäin liikkumisen tunteen - tunteen, että asiat lopultakin murtautuivat vapaaksi rajoituksista. Kenties tämä tuntui karkealta, mutta oliko se todella kovinkaan epämiellyttävää? Luullakseni ei.

Mietitäänpä vähän aikaa, mikä tuntui hyvältä viime viikolla? Muistelkaa niitä asioita, joista pystyitte nauttimaan kokemustenne intensiivisyydestä huolimatta. Älkää teeskennelkö, ettei niitä ollut, koska tiedän paremmin. Vain yrittäkää... Upeaa, teitte sen.

Tarkkailitte taas neutraalista tilasta, että tietyt kokemukset viime viikolla innostivat teitä iloon. Ne muistuttivat teitä siitä, että olette turvassa ja rakastettuja, ja ne kannustivat teitä tunnistamaan uuden "sinän" syntymisen.

Uusi "Sinä"

Uusi "sinä" on tullut ja alatte nähdä sen selvästi. Se ei enää viipyile aivan ymmärryksenne rajan ulkopuolella, vaan se on tässä ja nyt ja tulee polttopisteeseen. Sinä olet tulossa polttopisteeseen.

Jotkut teistä kokevat tämän kasvavana haluna saada sisäinen ja ulkoinen maailmanne sekoitettua yhteen harmonisemmin ja antaa ääni innostuksellenne tulematta ympärillänne olevien väärin ymmärtämäksi tai tuomitsemaksi.

Toiset voivat panna merkille tämän halun turhautuneisuutena tai vihana ja reagoida kärsimättömästi maailmaan ja siihen, miten hitaasti se vastaa muutosimpulsseihin. Mutta olkaa vakuuttuneita siitä, että vanha maailma ei enää kiinnosta teitä. Sen melodraama saattaa huvittaa ympärillänne olevia. Mutta teille se on elämän väärää heijastusta. Se ei enää viehätä teitä. Eikä se voi koskettaa teitä.

Sen sijaan huomionne on uudessa "sinässä". Siihen keskittyminen on sekoittumista ydinjumaluuteenne, mikä sallii selkeyden ja vision opastaa elämäänne. Uuteen "sinään" luottaminen on olemista täysin läsnä.

Uuteen "sinään" luottaminen

Jotkut teistä ovat epäilleet uuden "sinän" esiin tulemista ja kysyneet: "Miten voin tuoda sen lähemmäs?", "Miten voin ilmentää sen?", "Varmasti on jotain, mitä voin tehdä sen tulemista auttaakseni."

Ystäväni, olette tunteneet uuden "sinän" olemuksen lähellänne ja kuitenkin epäilleet tunteitanne, kun ne kertoivat sen olevan totta. Oppikaa luottamaan niihin. Syvemmät tunteet eivät ole älyllisiä rakenteita. Sen sijaan ne ovat kotoisin siitä osastanne, joka tietää täsmälleen, kuka olette.

Lisäksi nämä syvemmät intuitiiviset havainnot ovat sopusoinnussa totuuden kanssa, joten voitte luottaa niihin. Aivan kuin voitte luottaa siihen, että uusi "sinä" on läsnä elämässänne.

Mielenkiintoista kyllä, mitä enemmän luotatte syvempiin tunteisiinne uuden "sinän" läsnäolosta, sitä enemmän havainnollistatte asian olevan näin. Tämä johtuu siitä, että luottamus ja kokemus ovat tosiaan vahvistavia. Luottamus vahvistaa kokemustanne uudesta "sinästä", aivan kuin uuden "sinän" kokeminen antaa vahvistuksen tuolle luottamukselle ja näin lisää sitä.

Luottakaa siis itseenne ja sallikaa kokemustenne kehittyä. Ne puhuvat puolestaan.

Itsenäisyys

Kun sallitte itsenne kokea uuden "sinän", se puhuu teille itsenäisyydestänne. Itsenäisyys on uuden "sinän" pääominaisuus.

Miltä tuntuu olla itsenäinen? Tästä olotilasta on monia väärinkäsityksiä. Merkitseekö itsenäisyys sitä, että tunnette ylemmyyttä toisia kohtaan, teillä on enemmän tietoa kuin toisilla tai enemmän auktoriteettia, teidän halunne ovat oleellisia, kun taas toisten eivät ole tai vain teidän tarpeenne ovat merkittäviä?

Ei, se ei merkitse mitään näistä asioista. Itsenäisenä oleminen merkitsee sitä, että hyväksytte oman mahtavuutenne ja ainutlaatuisuutenne jumalaisen ilmaisun suunnattomassa maailmassa ja sitten päätätte toimia tuosta yhtenäisestä tilasta.

Tämän tekeminen käytännöllisesti on henkilökohtaisen tahtonne harmonisoimista jumalaisen tahdon kanssa ja sen kutsumista, mikä on parasta teille ja kaikille tiettyyn tilanteeseen liittyville.

Teidän ei edes tarvitse pyytämishetkellänne tietää, mitä se on. Rakastava tahdonilmaisunne sen tekemisestä riittää. Tämän tekemällä ja sitten päästämällä irti kiintymyksestä tekonne seurauksiin, laitatte kosmoksen pyörät liikkeeseen taivaan luomiseksi maan päälle.

Lisäksi toteutatte sen ainoan toimeksiannon, minkä Luoja on antanut tehdessään teidät: Rakastakaa ja tehkää niin, kuin haluatte.

Itsehallinto

Mitä muita ominaisuuksia uudella "sinällä" on? No, niitä on tietenkin monia. Mutta muutamia lisää voidaan mainita tässä.

Ensinnäkin, uusi "sinä" on itsehallitseva. Tämä merkitsee sitä, että uusi "sinä" reagoi sielun yllykkeisiin, eikä egon pelkoihin tai toisten tahtoon. Tämä vapautuminen rajallisuuden harhasta on sielun erikoisalaa ja itsehallinnon perusta. Ei toisten kohde eikä jonkin pakkomielteen orja - itsenäinen olento on todella vapaa.

Kyllä, uusi "sinä" on vapaa.

Vapaus

Itsenäisyys antaa teille vapauden elää elämäänne tällä hetkellä. Juuri tässä ja nyt voitte nauttia siitä tosiasiasta, että teillä sieluna on upea ihmiskokemus. Näin on.

Uutena "sinua" itsenäisyytenne ankkuroi teidät ihmiskokemuksenne täydelliseen tiedostamiseen. Se ei taianomaisesti huiskauta teitä pois. Te ette ylösnouse jollekin korkealle orrelle ja istu vain teille varatulla kultaisella valtaistuimella. Ei. Ankkuroidutte tiukasti elämäänne.

Ankkuroidutte tiukasti, koska valitsitte ruumiillistavanne jumaluuden ihmismuotoon. Voitte kulkea tilanteisiin, jotka olisivat järisyttäneet teitä menneisyydessä, ja pysyä kuitenkin tyynenä ja huolehtimatta. Olette pelottomia ja vapaita ja reagoitte rakkauteen tavalla, joka on tarkoituksenmukainen hetkessä…

***********
Saint Germain on antanut paljon tietoa itsenäisyydestä, jonka olemme yhdistäneet kirjaksi nimeltään "The New You, New Relationships and New Society."

Jos nautit tästä aineistosta, tutkimme sitä lisää kanavoidussa, suorassa työpajassa Saint Germainin kanssa lauantaina 19.4. Osallistuaksesi tähän työpajaan tai saadaksesi lisää informaatiota, ota yhteyttä meihin mahlimay@yahoo.com.

Kiitos!

Alexandra ja Dan

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Joy and Clarity ja Joy and Clarity International tarjoavat kanavoituja viestejä, opastettuja työpajoja ja yleisöseminaareja auttamaan meitä vapautumaan ihmistietoisuutemme laajentamisen rajoituksista.

Tätä artikkelia saa jakaa veloituksetta sillä edellytyksellä, ettei sitä muuteta tai editoida millään tavalla. Kaupallinen käyttäminen vaatii tekijänoikeuden haltijoiden, Alexandra Mahlimayn ja Dan Bennackin kirjallisen suostumuksen. Jos kopioit tätä aineistoa, mainitse kirjoittajat nimeltä ja liitä mukaan seuraava linkki: www.joyandclarity.com

Lisätietoa yksityisvastaanotoista ja tapahtumista sivuilta http://joyandclarity.blogspot.com.

If you would like to be notified when new material is published in English, please send an email to mahlimay@yahoo.com and include the words "Join Mailing List" in the subject line.

Copyright © 2008 Alexandra Mahlimay ja Dan Bennack