Friday, February 15, 2008

"Korkeampi Mieli Ja Tunteet" - Saint Germainia kanavoinut


Alexandra Mahlimay ja Dan Bennack
Cluj-Napoca, Romania
15.2.2008
www.joyandclarity.com

Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Jos haluat jakaa tämän viestin kanssa ystävälle, klikkaa tästä.


Elokuun 8. päivä ja jonkin aikaa sen jälkeen ihmiskunnalla on tilaisuus avautua kohti vauraustietoisuutta. Opitte, että vauraus, turvallisuus ja hyvinvointi ovat lahjoja, jotka annatte toisillenne. Eivät asioita jotka otatte toisistanne tai joista nautitte jonkun toisen kustannuksella. Maapallo ei enää tue teitä tässä ettekä tue itsekään.

Nyt tapahtuu tärkeä muodonmuutos eikä sillä ole mitään tekemistä ilmeisen resurssien niukkuuden kanssa. Se on puhdasta kuvittelua. On aina ollut riittävästi. Kaikki avainresurssinne ovat uudistuvia.

Jos teiltä todella nyt puuttuu jotain, se on kollektiivinen oivallus siitä, että teidän kaikkien elämät ovat keskenään yhteydessä. Että te, naapurinne ja maailmanne sykitte yhteisen sydämen tahtiin.

Vauraus alkaa hyväntekeväisyydestä, hyväntekeväisyys alkaa sydämestä

Ystäväni, pian koette sen, minkä muu maailmankaikkeus tietää jo: vauraus alkaa hyväntekeväisyydestä ja hyväntekeväisyys sydämestä.

Opitte, että sen mitä annatte itsellenne, voitte helposti antaa toiselle. Mutta se mitä kiellätte toisilta, kielletään teiltä - ei siksi että teitä rangaistaan, vaan koska sydämenne on kiinni. Suljettu sydän, kuin tiukka nyrkki, ei voi antaa eikä vastaanottaa.

Ovien sulkeminen sydämeenne ei suojele aarteitanne. Sen sijaan se lukitsee teidän sisään ja kieltää teiltä kaiken. Kuvittelette olevanne turvassa, mutta ette ole. Asutte vankilassa, missä ainoa huolenne on selviytyminen, ja mustasukkaisesti vartioitte kaikkea, minkä ajattelette olevan teidän, siitä pelosta että se viedään teiltä.

Miten voitte koskaan toivoa tuntevanne iloa ja mukavuutta tällä tavalla?

Tietäkää tämä. Olette toisistanne riippuvaisia. Olette tietoisuuden yksilöllisiä kohtia Jumalalähteen suuremmassa elämässä. Tämä on ilonne ja vaurautenne.

Oletteko valmiita hyväksymään tämän nyt?

Tilaisuudet joita teillä on maailmanlaajuisena yhteisönä, kehittävät teitä kovasti tässä, jos sallitte sen. Seiskää yhtenä rintamana tässä halussa ja niin tulee olemaan.

Yksilöllisyyden ja keskinäisen riippuvuuden paradoksi

Monet ovat alkaneet ymmärtää yksilöllisyytenne ja keskinäisen riippuvuutenne paradoksia.

Ensinnäkin, olette tiedostaneet, että te olette ainutlaatuisia ja itsenäisiä heijastuksia yhdestä Jumalasta. Ja tämän vuoksi alatte elää elämäänne niin kuin sielunne - keskittyneenä sen rakkauteen teitä kohtaan ja ankkuroituneena sen Lähdeyhteyteen. Tämä on uusi "sinä".

Ymmärrätte myös suhteiden luonnetta. Muistatte, mikä on oleellista - että te ette tarvitse mitään keneltäkään toiselta, koska te olette kaikki. Tämän tietäen ette salli toisten tulla riippuvaiseksi teistä ettekä anna itsenne tulla riippuvaiseksi toisista. Sen sijaa muistatte jakaa jumaluuttanne. Laajennutte ainoalla mahdollisella tavalla - jakamalla Jumalan rakkautta toistenne kanssa. Tämä on uusien suhteiden merkitys.

Lopuksi, tunnistatte, että olette keskenään yhteydessä ja toivotatte sen tervetulleeksi. Aivan kuin sinfonia on riippuvainen kaikista jäsenistään yhtenäisen musiikkikokemuksen luomiseksi, teidän täydellinen kokemuksenne jumaluudesta riippuu siitä, että jokainen teistä ilmaisee itseään täysin, mutta yleisessä ryhmäharmoniassa. Tiedätte, että yhtenäinen kokemus jumaluudesta on todellakin suurempi kuin sen osien summa, aivan kuin Jumala on - ja nautitte tästä.

Kaikkien ihmisten on alettava ymmärtää yhteistä elämäänne. Ainoa tapa jolla tämä voidaan saavuttaa, on suoran kokemuksen kautta. Siinä ei ole mitään teoreettista. Se on näin yksinkertaista. Pian ihmismassa kokee keskinäisen riippuvuutenne todellisuuden vaurauskysymyksiin liittyen.

Mikä on vaurauden syy?

Kenties olette työskennelleet omien vaurauskysymystenne kanssa vaihtelevasti onnistuen. Saatatte esim. tietää, että yltäkylläisyyden puoleensa vetäminen vaatii selkeyttä, keskittynyttä tarkoitusta ja rakastavaa itsensä hyväksymistä. Mutta tähän liittyy muutakin. Ette voi tehdä tätä tyhjiössä. Tehdäksenne itsestänne yltäkylläisiä, teidän on oltava valmiita antamaan toisillenne ja vastaanottamaan toisiltanne. Ei ole muuta tapaa. Teidän on avattava sydämenne.

Miksi näin on?

Koska Jumala on vaurautenne lähde ja kollektiivisesti te olette myös Jumala. Nämä tosiasiat ovat kiistämättömiä. Yhtä ei voi olla ilman toista. Voitte päättää muistaa tämän yksilöinä, kuten monet teistä ovat tehneet, mutta tämä ei yksin riitä. Kollektiivisesti teidän on myös päätettävä elää tällä tavalla. Taas kerran, se on näin yksinkertaista.

Herääminen vauraudellenne

Teillä kaikilla on roolinne esitettävänä tässä maailmanlaajuisessa heräämisessä - sen muistamisessa, että elämä jonka jaatte Jumalana, on vaurautenne syy. Teillä ei voi olla olematta roolia tässä, yhtään sen enempää kuin kehonne solut voivat kieltäytyä ottamasta vastaan sydämen ravintoa tai suonienne verisolut voivat kieltää happea muulta keholtanne.

Tulevina aikoina te kaikki esitätte roolianne. Jotkut teistä antavat toisille suuremmassa määrin, kun taas toiset voivat saada enemmän. Tämä on vain väliaikaista. Älkää kiinnittykö epätasapainon harhaan. Se on todellisuudessa tärkeää, että esittämällä osanne muistatte kollektiivisesti tärkeän totuuden teistä - että keskinäinen riippuvuutenne on vaurautenne lähde.

Opitte, että antamalla toisille ja vastaanottamalla toisilta, ilman tavoitteita tai salattua motiivia, te kaikki kukoistatte. Ettekä enää salli tällaista väärinkäytöstä planeetallanne.

Olen Saint Germain.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Joy and Clarity ja Joy and Clarity International tarjoavat kanavoituja viestejä, opastettuja työpajoja ja yleisöseminaareja auttamaan meitä vapautumaan ihmistietoisuutemme laajentamisen rajoituksista.

Tätä artikkelia saa jakaa veloituksetta sillä edellytyksellä, ettei sitä muuteta tai editoida millään tavalla. Kaupallinen käyttäminen vaatii tekijänoikeuden haltijoiden, Alexandra Mahlimayn ja Dan Bennackin kirjallisen suostumuksen. Jos kopioit tätä aineistoa, mainitse kirjoittajat nimeltä ja liitä mukaan seuraava linkki: www.joyandclarity.com

Lisätietoa yksityisvastaanotoista ja tapahtumista sivuilta http://joyandclarity.blogspot.com.

If you would like to be notified when new material is published in English, please send an email to mahlimay@yahoo.com and include the words "Join Mailing List" in the subject line.

Copyright © 2008 Alexandra Mahlimay ja Dan Bennack