Tuesday, April 3, 2012

"Energiatasapainottomuus, fanatismi ja vallankumouksellinen muutos" - Maaliskuun päiväntasausviesti. Saint-Germain -Kanavoiniti


"Energiatasapainottomuus, fanatismi ja vallankumouksellinen muutos" - Maaliskuun päiväntasausviesti
Saint-Germain -Kanavoiniti
Alexandra Mahlimay ja Dan Bennack
20.3.2012
www.joyandclarity.com

Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tässä kanavoinnissa on kyse planeetan korkeammasta tarkoituksesta.

Tosiaankin, olen Saint Germain. Keräännymme tänään yhteen tuntemaan maaliskuun 2012 päiväntasausenergioita, kun ne tulevat planeetalle. Astronomisesti tämä on tilapäisen tasapainon aikaa, jolloin päivä ja yö ovat yhtä pitkiä. Se merkitsee myös sen puolen vuoden jakson alkamista, jolloin auringon energia saavuttaa enemmän pohjoisen pallonpuoliskon. Tämä on kaikki hyvin mielenkiintoista, mutta astrologisesti ja esoteerisesti tapahtuu jotain paljon tärkeämpää.

Tähän aikaan planeetta vastaanottaa uudestisyntymä- ja uudelleenkalibrointienergioita ja monet teistä tuntevat tämän hyvin voimakkaasti. Älkää yllättykö, jos tunnette kokemustenne innostavan ja riemastuttavan mutta myös häiritsevän teitä. Tämä on nyt kohtaamienne energioiden luonne. Pysykää perspektiivissä ja muistakaa, että kaikki on hyvin.

Astrologisesti ja esoteeristesti tärkeitä mahdollisuuksia avautuu eteenne. Mutta ratkaisette myös haasteita, jotka ovat pidätelleet teitä jonkin aikaa. Tämä on totta sekä yksilö- että kollektiivitasolla.

Tarkemmin sanottuna tämän maaliskuun päiväntasauksen myötä käynnistätte sarjan energeettisiä loppumisia, joita säestävät uudet alkunne. Vaikka tämä voi kuulostaa kehältä, se ei ole sitä. Ajatelkaa sen sijaan vastaavuutta puutarhanhoitoon. Tällä hetkellä olette viimeistelemässä puutarhaanne kylvämistä varten. Se on melkein valmis, mutta teidän on vielä kylvettävä siemenet maahan. Maaperän olosuhteet ja säätila eivät ole vielä oikein suotuisat.

Ymmärtäkää, että loppumisilla ja alkamisilla en viittaa apokalypsiin tai ilmestykseen, minkä monet teistä odottavat tapahtuvan vuoden 2012 lopussa. Tätä spekulointia lietsovat enemmän toiveenne ja pelkonne, kuin mikään todellinen. Jos annatte sen viedä ajatuksenne muualle, niin ette kykene keskittymään todellisiin elämäntilanteisiin, joilla on välitöntä merkitystä teille.

Olette täällä keskittymässä omaan elämäänne. Monet henkisistä oppitunneistanne maan päällä liittyvät aineellisen todellisuutenne mestaruuteen. Älkää vähätelkö sitä. Fyysinen elämänne ei ehkä aina näytä teistä henkiseltä seikkailulta, mutta tämä ei vähennä sen merkitystä sielunne perspektiivistä.

Tasapainottomat energiat ja uskonnollinen fanatismi

  Tämän vuoden aikana voitte odottaa sarjaa haasteita ja toimivaa ratkaisua valtion tukeman uskonnollisen fanatismin ongelmiin, jotka ovat tuoneet paljon aggressiivisuutta, väkivaltaa, tukahduttamista ja vallankumouksellisia muutoksia maailmaan. Tämän ympärillä on merkillepantavaa aktiivisuutta ja sen rakentuminen jatkuu siirtyessänne vuoden loppua kohti. Mutta sen sijaan että palataan kaaokseen ja myllerrykseen, mitä on tapahtunut viime aikoina, tämä on ennustettava aktiivisuuspuuska, mihin liittyy viime hetken yrityksiä vallassa olevilta pitää kiinni ohikiitävästä vaikutusvallastaan. Nämä tapahtumat enteilevät parempaa huomista, jos katsotte tilannetta lähemmin.

Mahdollisuudet voidaan tulkita, jos tutkitaan auringon ja kuun suhdevaihetta ja Uranuksen, Marsin, Neptunuksen ja Pluton liikkeitä nyt ja tämän vuoden tulevien päivänseisausten ja -tasauksen asetelmien aikana. Tulkitkaa näitä pitäen taustana kuunsolmuakselin jäljellä olevaa kulkua Jousimiehessä ja Kaksosissa ja tarina paljastuu. Kiinnittäkää myös erityistä huomiota Marsin ja Kheironin lohikäärmeasemaan Jousimiehen ja Kaksosten 29 asteessa maaliskuun päiväntasauksessa. (Muistakaa, että lohikäärmeasemat saadaan planeettojen uudelleensuuntaamisella suhteessa päiväntasauspisteisiin. Ne eivät ole sama kuin planeettojen tämänhetkinen asema taivaalla.)

Miksi lohikäärmeasemat ja viimeiset asteet ovat niin tärkeitä tämän maaliskuun päiväntasauksen aikana? Lohikäärmeasemat osoittavat sielutason aikomukset, kun taas viimeinen aste osoittaa tärkeät karmaoppitunnit, jotka on saatettava loppuun siirtymiseksi eteenpäin.

Marsin ja Kheironin tapauksessa viesti on selvä. Uskonnollinen fanatismi ja suvaitsemattomuus jotka ovat luonteenomaisia lohikäärme-Marsille Jousimiehessä, loukkaavat edelleen sitä puheen, ajatuksen ja ilmaisun vapautta, mitä lohikääre-Kheiron Kaksosissa vaatii koetelluissa maailman osissa. Tämä oppitunti on hallittava, jos ihmiskunnan on tarkoitus edetä universaalin rakkauden polulla. Etsikää dramaattisia loppumisia ja uusia alkuja tällä alueella ennen vuoden loppua, erityisesti kuunsolmuakselin siirtyessä Jousimiestä Skorpioniin.

Mitä voitte tehdä henkilökohtaisesti?

Nyt on elämässänne energioiden uudestisyntymisen ja uudelleenkalibroitumisen aika ja paikka. Tämä on todella hyvä uutinen. Kyllä, kohtaatte uusia mahdollisuuksia rakkauden ja ilon tulemiseksi elämäänne. Mutta teidän on ensin viimeisteltävä tie. Olette tehneet paljon, mutta on vielä voitettavana paljon pelkojäämää.

Itsevarmat ja aggressiiviset energiat ovat olleet niin läsnä viime aikoina, että monet teistä ovat unohtaneet pehmeämmän vastaanottavuuden elämässään. Tämä on tärkeää, koska sitten kun alatte taas pehmetä ja avautua, aktivoitte ja uudelleenkalibroitte feminiinienergioita sisällänne. Nämä ovat elämää vahvistavia energioita, jotka reagoivat hoivaamiseenne ja hoitoonne. Ja vastatessaan siihen ne tuottavat hedelmällisiä lopputuloksia. Ne tuovat rauhaa, harmoniaa, tyytyväisyyttä ja hyvinvointia taas elämäänne. Nämä arkkityyppiset feminiinienergiat ovat olleet tukossa jonkin aikaa. Ne on nujertanut liialliset arkkityyppiset maskuliinienergiat, jotka ovat tuoneet itseään esille parhaan kykynsä mukaan. Mutta nyt on aika palauttaa tasapaino.

Muistakaa, että te kaikki kannatte sisällänne mies- ja naispuolisia energia- ja tietoisuusarkkityyppejä. Nämä eivät ole yksin kummankaan sukupuolen piirteitä. Teidän täytyy nyt uudestisynnyttää ja uudelleenkalibroida oma tarkoituksenmukainen tasapainonne. Tämä on avain mielenterveyteenne, tyytyväisyyteenne ja hyvinvointiinne näinä vaikeina aikoina.

On välttämätöntä löytää tapa ilmaista kumpaakin näistä energiapuolistanne. Mutta muistakaa tuoda nyt erityisesti feminiinisiä arkkityyppejä esiin. Nämä ovat vastaanottavuutenne ja luovuutenne hedelmällisiä ja hoivaavia puolia, joita tarvitaan maailmassa tällä hetkellä.

Stressin ja energiatasapainottomuuksien käsitteleminen

Oletteko koskaan huomanneet, miten nopeasti teidät voidaan vetää epäsuotuisiin tilanteisiin, kun tunnette stressiä? Tätä tapahtuu, koska maskuliini- ja feminiinivirtaukset sisällänne - tietoisuutenne täydentävät tekijät, jotka tietävät, miten toimia tai sallia vastauksena elämänne tilanteisiin - tulevat epätasapainoisiksi.

Silloin kun maskuliini- ja feminiinienergiat sisällänne tulevat tasapainottomiksi, teidät vedetään helpommin tilanteisiin, missä olette hämmentynyt tarpeestanne toimia itsevarmasti tai toisaalta olla vastaanottava ja tukea toisia.

Maailman nyky-ympäristössä on tietysti paljon, mistä tuntea stressiä. Ja sen seurauksena maskuliinienergiat sisällänne ovat arkkityyppisesti reagoineet ainoalla osaamallaan tavalla - tasapainottomalla tarpeella toimia. Ja feminiinienergiat sisällänne ovat reagoineet ainoalla osaamallaan tavalla - tasapainottomalla tarpeella sallia. Ilman vaadittavaa tasapainoa ja integroitumista tilanteessa monet teistä ehkä tuntevat, että kuljette raivokkaalla ja esteettömällä energialla yhtenä päivänä ja huomaatte ajelehtivanne päämäärättömästi kuin airoton vene toisena päivänä.

Mutta maaliskuun päiväntasauksen aikaan teillä on tärkeä tilaisuus uudelleenkalibroida maskuliini- ja feminiinienergiat sisällänne ja myös laajemmin maailmassa. Tämä on avain siihen harmonian, hyvinvoinnin ja tyytyväisyyden palauttamiseen, mistä puhuin aiemmin.

Teitä kutsutaan nyt tulemaan tietoisemmaksi tavasta, jolla päätätte toimia tai sallia - yksilöinä, perheenjäseninä, kansoina ja yhteiskuntina - ja miettimään, miten palauttaisitte toimimisen ja sallimisen sopivan tasapainon elämässänne. Nyt on aika valmistella tietä tuleviin muutoksiin.

Suuremman tasapainon luominen elämäänne

Muistakaa, että voitte luoda suuremman tasapainon elämäänne tuomalla lisää feminiinienergioita vuorovaikutukseenne. Nämä ovat ei-aggressiivisia impulsseja rakastavaan ystävällisyyteen ja myötätuntoon, joita jokainen teistä on kokenut jossain kohtaa elämässään. Antakaa näiden taianomaisten energioiden kietoa teidät nyt sisäänsä ja tuntekaa niiden vahvistava voima. Jos sitten edelleen uskotte, että teidän on toimittava itsevarmasti voidaksenne käsitellä asioita, jotka stressaavat teitä, niin antakaa rakkauden ja myötätunnon motivoida toimianne. Sallikaa rakastavien aikomusten itseänne ja toisianne kohtaan hallita toimianne ja sitten näette, miten nopeasti maailmanne muuttuu.

Minulle on ilo viestittää tästä avautumisesta energioissanne nyt ja kutsua teitä tutkimaan näitä tilaisuuksia. Teitä rakastetaan syvästi, ystäväni.

Tosiaankin, olen Saint Germain.

Jos haluat jakaa tämän viestin kanssa ystävälle, klikkaa tästä.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Joy and Clarity ja Joy and Clarity International tarjoavat kanavoituja viestejä, opastettuja työpajoja ja yleisöseminaareja auttamaan meitä vapautumaan ihmistietoisuutemme laajentamisen rajoituksista.

Tätä artikkelia saa jakaa veloituksetta sillä edellytyksellä, ettei sitä muuteta tai editoida millään tavalla. Kaupallinen käyttäminen vaatii tekijänoikeuden haltijoiden, Alexandra Mahlimayn ja Dan Bennackin kirjallisen suostumuksen. Jos kopioit tätä aineistoa, mainitse kirjoittajat nimeltä ja liitä mukaan seuraava linkki: www.joyandclarity.com

Lisätietoa yksityisvastaanotoista ja tapahtumista sivuilta http://joyandclarity.blogspot.com.

If you would like to be notified when new material is published in English, please send an email to joy.clarity@gmail.com and include the words "Join Mailing List" in the subject line.


Copyright © 2008-2012 Alexandra Mahlimay ja Dan Bennack