Friday, August 26, 2011

"Master Creators in the Making" - Een Channeling van Saint Germain en Kutkumi


"Master Creators in the Making"
Een Channeling van Saint Germain en Kutkumi
Door Alexandra Mahlimay en Dan Bennack
Cluj-Napoca, Roemenie
9.9.2011
www.joyandclarity.com

Vertaald door R.B.

Ik ben St. Germain. Als je met je ziel durft te versmelten in dit leven, breng je de waarheid van wie jij bent tot uitdrukking. Je erkent dat jij ook God bent en dat je bereid bent je leven op die manier te leven. Noch een verklaring van valse trots, noch spirituele superioriteit – het is eenvoudig zuiver herkennen dat jij de Bron en schepper bent van je eigen leven.

Het is een verklaring ven jouw meesterschap, en een wonderbaarlijke sprong voorwaarts in je bewustzijn.

Als jij deze stap zet, erken je dat jij een persoonlijke focus van Zelfbewustzijn binnen een groter leven van de Goddelijke Bron bent – de unieke jij, maar ook God.

Deze schijnbare tegenstrijdigheid in je mind oplossen, eist een teken van meesterschap. Je begrijpt nu dat alle Goddelijke vermogen zich binnenin jou bevind. En hierdoor weet je dat je realiteiten kunt creëren, van ze houden, en ze volledig kunt ervaren – net als God doet.

Dat IS meesterschap.

Erken je meesterschap

Maar wat gebeurt er als je je meesterschap voor de eerste keer herkent – als je eindelijk ziet dat alles wat je ooit ervaren hebt je eigen creatie is? De vreugdes en de zorgen alleen van jou zijn. De hoogtes en de dieptes, dat je deze over jezelf afgeroepen hebt. Niemand anders kun je de schuld geven.

Ga je haastig te werk om dingen beter te maken? Ga je iedere lijn die je ooit gezet hebt overtrekken of iedere kwaststreek die je ooit op het doek gezet hebt overschilderen?

Nee. Dat doe je niet. Deze werken zijn af.

Als een meester accepteer je hen voor wat ze zijn – expressies van de kennis en deskundigheid die jij bezat op het moment dat jij dit creëerde. Je houdt van hen en je gaat door.

Je neemt een nieuw doek en je tekent of schildert opnieuw, maar deze keer met een hernieuwd bewustzijn van de schepper die jij bent.

Bewuste Schepping

Voor veel mensen is het verwarrend zichzelf als een meester te accepteren.

Tenslotte, het is één ding onbewust te creëren – het ene portret na het andere te maken van jezelf zonder te erkennen dat jij de schepper bent. Op deze manier is het gemakkelijk te doen alsof de gebreken die je in deze beelden ziet, het gevolg zijn van de hand van iemand anders, en hen de schuld daarvan te geven. Maar dit is misleidend denken.

Het is heel iets anders bewust te creëren.

Als je een bewuste schepper bent weet je dat JIJ de schepper/de kunstenaar bent. Je weet dat jij het medium pakt en het gereedschap kiest om jezelf uit te drukken. En je bent je ervan bewust dat JIJ alleen beslist of je creaties, en je creativiteit je inspireren of niet.

Ja. Accepteren dat jij de meester-schepper bent van je eigen realiteit kan heel verontrustend zijn, zelfs als je graag op eigen titel in dit bewustzijn stapt.

Bang om te Scheppen

Ironisch genoeg, als je voor het eerst in je bewustzijn van je meesterschap stapt, ben je vaak bang om weer te creëren.

De verantwoordelijkheid lijkt te groot om mee om te gaan. Je herinnert je nog steeds hoe het was onbewust te creëren, en niet te hebben genoten van wat je creëerde. Dat is wat je nu in de weg staat.

Als je een schepper bent kan het zijn dat je je ongemakkelijk voelt met je gereedschap. Je kwasten komen je misschien niet zo bekend voor, en de kleuren die je in het verleden gebruikte daar voel je nu misschien een afkeer voor.

Het lege doek, liever dan je expressie uit te nodigen, houdt je tegen. Het is blanco en leeg – een plaats waar niets gekend is en niets ontdekt wordt. En hoe langer je je richt op je dilemma hoe meer je je geblokkeerd voelt.

Klinkt dit bekend? Ken je dit gevoel?

Wat zul je doen? Misschien ben je niet de meester die je dacht te zijn.

Als je dit neerwaartse pad blijft volgen, dan, voor je het weet, zul je jezelf overtuigen dat je niet in staat bent te scheppen.

“Ik heb noch het gereedschap, het medium, noch het talent voor deze taak. Dus waarom zou ik me druk maken? Misschien is het juiste om te doen weglopen. Niemand die het hoe dan ook merkt.”

En dus, doe je dat.

Deze manier van berusten is triest en helemaal onnodig.

Er is een andere manier. En we gaan je het verhaal vertellen van iemand die deze gevonden heeft.

Michelangelo

Misschien ben je bekend met Michelangelo. Hij was heel bekend in zijn tijd, en nu zelfs meer, om zijn volmaakte beeldhouwwerken van het menselijk lichaam in marmer. Hij was op heel jonge leeftijd een meester in zijn kunst en ambacht, en hij wist dat.

In het begin van de 15e eeuw, werd Michelangelo door de Paus gevraagd het plafond van de Sixtijnse Kapel in Rome te schilderen, een project dat vier jaar in beslag nam om te oltooien. Niet veel ouder dan dertig jaar voelde hij zich bezorgd en bevreesd. Vanaf het begin vertelde hij de Paus dat hij de opdracht liever niet accepteerde.

Michelangelo wist dat hij een meester-beeldhouwer was, maar hij beschouwde zichzelf niet echt als schilder. Natuurlijk had hij in zijn jeugd geschilderd en schetste hij nog steeds bijna dagelijks, maar zijn vertrouwen met kwast en verf was niet hetzelfde als het was met hamer en beitel.

Michelangelo was ook bezorgd over het motief achter het verzoek. Hij verdacht zijn rivalen ervan de Paus aangemoedigd te hebben om hem vervolgens te zien falen. Hoe het ook zij, de omvang van zijn karwei was enorm – en het moest uitgevoerd worden, gebruik makend van gereedschap en medium (kleur op nat pleisterwerk) die niet tot zijn favorieten behoorde.

Ondanks zijn twijfels aan zichzelf, accepteerde Michelangelo de opdracht. Het resultaat daarvan is een van de verfijndste werken in de geschiedenis van de Westerse kunst.

Natuurlijk waren er veel obstakels te overwinnen tijdens het werk: Het ontwerpen van een stellage waarop hij kon staan, terwijl hij hoog boven de grond aan het schilderen was; gips ontwikkelen dat bestand was tegen schimmel en zwammen; een kleurschema vaststellen dat te zien was van ver beneden het plafond; en het belangrijkste, kwasten maken en kwaststreken die het drama en de praal van zijn Bijbelse thema’s konden uitdrukken.

Dat deed hij met volmaakt meesterschap.

Jij bent een Meester van Zelf bewustzijn

Net als Michelangelo heb jij een hoog niveau van meesterschap bereikt. Jij bent een meester van Zelf bewustzijn. Zelfbewustzijn is weten dat Jij Ook God bent. Zelf meesterschap betekent dat je je leven op die manier leeft.

Zelfmeesterschap betekent ook dat je de aard van schepping begrijpt en je partnerschap in deze met God erkent. Je weet dat creaties ontstaan uit overtuigingen die je hebt in je bewuste (of onbewuste) mind; en dat de God Bron, de Hogere Jij, zichzelf opnieuw verzamelt rond deze verlangens om jou datgene te brengen waar jij om gevraagd hebt te ervaren.

Je bent vrij de realiteit van je creaties te ervaren in elke manier die jij kiest. Maar als je Zelfbewustzijn onder de knie hebt worden de gedachten in je mind geleid door de Liefde in je hart, waardoor jij een consistente ervaring hebt van Goddelijkheid in alles wat je creëert.

De Meester Voor het Doek

Net als bij Michelangelo zul je je soms uitgedaagd voelen door de creatieve mogelijkheden die jij hebt – door de omvang en de grootte van waar jij toe in staat bent als een bewuste schepper. Misschien dat, met je pasontdekte bewustzijn van meesterschap, je duwen voelt in of op onbekend terrein. Binnen rijken van onbekende of onbeproefde mogelijkheden.

Je treft jezelf aan, staande voor iets onmetelijker en grootser dan je ooit eerder aangetroffen hebt. Maar dat is een natuurlijke gebeurtenis. Zeer grote vooruitgangen in bewustzijn worden vaak vergezeld door nieuwe en ongewone mogelijkheden, dus ben niet bang.

Ja, je voelt je misschien als een schepper zonder zijn of haar gebruikelijke gereedschap. Maar weet dat je de mogelijkheid hebt om nu iets heel anders te scheppen – iets dat je kennis, vaardigheden, en meesterschap in een nieuw medium van schepping combineert.

Wat je verwart is het gevoel van iets ongebruikelijks, iets ongewoons.

Tot nu toe heb jij je leven gecreëerd met vertrouwd gereedschap – met terugkerende foutief geïdentificeerde gedachtepatronen en gewoontes. Je inspanningen hebben meesterlijke resultaten gegenereerd. Misschien niet degenen waar je nu gelukkig mee bent, maar meesterlijke niettemin.

Maar dit alles is aan het veranderen. Nu jij je herinnert Wie Jij Werkelijk Bent, ben alsjeblieft niet zo hard voor jezelf. Sta jezelf tijd toe om je aan te passen aan deze verandering in je bewustzijn, totdat je een plek kunt vinden van waaruit je opnieuw kunt scheppen met vertrouwen.

Stil Zijn, Naar Binnen Keren

Dus, wat doe jij met deze mogelijkheid opnieuw te creëren op een geheel nieuwe manier?

Vraag jullie zelf, wat deed Michelangelo toen hij een kwast overhandigd kreeg in plaats van een beitel, en verteld werd te schilderen in plaats van te modeleren in steen?

Was hij wanhopig? Panikeerde hij?

Dacht hij, “Niets is vertrouwd, dus er is niets wat ik kan doen. Ik moet maar niet langer een schepper zijn.”

Natuurlijk niet.

In plaats daarvan inventariseerde hij zijn meesterschap. Hij besefte dat zijn bekwaamheid school in zijn kennis, niet in zijn gereedschap, en dat zijn creativiteit op verschillende manieren uitgedrukt kon worden – gebruik makend van velerlei vaardigheden, niet slechts een.

Zijn meesterschap verdween niet bij de afwezigheid van marmer dat hij graag uithakte. Hij kon zich net als daarvoor nog steeds vorm en symmetrie voorstellen. Zijn beheersing van perspectief was niet veranderd. En zijn beoordeling van kleur en schaduw was intact. Er was niets veranderd.

Hij was een meester-schepper.

Hij was in staat zijn kennis af te stemmen op de veranderingen in zijn omstandigheden, het meer expansieve medium dat hem aangeboden werd te omarmen, en opnieuw te creëren met vernieuwde inspiratie.

Hij was een meester-schepper. En dat ben jij ook.

Inspiratie in de Nieuwe Wereld

Als jij je meesterschap geaccepteerd hebt, en beseft dat jouw creatieve mogelijkheden alles overstijgen van wat jij eerder ervaren hebt, dan zul je niet langer bang zijn om te creëren.

In plaats daarvan zul je een visie op je Goddelijkheid houden en het je eigen maken, er diep in ademen en het tot leven roepen. Je zult je kwast met kleur vullen, een lijn trekken, en een richting bepalen, een beweging over het doek zoals alleen jij dit kunt.

Je zult ophouden jezelf te vergelijken met alles wat je tevoren geweest bent, of eens gewenst had te zijn. Je zult over de drempel stappen van innerlijk Weten en opmerken dat je geboorte geeft aan nieuwe expressies van Wie Jij Werkelijk Bent.

Je zult je opgelucht voelen op mentaal niveau omdat je weet dat je geleid wordt door je intuïtie, en niet door je verwachtingen. En je zult je opgelucht voelen op emotioneel niveau omdat je vrij bent van zelfoordeel en zelfkritiek.

Je zult beseffen dat je een Nieuwe Wereld bent binnengegaan – een wereld van flow en gemak, waar vrijheid van expressie van jou is door je geboorterecht.

En als je creatie voor je staat, heel en compleet, zul je verwonderd zijn over wat je gedaan hebt. Je zult naar de nieuwe jij kijken met de ogen van onschuld – met ogen van Liefde – bijna niet herkennend dat jij het was die het tot leven riep en inspireerde.

Je kunt zelfs vragen, “Was ik het die dit wonder creëerde?”

En het antwoord dat je jezelf zult geven is, “Ja.”

Want werkelijk, jij bent een meester-schepper.

IK BEN Saint-Germain. En ik dank Kuthumi voor zijn aanwezigheid vandaag.


Wil je het bericht doorsturen,
Klik dan hier.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
If you would like to be notified when new material is published, please send an email to joy.clarity@gmail.com and include the words "Join Mailing List" in the subject line.

copyright 2008 - 2011 © Alexandra Mahlimay en Dan Bennack