Monday, July 4, 2011

"Kesäkuun päivänseisaus 2011. Konfliktista harmoniaan muuttuvassa maailmassa"-- Saint-Germain -Kanavoiniti


"Kesäkuun päivänseisaus 2011. Konfliktista harmoniaan muuttuvassa maailmassa"
Saint-Germain -Kanavoiniti
Alexandra Mahlimay ja Dan Bennack
19.6.2011
www.joyandclarity.com

Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät, olen Saint Germain. Kosminen pyörä on taas kerran pyörähtänyt ja löydätte itsenne kollektiivisesti uudesta valintapaikasta. Kesäkuun päivänseisaus 2011 on käsillä ja sen mukana tulee teille tärkeitä tilaisuuksia edistää niitä henkisiä ihanteita, joita pidätte rakkaina. Nämä ihanteet ovat periaate- ja arvokysymyksiä - sellaisia asioita kuin ilmaisunvapaus, mahdollisuus elää ilman vastoinkäymisiä ja kyky toteuttaa potentiaalinne maan päällä sinä suurenmoisena olentona, joka olette.

Mistä kesäkuun päivänseisauksessa on kyse?

Ajankohtaisessa päivänseisauksessa on kyse jatkuneesta heräämisestänne suurempaan kollektiiviseen tietoisuuteen ja vastuullisuuteen toisianne kohtaan. Siinä on kyse sisäisestä vallankumouksesta ja transformaatiosta, mitä energisoidaan ulkoisen maailman tapahtumissa.

Muistatte ehkä, että planeetallanne tällä hetkellä kehittyvillä tapahtumilla on määrätty kehityskaari. Mitään ei tapahdu ilman tarkoitusta ja jokainen teistä osallistuu tähän ajatuksillaan, uskomuksillaan ja aikomuksillaan.

Viimeaikaiseen kehityskaareen on sisältynyt vuonna 2010 tärkeä tilaisuus asettaa uudelleen mahdollisuudet tietoisuusmuutokselle. Tuona aikana seisoitte kollektiivisesti energeettisen valintatilanteen risteyksessä. Saatoitte kutsua lisää turvallisuutta elämäänne maailmanlaajuisena yhteisönä tai vajota suurempaan kaaokseen sen sijasta. Valinta tehtiin. Ja sen seurauksena valtava määrä psyko-kineettistä energiaa on vapautettu.

Väkivallan, kapinoinnin ja vapaushuutojen purkautuminen maailman sorretuissa osissa ovat osa tätä ja kuten olette oikein otaksuneet, tämän rinnalla on ollut myös häiritseviä maatapahtumia. Kyllä, kollektiivienergianne vaikuttaa säämalleihin ja seismisiin tapahtumiin. Rauhallinen mieli ja rauhallinen maailma kulkevat käsi kädessä. Ja koska te koette päinvastaista, se on saanut teidät epäilemään mielenterveyttänne ja kyseenalaistamaan tapahtuvien muutosten merkityksen ja välttämättömyyden. Olette myös kysyneet, työntävätkö teitä kohti apokalypsiä vai ilmestystä ne voimat, jotka ovat hallintanne ulkopuolella.

Tähän on tietysti liittynyt paljon tuhoa. Mutta on tärkeää muistaa, että tämän vanhan ja vanhentuneen puhdistamisen ja romuttumisen takana toimii korkeampia periaatteita ja henkisiä lakeja.

Nämä henkiset vaikutukset motivoivat jokaista ihmistä kohti vastuullisuuden ja rakastavan ystävällisyyden ilmaisemista kanssaihmisiään kohtaan - mutta kuten ehkä osaatte odottaa, jokainen ihminen toimii oman tiedostamistasonsa mukaisesti. Joillekin tämä ilmaiseminen on ollut myötätuntoa ja ymmärrystä, kun taas toisille se on ollut täynnä vihaa, turhautumista ja jopa väkivaltaa.

Sen sijaan että tyrmistytte tästä tosiasiasta, tehkää parhaanne pysyäksenne neutraalina ja puolueettomana sen edessä ja käsittäkää, että asioiden kosmisessa suunnitelmassa mikään näistä reaktioista ei ole luonnostaan väärin. Ne ovat pelkästään osa kollektiivisen ihmistietoisuutenne kehittymistä, kun se kulkee kohti Jumallähdettä jumalaisesti innoitettua ja opastettua polkua pitkin.

Muistakaa tämä, rakkaat ystävät: te ette voi viedä kollektiivista matkaanne tätä polkua pitkin yhtään pidemmälle, missä olette juuri nyt maailmanlaajuisena yhteisönä. Olkaa siis valmis toimimaan sen kanssa, mitä teillä on, tekemään yhteistyötä toistenne kanssa ja avautumaan korkeampien totuuksien paljastumiselle, kun pyritte ratkaisemaan ristiriitojanne.

Suuri rauhan puolestapuhuja ja ihmisoikeuksien ja velvollisuuksien esitaistelija, Mahatma Gandhi, on viitoittanut teille tietä. Hän sanoi kerran: "Onnellisuutta on silloin, kun se mitä ajattelette, mitä sanotte ja mitä teette, on harmoniassa." Todempia sanoja ei voisi puhua tänä aikana.

Ajankohtaiset energiaolosuhteet

Kesäkuun kuunpimennyksen ja päivänseisauksen astrologisiin tapahtumiin liittyy monia mahdollisuuksia. Jotkut näyttävät olevan täynnä epätoivoa, mutta "synkissä pilvissä on hopeareunus", kuten sanonta kuuluu, ja on tärkeää pitää kiinni tästä korkeammasta mahdollisuudesta.

Maallisella tasolla kesäkuun kuunpimennyksen (kuu Jousimiehessä ja aurinko ja Merkurius Kaksosissa) suuri voima näyttää osoittavan tarvetta ylevämieliseen ja periaatteelliseen kommunikointiin, todistamanne konfliktin ja väkivallan ratkaisemiseksi. Suuri osa tästä liittyy vanhentuneisiin fundamentalistisiin laki- ja hallintojärjestelmiin, jotka perustuvat uskonnollisiin oppeihin ja taloudelliseen etuoikeuteen. Konfliktit muslimi-, heprealais- ja kristillisen maailman välillä ovat osa tätä sekä taistelut muslimivaltioiden sisällä.

Päiväseisauksen planeettakokoelmalla on mahdollisuus lisätä polttoainetta tähän tuleen. Jännite vallankumouksen ja transformaation kannattajien välillä - Uranus Oinaassa ja Pluto Kauriissa - on ristiriidassa myötätunnon ja oikeudenmukaisuuden äänien kanssa - Merkurius Ravussa ja Saturnus Vaa'assa. Tämän suuren kardinaaliristin energia on purkautuessaan erityisen räjähdysherkkää ja sen ratkaiseminen voi vaatia päättäväistä toimintaa. Mutta millaista toimintaa?

Tässä kohtaa on harkittava toista energiamahdollisuuskerrosta. Katsottaessa päivänseisausta korkeammasta perspektiivistä tulee esiin erilainen kuva. Sovinnonteon kuva, ei konfliktin. Sielutason kollektiiviset aikomukset jotka lohikäärmeastrologia paljastaa, voi valaista tätä vähän.

Päivänseisauksen aikana lohikäärmekartan aurinko ja Merkurius Vaa'assa ja Saturnus Kauriissa kannustavat diplomaattisiin ratkaisuihin, jotka voivat vakauttaa hallituksia ja sovitella ryhmiä, jotka ovat konfliktissa - olettaen, että tähän suuntaan tehdään aloitteita. Lohikäärmekartan Pluto Oinaassa korostaa myös voimaantuvien yksilöiden merkitystä, joilla on suuremmat oikeudet päättää itse, kuin jotkut hallitukset tällä hetkellä sallivat. Ja lohikäärmekartan Uranus Ravussa tarttuu siihen tarpeeseen, että kansat nostavat yleismaailmalliset totuudet kapea-alaisten patrioottisten, taloudellisten tai kuppikuntaisten etujen yläpuolelle.

Ihmiskunnan energeettiset valinnat kesäkuun päivänseisauksessa voivat laittaa jommankumman näistä mahdollisuuksista suurempaan liikkeeseen, joten teidän on tärkeää ylläpitää korkeampaa visiota siitä, mitä maailmasta voi tulla, ja olla sitten valmis siirtämään tämä tilanne konfliktista harmoniaan.

Konfliktista harmoniaan muuttuvassa maailmassa

On tosiaan hyvin haastavaa aikaa liittyen kriiseihin ja konflikteihin ympärillänne ja tämän ratkaiseminen vaatii suurempaa tietoisuutta. Se vaatii, että saavutatte suuremman tietoisuuden kapasiteetistanne rakentaa parempi maailma - ja että maailma tekee parempaa työtä luoden tilaisuuksia ihmisilleen kokea iloa, rakkautta ja suurempaa hyvinvointia.

Konflikti ja draama ovat hallinneet elämänne maisemaa sekä yksilö- että kollektiivitasolla. Monet yhteiskunnat kokevat nyt kaoottista, mutta syvällistä transformaatiota, mitä motivoivat korkeammat periaatteet ja henkisten lakien sinnikäs vaikutus. Tämä sallii lopulta kaikkien maailman ihmisten muistaa ja ottaa takaisin se totuus, joka kuuluu jokaiselle tässä maailmassa: olette kaikki jumalaisia henkiolentoja, jotka syntyvät ollakseen täysivaltaisia ja vapaita.

Jokaisen teistä pitäisi nauttia näistä oikeuksista ja ottaa vastuu tästä vapaudesta. Miten moni kuitenkaan teistä voi sanoa, että olette kokeneet tämän edes kerran sydämessänne tai elämässänne? Ja miten monet useammat ovat käyneet sen sijaan läpi rankkoja aikoja ja epätoivoa tietämättä, mitä merkitsee olla vapaa omassa maassaan tai omassa elämässään?

Nykyajoilla on mahdollisuus muuttaa täysin yksilöllinen ja kollektiivinen mielenne tästä ja sallia enemmän vapautta ja oikeudenmukaisuutta maailmaan. Nyt maailman on aika asettaa uudelleen prioriteettinsa. Julistaa uusi rauhan ja harmonian aikakausi. Toimia sellaisten ratkaisujen hyväksi, jotka eivät hyödytä vain muutamaa, vaan kohottavat myös koko yhteiskuntaa.

Stressi, tyytymättömyys ja aggressiivisuus joita nyt ilmenee, ovat saavuttaneet huipentuman. Ihmiset vaativat suurempaa läpinäkyvyyttä ja tilivelvollisuutta, kun tullaan päätöksiin, joita tekevät harvat monien tarpeiden nimissä. Ja silloin kun noita tarpeita ei tyydytetä vastuullisesti, niin on täysin tarkoituksenmukaista, että yhteiskunnallisen sopimuksen hallittavien ja hallitsevien välillä pitäisi päättyä.

Älkää pelätkö näitä aikoja, sillä ne ovat välttämättömiä. Olkaa kuitenkin läsnä ja tehkää parhaanne kollektiivisen tietoisuuden kohottamiseksi sortumatta tuomitsevaan ajatteluun. Tarkkailkaa motiivejanne ja liikkeelle panevaa voimaanne. Ryhtykää toimeen, silloin kun tunnette siihen pakkoa, mutta tehkää tämä muistaen korkeammat periaatteet, jotka ohjaavat teitä. Katsokaa, voiteko tuoda tämän tietoisuuden jokaiseen tilanteeseen, mitä käsittelette. Palauttakaa harmonia, silloin kun pystytte, ja muistakaa mestari Gandhin sanat, joka käynnisti suuria vallankumouksia ihmistietoisuudessa omana aikanaan: "Silmä silmästä tekee koko maailmasta sokean."

Kiitos, rakkaat ystävät, että olette täällä. Kiitos.

Olen Saint Germain.

Jos haluat jakaa tämän viestin kanssa ystävälle, klikkaa tästä.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Joy and Clarity ja Joy and Clarity International tarjoavat kanavoituja viestejä, opastettuja työpajoja ja yleisöseminaareja auttamaan meitä vapautumaan ihmistietoisuutemme laajentamisen rajoituksista.

Tätä artikkelia saa jakaa veloituksetta sillä edellytyksellä, ettei sitä muuteta tai editoida millään tavalla. Kaupallinen käyttäminen vaatii tekijänoikeuden haltijoiden, Alexandra Mahlimayn ja Dan Bennackin kirjallisen suostumuksen. Jos kopioit tätä aineistoa, mainitse kirjoittajat nimeltä ja liitä mukaan seuraava linkki: www.joyandclarity.com

Lisätietoa yksityisvastaanotoista ja tapahtumista sivuilta http://joyandclarity.blogspot.com.

If you would like to be notified when new material is published in English, please send an email to joy.clarity@gmail.com and include the words "Join Mailing List" in the subject line.


Copyright © 2008-2011 Alexandra Mahlimay ja Dan Bennack