Saturday, January 24, 2009

"Henkinen Itsenäisyytenne" - Saint-Germain Kanavointi


Alexandra Mahlimay ja Dan Bennack
Cluj-Napoca, Romania
02.01.2009
www.joyandclarity.com

Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Saat viimeisimmät käännökset, Ilmoittaudu tästä.
Jos haluat jakaa tämän viestin kanssa ystävälle, klikkaa tästä.


Seuraava kappale on uudesta kirjastamme "A New World Awakens: A Saint-Germain Book".

Olen Saint Germain.

Kun kutsutte sielunne syvempään suhteeseen "ihmissinän" kanssa, se puhuu teille itsenäisyydestä. Itsenäisyys on uuden "sinän" pääominaisuus.

Itsenäisyyttä voidaan kokea monin eri tavoin. Joillekin ihmisille itsenäisyys merkitsee vapautta instituutioiden ja ulkopuolisten auktoriteettien vaikutusvallasta elämässään. Toisille henkilöille kyse on rahan, vallan tai aseman saamisesta tyydyttämään omia tarpeitaan ja halujaan. Vielä toisilla itsenäisyys tukee omaa valinnanvapautta. Sillä on eniten merkitystä tällaisille ihmisille, että heillä on oikeus päättää, mitä he tekevät (ja ovat tekemättä) omalla elämällään.

Henkinen itsenäisyys

Silloin kun teistä tulee uusi "sinä" elämässänne, valitsette myös itsenäisen elämän. Mutta kokemallanne itsenäisyydellä ei ole mitään tekemistä poliittisen tai taloudellisen tilanteenne kanssa. Tällainen itsenäisyys on luonteeltaan henkistä.

Mitä merkitsee olla henkisesti itsenäinen?

Merkitseekö se sitä, että tunnette ylemmyyttä toisia kohtaan? Että olette tietoisuudeltanne kehittyneempiä kuin he? Että teillä on enemmän valtaa, luovuutta tai auktoriteettia? Valaiseeko Jumala teidän valintojanne muttei toisten valintoja tai tekee rukouksistanne ja anomuksistanne ainoita, joilla on seuraamuksia?

Ei, se ei merkitse mitään näistä asioista.

Henkinen itsenäisyys merkitsee vain yhtä asiaa: olette vapaa siitä harhasta, että olette jotain sellaista, mitä ette ole.

Silloin kun olette henkisesti itsenäinen, muistatte, että olette myös Jumala ettekä kokoelma egon tuottamia vääriä persoonallisuuksia. Tiedätte, että Jumala on sisin itsenne ja yhtä lähellä kuin oma sydämenne, ja tämän vuoksi ette salli itseänne taivuteltavan muuhun. Oivallatte, että syy olemiseenne täällä maan päällä on sielunne elämän ruumiillistaminen - äänen antaminen tuolle ainutlaatuiselle tietoisuudelle, mikä olette Jumalan mielessä, ja sen luova ilmaiseminen.

Kun olette henkisesti itsenäinen,
olette vapaa siitä harhasta,
että olette jotain sellaista, mitä ette ole.

Mitä merkitsee olla itsenäinen

Silloin kun ryhdytte elämään uutena "sinänä", opitte ilmaisemaan monia itsenäisen sielunne piirteitä. Merkillepantavimpia näistä ovat majesteettisuus, autonomia, alkuperäinen kirjoittaja, voima ja vapaus.

Majesteettisuus - Uutena "sinänä" pääsette syvempään yhteyteen oman majesteettisuutenne kanssa, kuin mikä on ollut koskaan ennen mahdollista. Majesteettisuus on sitä mahtavuutta ja suuruutta, mitä sielunne kokee koko ajan. Tunnette elävänne majesteettisesti, silloin kun olette ehdottoman tietoinen siitä, kuka olette, kun mielessänne ei ole epäilystä sen rakkauden ja hyvinvoinnin osalta, mitkä ovat syntymäoikeutenne.

Autonomia - Autonomia on toinen uutena "sinänä" elämisen piirre. Ollessanne henkisesti autonominen, ette ole riippumaton Jumalasta, mutta hallitsette itseänne. Henkinen autonomia merkitsee, että Jumala joka toimii sisimpänä itsenänne, on antanut teille voiman elää elämäänne tahtonne mukaisesti. Koska Jumala on perimmäinen auktoriteetti elämässänne, ette salli toisten kontrolloida itseänne, ja tämä vapauttaa teidät kokemaan kaikin tavoin valitsemaanne elämää.

Jumala voimaannuttaa valintojanne tällä tavalla, niin että voitte täysin kokea sen, kuka olette. Sielunne tietää tämä varmasti ja nauttii siitä - ja uutena "sinänä" tekin tiedätte ja nautitte.

Alkuperäinen kirjoittaja - Uutena "sinänä" käsitätte, että kirjoitatte oman elämänne. Jumala on uskonut teille vallan luoda oman elämänne kokemukset niiden ajatusten ja uskomusten mukaisesti, mitä pidätte mielessänne. Näette, että Jumala tukee teitä tässä muokkaamalla maailmankaikkeutta ympärillänne, jotta saatte ne kokemukset, joita olette pyytäneet.

Koska olette tietoinen ajatustenne voimasta, olette tarkkana totuuden kanssa. Ette salli minkään epäilyksen tai epäuskon tulla mieleenne omasta paikastanne maailmassa tai siitä, kuka olette. Päätätte kokea totuuden itsestänne, ei mitään sen enempää. Tiedätte, että eläen tätä totuutta teillä on suurin mahdollisuus kokea olemisen iloa ja täytetyttä.

Voima - Voima on yksi sielukeskeisen "sinän" piirre. Mutta tämä ei ole voimaa/valtaa maailman tuntemalla tavalla. Uusi "sinä" ei ole kiinnostunut pakottamaan omaa tapaansa maailmalle, koska voimalla ei ole mitään tekemistä toisten hallitsemisen tai manipuloinnin kanssa. Todellinen voima on kykyä luoda. Niin yksinkertaista se on.

Uusi "sinä" tunnistaa, että olemuksen muuttaminen aineeksi mielen luomisvoimaa käyttäen on maailman paras peli. Sitä peliä synnyitte pelaamaan. Se myös tietää, että kaikki muu taitojenne käyttäminen johtaisi tylsistymiseen ja jumiutumiseen.

Vapaus - Itsenäisyys antaa teille vapauden elää elämäänne juuri nyt. Tässä ja nyt voitte nauttia siitä tosiasiasta, että teillä on sieluna upea ihmiskokemus. Uusi "sinä" on ankkuroituneena tähän tietoisuuteen. Uutena "sinänä" voitte mennä tilanteisiin, mitkä olisivat järkyttäneet teitä aiemmin, ja pysyä tyynenä ja huolestumatta. Olette peloton, kuitenkin vapaa - ja vastaanottavainen rakkaudelle sillä tavalla, kuin se on tarkoituksenmukaista kullakin hetkellä.

Ykseys saa itsenäisyyden toimimaan

On tärkeää muistaa, että itsenäisyytenne ei erota teitä muista. Tämä ei olisi mahdollista. Jokainen ihminen jakaa Jumalan elämän kanssanne ja kaikki ovat vapaita elämään haluamallaan tavalla - aivan kuin tekin.

Olette riippumattomia valinnoissanne, mutta keskenään riippuvaisia elämässä. Sitten kun ymmärrätte tämän, oivallatte, että itsenäisyytenne toimii vain Jumalan ykseyden syleilyssä ja silloin lakkaatte luomasta monia ongelmia itsellenne.

Miten erittäin monet ihmiset, jotka tekevät itsenäisiä päätöksiä, voivat koskaan olla samaa mieltä mistään? Missä kohtaa tässä on toivo harmoniasta? On tärkeää muistaa, että on vain yksi elämä - Jumalan elämä - missä teitä kaikkia rakastetaan tasapuolisesti. Joka kerta kun teidän tarvitsee tehdä jokin päätös, joka vaikuttaa toisiin, muistakaa yhdistyä tähän tietoisuuteen. Pyytäkää, että yksilöiden halut harmonisoidaan Jumalan rakkaudella kaikkea elämää kohtaan, ja kutsukaa kaikkien osallisten kannalta parasta mahdollista lopputulosta. Ei ole tärkeää tietää, mikä tämä tulos on. Vain luottakaa, että se tulee.

Selkeyttämällä omat halunne ja sitten irtipäästämällä niistä kaikkien osallisten eduksi, täytätte sen ainoan toimeksiannon, minkä Luoja on teille antanut - "Rakastakaa toisianne ja tehkää, niin kuin haluatte". Muistakaa tämä ja pidätte kädessänne henkisen itsenäisyytenne avainta.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Joy and Clarity ja Joy and Clarity International tarjoavat kanavoituja viestejä, opastettuja työpajoja ja yleisöseminaareja auttamaan meitä vapautumaan ihmistietoisuutemme laajentamisen rajoituksista.

Tätä artikkelia saa jakaa veloituksetta sillä edellytyksellä, ettei sitä muuteta tai editoida millään tavalla. Kaupallinen käyttäminen vaatii tekijänoikeuden haltijoiden, Alexandra Mahlimayn ja Dan Bennackin kirjallisen suostumuksen. Jos kopioit tätä aineistoa, mainitse kirjoittajat nimeltä ja liitä mukaan seuraava linkki: www.joyandclarity.com

Lisätietoa yksityisvastaanotoista ja tapahtumista sivuilta http://joyandclarity.blogspot.com.

If you would like to be notified when new material is published in English, please send an email to mahlimay@yahoo.com and include the words "Join Mailing List" in the subject line.

Copyright © 2008-2009 Alexandra Mahlimay ja Dan Bennack