Wednesday, July 16, 2008

Een channeling van Sant Germain en Kuthumi: "Meesterschepper in de Maak"


Door Alexandra Mahlimay en Dan Bennack
Cluj-Napoca, Roemenie
10.7.2008
www.joyandclarity.com

Vertaald door Constance Eykman
Email: constanceeykman@gmail.com

Wil je het bericht doorsturen, Klik dan hier.


Lieve Vrienden,

Als jullie het in dit leven aandurven met je Ziel te versmelten, dan drukken jullie de Waarheid Omtrent Jezelf uit. Jullie erkennen dat Je ook God Bent en bereid om je leven als zodanig te leven.

Dit is geen bewering uit valse trots, noch spirituele superioriteit – het is de simpele, ernstige erkenning dat jullie de Bron en de schrijver van jullie eigen leven zijn. Het is een verklaring van je meesterschap en een schitterende sprong voorwaarts in je bewustzijn.

Als je deze stap zet, dan erken je dat je een individuele focus bent van Zelf bewustzijn binnen het grotere leven van de God Bron – uniek jezelf, maar ook God.

Het oplossen van deze paradox in je geest is een teken van meesterschap. Jullie begrijpen nu dat jullie bekleed zijn met Gods volle macht. En jullie weten dat jullie daarom realiteiten kunnen scheppen, ze liefhebben en ze ten volle ervaren – net zoals God dat doet.

Dit IS meesterschap.

Je Meesterschap erkennen

Maar wat gebeurt er als jullie je meesterschap voor het eerst erkennen – wanneer jullie eindelijk inzien dat alles wat je ooit hebt ervaren, je eigen schepping is? De vreugde en verdriet zijn van niemand anders dan jullie zelf. De hoogte- en dieptepunten hebben je aan jezelf te danken. Je kunt er niemand anders te schuld van geven.

Ga je dan zo haastig mogelijk dingen beter maken? Gaan jullie snel iedere lijn die jullie ooit met potlood hebben getekend weer opnieuw na, of iedere penseelsteek veranderen die je ooit in je leven op het canvas van je leven hebben neergezet?

Nee, dat doen jullie niet. Deze kunstwerken zijn af.

Als meester aanvaardt je ze voor wat ze zijn – uitdrukkingen van de kennis en ervaring die je had in de tijd dat ze gecreeerd werden. Jullie hebben ze lief en gaan dan weer verder.

Jullie nemen een nieuw doek en jullie tekenen of schilderen opnieuw, maar deze keer met een nieuwgevonden bewustzijn van de schepper die jullie zijn.

Bewuste Creatie

Voor veel mensen is het onthutsend om zichzelf als meesterschepper te aanvaarden.

Het is tenslotte één ding om onbewust te creëren – het ene portret na het andere van jezelf genereren zonder te erkennen dat je zelf de kunstenaar bent. Op die manier is het makkelijk om te pretenderen dat de tekortkomingen die je in deze beelden ziet, het resultaat zijn van iemand anders’ handwerk en hen er dan de schuld van te geven. Maar dat is misleidend denken.

Het is iets heel anders om bewust te creëren.

Als je een bewuste schepper bent, weet je dat je zelf de kunstenaar bent. Je weet dat je het medium en de werktuigen om je Zelf uit te drukken, zelf kiest. En je bent je ervan bewust dat jij en alleen jij bepaalt of je scheppingen en je scheppen je zullen inspireren of niet.
Ja. Aanvaarden dat jij de meesterschepper van je eigen werkelijkheid bent kan heel onthutsend zijn, zelfs als je gewillig op je zelf dit bewustzijn binnen stapt.

Angst om te scheppen

Het ironische is dat jullie vaak bang zijn om weer te scheppen als jullie voor het eerst het bewustzijn van je meesterschap binnenstappen.

De verantwoordelijkheid lijkt te veel om aan te kunnen. Jullie herinneren je misschien nog hoe het was om onbewust te scheppen en geen vreugde te beleven aan wat je schiep. Dit remt jullie nu af.

Als je kunstenaar bent, voel je je misschien ongemakkelijk met je werktuigen. Je penselen voelen misschien minder vertrouwd aan, en de kleuren die je in het verleden gewoonlijk gebruikte komen je nu misschien als onaangenaam voor. In plaats van je tot expressie te noden, doet het lege canvas je er nu vanaf keren. Het is blanco en leeg – een plaats waar niets gekend en niets ontdekt kan worden. En hoe meer je in dit dilemma blijft hangen, hoe meer je je geblokkeerd voelt.

Klinkt dit vertrouwd? Ken je dit gevoel?

Wat ga je doen? Misschien ben je niet de meester die je je verbeeldde te zijn.
Als je deze weg blijft volgen zul je, voor je het weet, jezelf ervan overtuigen dat je niet in staat bent om te creëren.

“Ik heb het medium niet, noch de werktuigen, noch het talent voor de taak. Waarom zou ik de moeite dan doen? Misschien is moet ik er juist maar gewoon van weglopen. Niemand zal dat trouwens merken”

En dat doe je dus.

Dit soort berusting is droevig en volkomen onnodig.

Er is een andere manier. En we gaan jullie het verhaal vertellen van iemand die hem gevonden heeft.

Michelangelo

Jullie zullen wel weten wie Michelangelo is. Hij was in zijn tijd heel bekend, en nu nog veel meer, om zijn exquise beeldhouwwerk in marmer van het menselijke lichaam.
Hij was al heel jong een meester in zijn kunst en zijn ambacht, en dat wist hij ook.

Begin 1500 werd Michelangelo door de Paus gevraagd om het gewelf van de Sixtijnse Kapel in Rome te beschilderen, een taak die hij in vier jaar volbracht. Nauwlijks ouder dan 30 jaar, was hij bezorgd en angstig. Van het begin af aan vertelde hij de Paus dat hij de opdracht liever niet aanvaardde.

Michelangelo wist dat hij een meester beeldhouwer was, maar hij beschouwde zichzelf niet echt als schilder. Natuurlijk was hij in zijn jeugd opgeleid als schilder, en hij schetste nog vrijwel iedere dag, maar hij was niet zo vertrouwd met penseel en pigment als met hamer en bijtel.

Michelangelo maake zich ook zorgen omrent het motief acher het verzoek. Hij vermoedde dat zijn rivalen de uitnodiging de Paus hadden aangemoedigd om hem te zien mislukken. Tenslotte was de schaal van de taak immens – en het moest worden uitgevoerd met gereedschappen en media (kleur op natte pleister) die niet zijn favoriete waren.

Ondanks zijn ongemakkelijke gevoel en zijn twijfel aan zichzelf, aanvaardde Michelangelo de opdracht. Het resultaat daarvan is een van de mooiste werken in de geschiedenis van de Westerse kunst.

Natuurlijk moest hij al doende veel hindernissen nemen. Een stelling ontwerpen waarop hij kon staan om hoog boven de vloer te werken; een type pleister ontwikkelen dat zwammen en schimmels kon weerstaan; een kleurenschema ontwerpen dat van ver beneden het plafond te zien zou zijn; en als belangrijkste, penselen en penseelstreken creëren die het drama en de praal van zijn Bijbelse themas konden overbrengen.

Hij deed dit met volstrekt meesterschap,

Jullie zijn een Meester in Zelf Bewustzijn

Net zoals Michelangelo hebben jullie een hoog niveau van meesterschap bereikt. Jullie zijn een meester in Zelf Bewustzijn. Zelf Bewustzijn is weten dat Jij Ook God Bent. Zelf Bewustzijn betekent dat je je leven op die manier leidt.

Zelf Bewustzijn betekent ook dat je de aard van creatie begrijpt en je partnerschap met God hierin erkent. Je weet dat scheppingen ontstaan uit hetgeen je in je bewuste of onbewuste geest gelooft; en dat de God Bron, de Schepper Jij, Zichzelf weer opnieuw verzamelt rondom deze wensen om je te brengen wat je verlangt te ervaren.

Jullie zijn vrij om de werkelijkheid van je creaties te ervaren zoals je maar wilt. Maar wanneer jullie Zelf Bewustzijn meester zijn, dan worden de gedachten in je geest geleid door de Liefde in je hart, zodat je in alles wat je schept een consistente ervaring van Goddelijkheid hebt.

De Meester voor het Doek

Net als Michelangelo, zullen jullie moeite hebben met het creatieve potentieel dat jullie bezitten – door de omvang en de grootsheid van waar je als bewuste schepper toe in staat bent. Met jullie nieuwgevonden bewustzijn van meesterschap, voelen jullie je nu misschien alsof je in een gebied wordt gegooid waar je niet vertrouwd mee bent. In rijken van ongekend en onbeproefd potentieel.

Jullie staan ineens tegenover iets dat wijder en grootser is dan jullie ooit tevoren zijn tegengekomen. Maar dit is een natuurlijke gebeurtenis. Belangrijke vooruitgang in bewustzijn gaat vaak samen met nieuwe en ongewone kansen, dus wees niet bang.

Ja, jullie voelen je misschien als een kunstenaar zonder zijn of haar vertrouwde gereedschap. Maar weet dat jullie de mogelijkheid hebben om nu iets heel verschillends te creëren – iets dat jullie kennis, bedrevenheid en meesterschap combineert tot een nieuw medium van schepping.

Wat jullie in verwarring brengt is dit gevoel dat het iets ongewoons is.

Tot nu toe hebben jullie je leven met vertrouwde gereedschappen gescreeerd – met terugkerende patronen, ontstaan uit een verkeerde identificatie van jezelf die voortkomt uit vergeten wie je bent, van vergeetachtige mis-identificate. Jullie pogingen hebben meesterlijke resultaten tot stand gebracht; misschien dat jullie er nu niet gelukkig mee zijn, maar toch meesterlijk!

Maar dit is allemaal aan het veranderen. Nu herinneren jullie je weer Wie Jullie Werkelijk Zijn, dus wees alsjeblieft niet zo hard voor jezelf. Gun jezelf tijd om je eraan aan te passen, aan deze verschuiving in jullie bewustzijn, totdat jullie een plek kunnen vinden van waaruit je weer met vertrouwen kunt gaan creëren.

Stil zijn, naar binnen gaan

Dus wat doen jullie nu met deze gelegenheid om weer op een heel nieuwe manier te creëren?

Vraag jezelf af wat Michelanelo deed toen hem een penseel werd overhandigd inplaats van een bijtel. En hem werd gezegd te gaan schilderen in plaats van in steen te modelleren.

Was hij wanhopig? Raakte hij in paniek?

Dacht hij: “Niets is vertrouwd, dus er is niets dat ik kan doen? Ik zal wel niet langer een meester zijn.”

Natuurlijk niet.

In plaats daarvan maakte hij het inventaris op van zijn meesterschap. Hij realiseerde zich dat zijn vermogen lag in zijn kennis, niet in zijn gereedschap, en dat zijn creativieteit op vele manieren kon worden uitgedrukt - met het gebruik van velerlei technieken verworvenheden, niet alleen maar een enkele.

Zijn meesterschap verdween niet met het marmer waar hij zo graag in beeldhouwde. Hij kon zich nog steeds vorm en symmetrie voor de geest halen, net als tevoren. Zijn greep op perspectief was niet veranderd. En zijn gevoel voor kleur en licht en schaduw was nog intact. Er was niets veranderd.

Hij was een meesterschepper.

Hij was in staat om zijn kennis aan te passen aan de verandering in omstandigheden, zich een meer expansief medium dat hem werd geboden, eigen te maken en met hernieuwde inspiratie opnieuw te scheppen.

Hij was een meesterschepper. En dat zijn julle ook.

Inspiratie in de Nieuwe Wereld

Als je je meesterschap hebt aanvaard en je je realiseert dat je scheppende vermogen alles te boven gaat dat je tot nu toe hebt evaren, dan zul je niet langer bang zijn om te scheppen.

In plaats daarvan ga je een visioen van je Goddelijkheid nemen en je eigen maken, er diep in ademen en het tot leven roepen. Je zult je penselen met kleur vullen, een lijn trekken en een tocht over het canvas beginnen die uniek die van jou is.

Jullie zullen ophouden jezelf te vergelijken met wat je dan ook maar eerder bent geweest, of ooit verlangde te zijn. Je zult de drempel van Innerlijk Kennen overgaan, en waarnemen hoe je de geboorte tot stand brengt van nieuwe expressies van Wie Je Werkelijk Bent.

Je zult je opgelucht voelen op het mentale vlak omdat je weet dat je geleid wordt door je intuitie en niet door je verwachtingen. En je zult je op emotioneel niveau opgelucht voelen omdat je vrij bent van zelf-oordeel en kritiek.

Je gaat je realiseren dat je een Nieuwe Wereld binnen bent gegaan – een wereld van vloeiende gemakkelijkheid, waar vrijheid van expressie je geboorterecht is.

En als je creatie voor je staat, heel en compleet, zul je je verwonderen over wat je gedaan hebt. Je zult naar de Nieuwe Jij kijken met de ogen van onschuld – met de ogen van Liefde – en bijna niet herkennen dat jij het was die dit leven en inspiratie heb gegeven.

Je zult je misschien zelfs afvragen: “Was ik dat die dit wonder schiep?”

En het antwoord dat je jezelf zult geven is: “Ja.”

Want inderdaad, jij bent een meesterschepper.

Ik ben Saint Germain. En ik dank Kuthumi voor zijn aanwezigheid vandaag.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Joy and Clarity en Joy and Clarity International bieden gechannelde boodschappen, workshops en seminars aan om ons te helpen bevrijden van onze beperkingen en ons menselijk bewustzijn uit te breiden.

Dit artikel mag zonder betaling worden gedistribueerd op voorwaarde dat het op generlei wijze wordt veranderd of bewerkt.Commercieel gebruik door derden is niet toegestaan zonder uitrdukkelijke schriftelijke toestemming van de copyright houders, Alexandra Mahlimay en Dan Bennack. Verzoeke bij het reproduceren van dit materiaal de namen van de auteurs te vermelden evenals de volgende link: www.joyandclarity.com

Voor meer informatie over privé sessies en evenementen, ga naar http://joyandclarity.blogspot.com

If you would like to be notified when new material is published, please send an email to mahlimay@yahoo.com and include the words "Join Mailing List" in the subject line.

copyright 2008 © Alexandra Mahlimay en Dan Bennack